{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601551", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Terugblik op webinar 'Stallen en emissies'", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Terugblik-op-webinar-Stallen-en-emissies-2.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601551, "identifier": "mediaitem_601551", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Terugblik-op-webinar-Stallen-en-emissies-2.htm", "title": "Terugblik op webinar 'Stallen en emissies'", "lead": "Op dinsdag 11 mei werd vanuit het programma Integraal Aanpakken het webinar ‘Stallen en emissies’ georganiseerd voor de Omgevingsdiensten in Nederland.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/3/0/cid601551_shutterstock_46314676%2520%25282%2529.jpg", "width": 5830, "height": 3886, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-05-18T13:26+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-23T16:39+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "GKN2GEDAAN" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Webinar Stallen En Emissies", "target_audience_abstract": "Melkveehouder, Varkenshouder, Pluimveehouder, Geitenhouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Integraal Aanpakken – door Leo Oprel<\/strong><\/h2>

Na een korte introductie door de voorzitter van het webinar Léon Jansen [Schuttelaar & partners], lichtte Leo Oprel [senior beleidsmedewerker Ministerie van LNV] kort toe wat het project Integraal Aanpakken inhoudt. Hij ging daarbij onder andere in op de verschillende sporen van het project: voer, dier en mest. Ook gaf hij in zijn presentatie aan welke financieringsmogelijkheden (o.a. de SBV-regeling) er zijn voor het reduceren van emissies uit stallen. Klik hieronder voor de presentatie van Leo Oprel. <\/p>" } ,

Presentatie Leo Oprel

, { "type": "text", "html": "

<\/p>

Vragen/opmerkingen voor Leo Oprel<\/strong><\/h2>
 • Wat houdt een integrale aanpak in?
  Een integrale aanpak gaat er in essentie om dat de emissies van methaan en ammoniak van het boerenbedrijf, en ook die van lachgas, geur en fijnstof tegelijkertijd worden aangepakt. Dit om te voorkomen dat er bij de aanpak van de ene emissie een toename van een andere emissie ontstaat. Daarnaast is het ook (kosten)efficiënter om emissies tegelijkertijd aan te pakken, dan na elkaar. Ook heeft deze aanpak oog voor andere zaken zoals biodiversiteit en dierwelzijn.

  De Integrale Aanpak die LNV voor ogen heeft is goed in te passen de bedrijfsvoering en moet niet leiden tot hoge kosten. Daarnaast is een goed toekomstperspectief voor de ondernemer van groot belang binnen het project, een boer moet een goede boterham kunnen verdienen aan duurzaam ondernemen. <\/li><\/ul>
  • Is er speciale aandacht voor mestopslagen? Denk aan mestkelders of mestopslagen buiten. Hier wordt ook naar gekeken binnen het project. Zo wordt er onder andere op dit moment emissieprofielen van mestopslagen in kaart gebracht. En wordt er onderzocht welke maatregelen er genomen kunnen worden om emissies uit opslagen te reduceren. <\/li><\/ul>

   Ontwikkeling meetmethoden en toepassing in de praktijk – door Nico Ogink<\/strong><\/h2>

   Nico Ogink [senior onderzoeker bij Wageningen Livestock Research] nam de kijkers mee naar de technische kant van het onderzoek ‘Integraal Aanpakken’.  Hij ging in op hoe emissies in de stal ontstaan en hoe deze emissies gemeten kunnen worden. In de stallen die meedoen aan het onderzoek wordt op verschillende manieren gemeten: continue en discontinue (met een referentiemethode). Verder lichtte Nico de eerste resultaten van het onderzoek toe en vertelde hij kort waar de komende periode onderzoek naar wordt gedaan. Klik hieronder voor de presentatie van Nico Ogink. <\/p>" } ,

   Presentatie Nico Ogink

   , { "type": "text", "html": "

   <\/p>

   Reactie Henk Hoving (Ministerie van I&W) op de presentatie van Nico Ogink<\/strong><\/h2>

   Vanuit het ministerie volgen wij de ontwikkelingen met grote belangstelling. Op het ministerie merken we dat in de praktijk belangstelling is voor een systeem waarbij een boer emissies daadwerkelijk gemeten worden in plaats van gebaseerd op een model. We realiseren ons dat we nog wel veel stappen te zetten hebben. Daar moeten we eerlijk en realistisch in zijn. Daarnaast is er een verantwoord stelsel van wet- en regelgeving nodig. Deze wetgeving moet gemaakt worden met de juiste wetenschappelijke onderbouwing. <\/p>

   Wat ik een bijzonder aandachtspunt vind, is dat wanneer we het hebben over ammoniak, waarbij we omslag hebben van middel- naar doelvoorschrift. Dat we goed moeten opletten wat de eis wordt, hier moeten we met elkaar in gesprek over blijven. De wetgever bemoeit zich nu alleen met de technieken (RAV lijst) en kijkt of een techniek wel of niet voldoet aan bepaalde eisen. Zou de wetgeving zich in vervolg ook moeten gaan bemoeien met voerregelementen, managementeisen, etc. of moet een boer hier zelf regie op houden. <\/p>

   Vragen/opmerkingen voor Nico Ogink <\/strong><\/h2>