{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601783", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Terugblik kennisbijeenkomst 'Predatie bij weidevogels' ", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Terugblik-kennisbijeenkomst-Predatie-bij-weidevogels-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601783, "identifier": "mediaitem_601783", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Terugblik-kennisbijeenkomst-Predatie-bij-weidevogels-1.htm", "title": "Terugblik kennisbijeenkomst 'Predatie bij weidevogels'", "lead": "Op dinsdag 30 maart 2021 is de eerste online bijeenkomst georganiseerd over predatieproblematiek en elektrisch uitrasteren bij weidevogels. Met ruim 40 deelnemers vanuit de uitvoering en onderzoek en veel uitwisseling van ervaringen uit het veld was het een geslaagde bijeenkomst. Het kennisdossier over predatie bij weidevogels was hiervoor de aanleiding.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/5/d/cid601783_predatie.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-29T15:27+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:15+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Erik Kleyheeg heeft verteld over de uitkomsten van het Sovon-rapport ‘Predatieproblematiek bij weidevogels’ van Teunissen et al. (2020). Over dit rapport is een praktijkbijsluiter geschreven met de belangrijkste aandachtspunten voor de praktijk. Deze is te vinden in het dossier Predatie op het portaal Boerenlandvogels.  <\/p>

Elektrisch uitrasteren<\/h2>

Daarna hebben Astrid Manhoudt, lector Weidevogels aan Van Hall Larenstein en Hannah Olthof, docent-onderzoeker melkveehouderij verteld over de veldervaringen met elektrisch uitrasteren om predatie van weidevogellegsels te voorkomen. Hannah Olthof en Ernst Oosterveld van Adviesbureau Altenburg & Wymenga hebben veldmedewerkers van de agrarisch collectieven terreinbeheerders geinterviewd over hun ervaringen met het elektrisch uitrasteren. <\/p>

Predatie van weidevogels<\/h2>

De belangrijkste bevindingen zijn gebundeld in een verslag in het dossier Predatie. Ook is er grote behoefte aan monitoring van de effectiviteit van het uitrasteren en het uitwisselen van de ervaringen met rasters aan het einde van het veldseizoen. Voor vervolgbijeenkomsten kwam ook kuikenoverleving naar voren als een belangrijk thema waar men graag meer over wil weten. Iedereen die aanwezig was willen wij bedanken voor de enerverende bijeenkomst.<\/p>" } , { "id": 18927362, "identifier": "element_18927362", "type": "text", "title": "Dossier predatie van weidevogels", "url": "", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18927366, "identifier": "element_18927366", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Dossier predatie van weidevogels", "indentlevel": 0 }, { "item": "Portaal Boerenlandvogels", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18927372", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601602", "title": "Lancering portaal Boerenlandvogels", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lancering-portaal-Boerenlandvogels-1.htm" }, "lead": "Veel boeren en natuurbeschermers zetten zich in voor de bescherming van boerenlandvogels. Om informatie beter toegankelijk te maken, lanceren Hogeschool van Hall Larenstein en Groen Kennisnet het kennisportaal Boerenlandvogels.info", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/7/b/cid601602_boerenlandvogels.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-29T15:01+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:12+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601638", "title": "Terugblik online event Groen Kennisnet: Boerenlandvogels en vernieuwing Groen Kennisnet", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Terugblik-online-event-Groen-Kennisnet-Boerenlandvogels-en-vernieuwing-Groen-Kennisnet-1.htm" }, "lead": "Donderdag 15 april organiseerde Groen Kennisnet een online inspiratiesessie over de ontwikkelingen rondom het nieuwe platform Groen Kennisnet 3.0 èn over het portal Boerenlandvogels.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/3/0/cid601638_WhatsApp%2520Image%25202021-04-15%2520at%252017.04.53.jpeg", "width": 1600, "height": 1200, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-20T11:16+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:13+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_boerenlandvogels", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601175", "title": "Weidevogelbeheer in de Hoeksche Waard", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Weidevogelbeheer-in-de-Hoeksche-Waard-1.htm" }, "lead": "Twee boeren die meedoen met het agrarisch natuurbeheer in het Oudeland van Strijen hebben sinds een aantal jaren een deel van hun perceel speciaal ingericht voor de weidevogel. Dat doen ze door een laagje water op een deel van hun perceel te pompen, zodat het plasdras wordt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/c/d/cid601175_scholeksters%2520bij%2520plasdras.JPG", "width": 6000, "height": 4000, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-07-16T13:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }