{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600309", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Ter plekke antibioticaresistentie aantonen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ter-plekke-antibioticaresistentie-aantonen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600309, "identifier": "mediaitem_600309", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ter-plekke-antibioticaresistentie-aantonen-1.htm", "title": "Ter plekke antibioticaresistentie aantonen", "lead": "Delftse studenten hebben een methode ontwikkeld om ter plekke antibioticaresistente bacteriën bij melkvee aan te tonen. Met die methode wonnen ze een internationale wedstrijd in de Verenigde Staten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/e/9/cid600309_178878126.jpg", "width": 1024, "height": 752, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-02-09T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:56+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_diergezondheid", "dww_melkvee", "dww_productiedieren", "GKN2IMPORT", "gkn_udv" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_udv", "gkn_veehouderij", "dww_productiedieren", "dww_melkvee", "dww_diergezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Antibioticaresistentie is een groeiend probleem. Bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica kunnen een bedreiging vormen voor de gezondheid. Je kunt als veehouder antibioticaresistentie beperken door minder antibiotica te gebruiken, of zo nodig de behandeling van bacteriën aan te passen. Studenten van de Technische Universiteit Delft hebben een methode ontwikkeld om bij melkvee antibioticaresistentie aan te tonen. Met die methode hebben ze de International Genetically Engineered Machine (iGEM) wedstrijd in Boston gewonnen. Op de website van hun iGEM-project<\/a> leggen ze uit hoe die methode werkt.<\/p>

CRISPR-Cas<\/h2>

De methode maakt gebruik van een eiwit, Cas13a, dat deel uitmaakt van de CRISPR-Cas-familie. Je kunt dat eiwit zo programmeren dat het opzeok gaat naar genen waarvan bekend is dat die verantwoordelijk zijn voor antibioticaresistentie. Vinden die eiwitten zulke genen, dan vernietigen ze het RNA in de cel. De studenten kunnen die afbraak van dat RNA zichtbaar maken. Het monster wordt dan troebel. Zo krijg je zicht op het voorkomen van antibioticaresistentie.<\/p>

De studenten hebben die methode getest op bacteriën die mastitis of uierontsteking veroorzaken. In het lab werkt de methode, zo melden de studenten, maar een product voor de praktijk is er nog niet. De studenten hopen dat bedrijven hun idee oppakken zodat er een concrete toepassing komt. <\/p>

(Bron foto: Thinkstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18884648, "identifier": "element_18884648", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Antibiotricaresistentie: race tegen de klok<\/a>, artikel Ter Info, Stowa 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bronnen van antibioticaresistentie in het milieu en mogelijke maatregelen<\/a>, rapport RIVM 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18884652, "identifier": "element_18884652", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Project iGEM Delft<\/a>, website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ter plekke antibioticaresistentie aantonen in melkkoe<\/a>, bericht Veearts.nl, 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Delfts studententeam wint wereldwijde Synthetische Biologie competitie<\/a>, bericht TU Delft, 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Antibioticaresistentie, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Stand van zaken antibioticabeleid in de dierhouderij<\/a>, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, januari 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Het gebruik van antibiotica in de veehouderij in 2016<\/a>, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, juni 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }