{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601700", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Supermarkten hebben beperkt invloed op prijsontwikkeling", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Supermarkten-hebben-beperkt-invloed-op-prijsontwikkeling-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601700, "identifier": "mediaitem_601700", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Supermarkten-hebben-beperkt-invloed-op-prijsontwikkeling-1.htm", "title": "Supermarkten hebben beperkt invloed op prijsontwikkeling", "lead": "De prijs van de gangbaar geproduceerd vlees, zuivel, groenten en fruit wordt in veel gevallen bepaald door de wereldmarkt. Supermarkten hebben daar maar beperkt invloed op. Maar als boeren produceren voor een duurzaamheidslabel, kunnen ze wel een meerprijs ontvangen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/3/9/cid601700_shutterstock_38710810_telefoon_supermarkt.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-02-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:14+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De prijs van kippenvlees in de Nederlandse supermarkten is de afgelopen drie jaar met 30% gestegen, maar voor pluimveehouders bleef de prijs gelijk. Het verwijt van boeren dat supermarkten te weinig betalen, lijkt daarom terecht. Maar het ligt wel iets genuanceerder, schrijft universiteitsblad Resource in een artikel over de ontwikkeling van voedselprijzen<\/a>. De wereldmarktprijzen voor vlees van snelgroeiende vleeskuikens is zelfs gedaald, terwijl Nederlandse supermarkten langzamerhand zijn overgestapt op vlees van langzaam groeiende kippen met een extra label. De prijs van dat vlees is hoger, en supermarkten betalen daar ook voor. <\/p>

Voedselprijzenmonitor<\/h2>

De prijsontwikkeling wordt niet alleen door supermarkten bepaald, zo legt marktonderzoeker Michiel van Galen van Wageningen University & Research uit. Hij baseert zich op de Voedselprijzenmonitor<\/a>. Ook ontwikkelingen op de wereldmarkt spelen een belangrijke rol. Zo is de prijs voor varkensvlees in 2020 gedaald door een wegvallende vraag uit China. Daardoor ontvingen boeren ook minder voor hun vlees. Omdat supermarkten gebonden zijn aan contracten die ze met hun leveranciers sloten, zie je die prijsontwikkeling niet meteen terug in een lagere prijs voor consumenten. Ook bij andere producten zie je schommelingen in de prijzen. Bij groenten en fruit is die schommeling door seizoenseffecten wat sterker dan bij vlees en zuivel.<\/p>

Duurzaamheidslabel <\/h2>

Boeren die vlees, melk of andere producten produceren voor de wereldmarkt hebben dus te maken met schommelende prijzen, met goede en slechte jaren. Wanneer ze produceren voor een programma met duurzaamheidslabels,ontvangen ze vaak een meerprijs, zoals bij vlees en zuivel. Als dat zo is, kunnen ze op een duurzamere manier een goede boterham verdienen, maar makkelijk is dat niet, schrijft Resource.<\/p>" } , { "id": 18924877, "identifier": "element_18924877", "type": "text", "title": "Artikel over voedselprijzen", "url": "https://edepot.wur.nl/539199", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18924880, "identifier": "element_18924880", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Winst supermarkt niet per se ten koste van boer,<\/a> artikel Resource januari 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Voedselprijzenmonitor<\/a> Agrimatie", "indentlevel": 0 }, { "item": " Agro-nutrimonitor 2020<\/a>, rapport Wageningen Economic Research", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18924884, "identifier": "element_18924884", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "Marktprijzen voor Boeren en Tuinders<\/a> Nieuwe Oogst", "indentlevel": 0 }] } , { "identifier": "element_18924886", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601176", "title": "Een eerlijke prijs voor voedsel", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Een-eerlijke-prijs-voor-voedsel-1.htm" }, "lead": "Er is een maatschappelijke wens dat boeren veilig voedsel produceren van hoge kwaliteit, waarbij ze rekening houden met dierenwelzijn, milieu en klimaat. En daar moeten ze een eerlijke prijs voor krijgen, zo is het idee. Maar wat is een eerlijke prijs? En kun je die eerlijke prijs wel realiseren?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/4/1/cid601176_shutterstock_12926359_betalen_kassa.jpg", "width": 718, "height": 518, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-03-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601170", "title": "Consumenten willen meerprijs betalen voor natuurinclusieve producten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Consumenten-willen-meerprijs-betalen-voor-natuurinclusieve-producten-1.htm" }, "lead": "De overheid vindt dat er een sterkere verbinding moet zijn tussen landbouw en natuur. Daarom stimuleert de overheid de ontwikkeling naar natuurinclusieve landbouw. Uit een onderzoek blijkt dat consumenten de waarde zien van natuurinclusieve producten. Ze zijn bereid er een meerprijs voor te betalen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/d/d/cid601170_shutterstock_249605650_kind_keuze_supermarkt.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601820", "title": "Prijs biologische producten dekt meestal de hogere productiekosten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Prijs-biologische-producten-dekt-meestal-de-hogere-productiekosten-1.htm" }, "lead": "Agrarisch ondernemers ontvangen voor biologische producten vaak een meerprijs, maar de productiekosten zijn ook hoger. In veel gevallen dekt die meerprijs de hogere kosten, maar niet voor melk, zo blijkt uit de Agro-Nutri Monitor 2020", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/9/7/cid601820_shutterstock_135089834_vrouw_markt.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:16+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }