{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601449", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Suikertaks, een goed idee?", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Suikertaks-een-goed-idee-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601449, "identifier": "mediaitem_601449", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Suikertaks-een-goed-idee-1.htm", "title": "Suikertaks, een goed idee?", "lead": "Vijftig procent van de Nederlanders heeft overgewicht. De overheid wil dit in 2040 terugbrengen naar 38 procent. De suikertaks, een belasting op suikerhoudende dranken, zou een maatregel kunnen zijn tegen overgewicht.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/5/8/cid601449_Web%252072%2520DPI-shutterstock_51989239_plastic_fles_sap.jpg", "width": 903, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-10-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_retail", "GKN2IMPORT", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding", "gkn_voeding", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Nederlanders krijgen teveel suiker binnen, onder andere via suikerhoudende dranken. Een van de afspraken in het Nationaal Preventieakkoord<\/a> is het aantal calorieën in frisdranken in 2025 te verlagen met 30 procent. In andere landen lijkt de suikertaks ervoor te zorgen dat mensen minder frisdrank kopen en drinken. De overheid is echter terughoudend in het invoeren van deze suikertaks.<\/p>

Suikertaks<\/strong><\/h2>

De suikertaks zou een middel kunnen zijn om consumenten te laten kiezen voor een gezonder alternatief. Wereldwijd hebben 43 landen een suikertaks ingevoerd, waarvan tien Europese landen. Het ministerie heeft het RIVM onderzoek laten doen naar het gezondheidseffect van de suikertaks in landen die dit hebben ingevoerd. De resultaten staan beschreven in het rapport “Suikertaks: een vergelijking tussen drie Europese landen<\/a>”. <\/p>

Het RIVM heeft in kaart gebracht hoe de suikertaks in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Noorwegen is vormgegeven. Deze landen lijken qua consumentengedrag op Nederland. Om de gezondheidseffecten van de suikertaks in kaart te brengen heeft het RIVM gekeken naar de consumptie van suikerhoudende dranken en naar gezondheidsproblemen zoals overgewicht. <\/p>

Uit het onderzoek blijkt dat in het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen meer gezonde alternatieven worden verkocht. In Frankrijk is dit niet te zien. Dat zou kunnen komen door het lage tarief van de belastingmaatregel. Maar het is niet duidelijk in hoeverre de verkoopdaling van belaste dranken het directe gevolg is van de invoering van de suikertaks. <\/p>

Om te kunnen achterhalen of de suikertaks effectief is, moeten de effecten ervan op korte en lange termijn goed worden gemonitord. Om gezonde alterantieven te stimuleren zou een trapsgewijze suikertaks een maatregel kunnen zijn. Hierbij worden de suikerhoudende dranken met de meeste suikers het zwaarst belast. <\/p>

Aanbiedingen<\/strong><\/h2>

Een andere maatregel die de consumptie van suikerhoudende dranken kan afremmen is een verbod op prijsaanbiedingen en marketing. In het rapport ‘Effectiviteit van een verbod op prijsaanbiedingen op suikerhoudende dranken<\/a>’ is het effect van aanbiedingen en marketing op de consumptie van suikerhoudende dranken verkend. Te lezen is dat prijsaanbiedingen vooral voorkomen op ongezonde producten. Ze verhogen, in ieder geval op korte termijn, de verkoop. De invloed van prijsaanbiedingen op de lange termijn moet nog onderzocht worden.<\/p>

Prijsprikkel<\/h2>

Staatssecretaris Paul Blokhuis laat in een kamerbrief van 3 september<\/a> weten dat hij op dit moment niet kiest voor een suikertaks. Hij schrijft dat levensmiddelenproducenten zelf het aanbod hebben gedaan om suikers in hun producten terug te dringen. Op basis van hun eigen cijfers liggen ze hierbij voor op schema. Het invoeren van een trapsgewijze suikertaks zou wel aanvullend kunnen zijn. Mensen kunnen onder invloed van een prijsprikkel overstappen op een minder suiker bevattende variant. Deze prijsprikkel moet wel voldoende groot zijn om te kunnen aanzetten tot gedragsverandering bij de consument, aldus de staatssecretaris.<\/p>" } , { "id": 18917601, "identifier": "element_18917601", "type": "text", "title": "Kamerbrief over de suikertaks", "url": "https://edepot.wur.nl/530313", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18917605, "identifier": "element_18917605", "type": "list", "title": "Downloads", "url": "", "items": [ { "item": "Kamerbrief uitkomsten onderzoek suikertaks<\/a> Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Suikertaks: een vergelijking tussen drie Europese landen<\/a> Rapport RIVM, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": " Effectiviteit van een verbod op prijsaanbiedingen op suikerhoudende dranken<\/a> Rapport RIVM, 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18917610, "identifier": "element_18917610", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Prijselasticiteit gezond en ongezond eten<\/a> Voedingscentrum", "indentlevel": 0 }, { "item": "Dit worden de foodtrends van 2020<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18917615", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601073", "title": "Een glas rode wijn per dag: er zijn gezondere dingen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Een-glas-rode-wijn-per-dag-er-zijn-gezondere-dingen-1.htm" }, "lead": "Steeds weer verschijnen er berichten dat een glas rode wijn per dag gezond zou zijn. Maar is dat ook zo? Toxicoloog Vera Rogiers zegt dat er weliswaar gezonde stoffen in wijn zitten, maar je kunt beter pinda's, blauwe bessen of druiven eten. Alcohol heeft impact op het lichaam.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/4/1/cid601073_red-wine-2409301_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-08-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:36+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601261", "title": "Baas over je eetgedrag?!", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Baas-over-je-eetgedrag-1.htm" }, "lead": "Wie of wat bepaalt nu eigenlijk wat we eten? We streven ernaar om gezond te eten, maar in de praktijk lukt dat vaak niet. In deze video vertellen drie wetenschappers welke factoren ervoor zorgen dat we bepaalde voedselkeuzes maken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/4/1/cid601261_Baas%2520over%2520eetgedrag.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601054", "title": "De grens tussen verleiding en misleiding", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/De-grens-tussen-verleiding-en-misleiding-1.htm" }, "lead": "Consumenten mogen niet op het verkeerde been worden gezet. Daarom bekijkt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hoe het etiket ervoor kan zorgen dat consumenten gezonde, veilige en duurzame voedingskeuzes kunnen maken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/f/b/cid601054_Web%252072%2520DPI-shutterstock_497365657_supermarkt_etiket.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:36+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601119", "title": "Voedingsindustrie verantwoordelijk voor gezond voedingspatroon", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voedingsindustrie-verantwoordelijk-voor-gezond-voedingspatroon-1.htm" }, "lead": "Natuurlijk is de consument zelf verantwoordelijk voor een gezond voedingspatroon. Maar de voedingsindustrie is medeverantwoordelijk, stelt promovendus Tjidde Tempels. Die industrie zou meer mogen doen om ons gezonder te laten eten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/a/c/cid601119_shutterstock_284105546_sap_kopen.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-03-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }