{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601065", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Sturen op het eiwitgehalte in gras", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Sturen-op-het-eiwitgehalte-in-gras-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601065, "identifier": "mediaitem_601065", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Sturen-op-het-eiwitgehalte-in-gras-1.htm", "title": "Sturen op het eiwitgehalte in gras", "lead": "Het gehalte ruw eiwit in gras is een belangrijke kengetal voor de voederwaarde. Op zandgrond streven melkveehouders naar een wat hoger eiwitgehalte, terwijl op veengrond het eiwitgehalte soms te hoog is. Je kunt sturen op het eiwitgehalte met het maaimoment of de stikstofgift.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/c/1/cid601065_shutterstock_641393104_koeien_voer_stal.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:36+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_agri24" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Wanneer je te laat en te veel bemest, kan het eiwitgehalte in een herfstkuil soms oplopen tot wel 230 gram ruw eiwit per kilogram droge stof, schrijft vakblad Grondig in een artikel<\/a>. DLV adviseur Albert Jan Bos vindt dat veel te hoog voor jongvee en droge koeien. De dieren kunnen niets met het eiwit. Het leidt tot hoge ammoniakverliezen en bovendien leidt de overmatige bemesting tot onnodige stikstofverliezen. Die hoge eiwitgehalten werden vaak aangetroffen na de droge zomer van 2019. Na zo'n droge periode zit er meestal nog genoeg stikstof in de grond en is een extra bemesting in de nazomer niet nodig, zo legt hij uit.<\/p>

Rantsoen<\/h2>

Maar veel melkveehouders zijn wat bewuster bezig met het eiwitgehalte, aldus het vakblad. Om gebruik te kunnen maken van de regeling voor derogatie moet minimaal 80% van de grond als grasland in gebruik zijn. Dat betekent dat het areaal maïs afneemt, en dat er in het rantsoen minder maïs zit. Maïs is een energierijk voer dat goed te combineren is met eiwitrijk gras. Zit er minder maïs in het rantsoen, dan moet er ook minder eiwit in het gras zitten.<\/p>

Op veengronden is de hoeveelheid eiwit in het gras soms aan de hoge kant, aldus het vakblad. Een gehalte van 150 tot 160 gram ruw eiwit per kilogram droge stof is voldoende. Maar op zandgrond is het verhaal andersom, daar is het soms lastig genoeg eiwit in het gras te krijgen.<\/p>

Sturen op eiwit<\/h2>

Je kunt sturen op het eiwitgehalte in het gras door de keuze van het maaitijdstip of door aanpassingen te maken in de stikstofgift. Hoe later je maait, hoe zwaarder de snede wordt en hoe lager het ruw-eiwitgehalte in het gras zal zijn. Vuistregel is dat per dag later maaien de hoeveelheid ruw eiwit in het gras met ongeveer 4 gram per kilogram droge stof afneemt, aldus onderzoeker Jantine Middelkoop. Met de hoogte van de stikstofgift kun je ook sturen, omdat meer stikstof leidt tot een hoger eiwitgehalte.<\/p>

Wil je sturen op eiwit, dan moet je rekening houden met het maaimoment en de stikstofgift. Voor een veehouder kan een NIRS-meting (Nabij Infrarood meting) helpen. Met die meting kun je namelijk de voederwaarde bepalen. In het artikel in het vakblad is een voorbeeldberekening uitgewerkt waarbij uitgegaan is van een jaarlijkse stikstofbemesting van 250 kilo zuivere stikstof per hectare. <\/p>" } , { "id": 18906237, "identifier": "element_18906237", "type": "text", "title": "Download vakbladartikel over sturen op eiwit", "url": "https://edepot.wur.nl/516275", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18906241, "identifier": "element_18906241", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Sturen op eiwit : Rekenen met stikstof en maaimoment<\/a> Artikel Grondig 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Maisbedrijf worstelt met eiwiteis<\/a>, artikel Veeteelt februari 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Eiwit van eigen land benutten met stalvoeren<\/a>, artikel Veeteelt maart 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Eiwit benutten uit weidegras<\/a>, artikel Veeteelt april 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Invloed maaidatum op voederwaarde en opname<\/a>, artikel V-focus april 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Handboek melkveehouderij 2019/20<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18906249, "identifier": "element_18906249", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Sturen op eiwit voor meer opbrengst<\/a>, DLV Advies 10 maart 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Sturen op ruw eiwit in gras is mogelijk<\/a>, bericht Verantwoorde Veehouderij 2019 11 februari 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Melkveevoeding, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18906254", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600040", "title": "Grondgebondenheid melkveehouderij met eigen eiwit", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Grondgebondenheid-melkveehouderij-met-eigen-eiwit-1.htm" }, "lead": "Om invulling te geven aan de grondgebonden groei in de melkveehouderij is het zinvol te kijken naar het percentage eiwit dat melkveehouders van eigen land halen. De zelfvoorzieningsgraad van eigen eiwit moet omhoog. Dat betekent meer ruimte voor grasteelt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/a/1/cid600040_shutterstock_34207102_melkvee_koe.jpg", "width": 800, "height": 497, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-08-31T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "dww_melkvee", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_melkvee", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599073", "title": "Voederwaarde van maïs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voederwaarde-van-mais-1.htm" }, "lead": "Snijmaïs is na gras in Nederland uitgegroeid tot het belangrijkste voedergewas. Het bevat een hoge voederwaarde, maar voor een optimale bedrijfsvoering moet je wel weten wat die waarde is. Daarom moet je monsters laten analyseren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/1/4/cid599073_maiskuil_jn.jpg", "width": 630, "height": 444, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-03-30T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:31+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_onderwijs", "gkn_veehouderij", "gkn_greenport", "gkn_udv" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_595558", "title": "Hoger eiwitgehalte in de graskuil", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Hoger-eiwitgehalte-in-de-graskuil-1.htm" }, "lead": "Minder stikstof betekent een lager eiwitgehalte in gras. De lagere stikstofgiften - gevolg van bemestingsbeleid - laten sporen achter in het eiwitgehalte van het gras in voorjaarskuilen. De eiwitgehaltes dalen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/1/6/cid595558_151513663.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2013-05-08T15:39+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-24T15:14+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }