{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600256", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Strokenteelt voor een weerbaar gewas", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Strokenteelt-voor-een-weerbaar-gewas-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600256, "identifier": "mediaitem_600256", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Strokenteelt-voor-een-weerbaar-gewas-1.htm", "title": "Strokenteelt voor een weerbaar gewas", "lead": "Door gewassen in stroken te telen kun je de ziektedruk verminderen. Bovendien is strokenteelt goed voor de bodemdiversiteit. Een video van Kennisonline laat zien dat strokenteelt perspectief biedt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/5/1/cid600256_5bab9671-a166-426f-abc7-6d649f5413bb_9_48675b99_490x330.jpg", "width": 490, "height": 330, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-26T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:55+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Door gewassen in grote aaneengesloten oppervlakten te telen, maak je ze kwetsbaar voor ziekten of plagen. Teelt je gewassen in stroken naast elkaar, dan is er meer biodiversiteit en kunnen ziektes zich minder snel verspreiden. Met die gedachte wordt op een proefbedrijf in Fevoland een meerjarig onderzoek uitgevoerd. In een video van KennisOnline laten onderzoekers zien dat strokenteelt bijdraagt aan meer diversiteit. zo kun je een robuust plantaardig productiesysteem ontwikkelen.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Bodem<\/h2>

Onderzoeker Dirk van Apeldoorn benadrukt dat die teelt in stroken niet alleen voor meer diversiteit op het land zorgt, maar ook dat het beter is voor de bodem. De bodem wordt minder verdicht. En wanneer het ene gewas geoogst wordt, is er altijd nog een ander gewas over zodat de bodem nooit lang kaal is. Op het biologisch landbouwbedrijf Erf Flevoland, waar een deel van de praktijkproeven wordt uitgevoerd, worden gewassen bovendien afgewisseld met bloemstroken. Op deze manier ontstaat een ‘robuust weerbaar’ landbouwsysteem. <\/p>

(Bron foto: ERF BV<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18883320, "identifier": "element_18883320", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Strokenteelt in de proeftuin<\/a> KennisOnline in Beeld 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "'Strokenteelt klaar voor de praktijk’<\/a> artikel Ekoland mei 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Strokenteelt: Strookt het wel met de praktijk?’<\/a> Presentatie Bio Beurs, Zwolle januari 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18883324, "identifier": "element_18883324", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Strokenteelt<\/a>, Project Wageningen Plant Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "Experimenteren met strokenteelt<\/a>, biologische landbouwbedrijf Erf Flevoland", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bodemgezondheid, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Planten voeden de bodem<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet juni 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Strokenteelt tegen erosie<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet augustus 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }