{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601420", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Strijd tussen mycorrhiza's in duingrond", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Strijd-tussen-mycorrhizas-in-duingrond-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601420, "identifier": "mediaitem_601420", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Strijd-tussen-mycorrhizas-in-duingrond-1.htm", "title": "Strijd tussen mycorrhiza's in duingrond", "lead": "Door maagdelijke duingrond te enten met bosgrond, kun je de vegetatieontwikkeling van die grond versterken. Mycorrhiza's, schimmels die samenleven met plantenwortels spelen er een rol in. Maar sommige mycorrhiza's hebben een negatieve invloed op elkaar. Er lijkt een schimmeloorlog plaats te vinden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/5/7/cid601420_plants-of-sand-5051252_640.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-10-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bodemtransplantatie is een methode om de bodem van nieuwe natuurgebieden te herstellen. Je ent de bodem met grond van een andere bodem waarin al bodemorganismen zitten die typisch zijn voor het nieuw te ontwikkelen natuurgebied. Je kunt bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe heideterreinen op voormalige landbouwgrond versnellen door er grond van een bestaand heideterrein aan toe te voegen. Voor de ontwikkeling van heideterreinen wordt die techniek al veel gebruikt. De vraag is of je dit ook kunt gebruiken bij duinherstel. Hoe belangrijk is het bodemleven voor duinherstel? <\/p>

Veldexperiment<\/h2>

Een typische duinvegetatie komt in een kale zandgrond moeizaam op gang. Voor de ontwikkeling van zo'n vegetatie speelt het bodemleven een cruciale rol. De bodemorganisamen zorgen dat voedingsstoffen beschikbaar komen voor de planten en beïnvloeden zo de ontwikkeling van de vegetatie. Maar wat gebeurt er met de ontwikkeling van zo'n duinvegetatie als je bodemtransplantatie uitvoert? Wat is de rol van mycorrhizaschimmels (schimmels die samenleven met planten) daarin? <\/p>

In 2018 is in het natuurgebied Meijendel - bij Den Haag - een veldexperiment uitgevoerd om de rol van de bodem bij de ontwikkeling van een duinecosysteem te bestuderen. Hollandse Duinen schrijft er over in een artikel<\/a>. In dat experiment is duinzand geïnoculeerd met bodems van graslanden en bossen waarna de vegetatieontwikkeling gevolgd werd. <\/p>

Mycorrhizaschimmels<\/h2>

Mycorrhizaschimmels spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de duinvegetatie. Het artikel gaat met name in in op het effect van verschillende typen mycorrhizaschimmels. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ectomycorrhiza's en arbusculaire mycorrhizaschimmels (AMF). De ectomycorrhiza's groeien alleen aan de buitenkant van de de plantenwortels en komen vooral in bosbodems voor. De arbusculaire mycorrhizaschimmels groeien in de plantenwortels en komen veel voor graslanden. Naast het leveren van nutriënten kunnen deze schimmels planten beschermen tegen ziekteverwekkers en uitdroging. De laatste groep is daarom belangrijk voor de ontwikkeling van een vegetatie. <\/p>

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de vegetatie zich sneller ontwikkelt wanneer je de duingrond ent met grond van bosbodems. Maar als je ectomycorrhiza's toevoegt, blijkt dat effect wat minder groot. De hoeveelheid biomassa is wat lager dan wanneer je die schimmels niet toevoegt. Als je alleen mycorrhizaschimmels gebruikt lijkt het erop dat ze een negatieve invloed hebben op de groei van planten in vergelijking met een inoculum met alle bodemorganismen, inclusief ectomycorrhiza’s. <\/p>

Schimmeloorlog<\/h2>

Uit het artikel blijkt dat de ectomycorrhizaschimmels de arbusculaire mycorrhizaschimmels onderdrukken. Planten die afhankelijk zijn van de voedingsstoffen die de de arbusculaire mycorrhizaschimmels leveren, groeien daardoor minder snel. <\/p>

Wat precies het mechanisme is achter dit onderdrukkend effect van de ectomycorrhizaschimmels is nog niet bekend. De onderzoekers spreken van een schimmeloorlog in de bodem. Maar dit onderdrukkend effect hoeft niet meteen een slechte ontwikkeling voor de plantengemeenschap te zijn, zo is te lezen in het artikel. Als bepaalde plantensoorten onderdrukt worden, nemen andere plantensoorten het over. Maar duidelijk is dat toevoeging van ectomycorrhizaschimmels wel een belangrijke rol kan spelen in de ontwikkeling van de plantengemeenschappen. <\/p>" } , { "id": 18916676, "identifier": "element_18916676", "type": "text", "title": "Artikel Hollands duinen", "url": "https://edepot.wur.nl/523567", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Martine Auvray<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18916680, "identifier": "element_18916680", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Ondergrondse schimmeloorlog stuurt de ontwikkeling van een plantengemeenschap in de duinen<\/a> Artikel Hollands duinen april 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Dossier Mycorrhiza<\/a>, Boer & Tuinder juni 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Iedere boom zou met mycorrhiza-schimmels geplant moeten worden<\/a>, artikel Boomzorg april 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Effect enten mycorrhizaschimmels op maisgroei<\/a>, artikel V-focus april 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Schimmels: van plaag tot bouwmeester,<\/a> Cahier Bio-wetenschappen en maatschappij 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18916687, "identifier": "element_18916687", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Duinherstel: nieuwe uitdaging voor bodemtransplantatie<\/a>, bericht NatureToday juli 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bodemtransplantatie is goede keus voor snelle ontwikkeling nieuwe heide<\/a>, bericht NatureToday december 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bodemgezondheid, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18916693", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600452", "title": "Mycorrhiza's leiden niet tot hogere grasproductie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Mycorrhizas-leiden-niet-tot-hogere-grasproductie-1.htm" }, "lead": "Mycorrhizaschimmels, die op plantenwortels leven, hebben een positief effect op de groei van planten omdat planten makkelijker voedingsstoffen kunnen opnemen. Kun je ze ook gebruiken om de productie van gras of maïs te verhogen? Een experiment laat geen hogere grasproductie zien, maar wel een efficiëntere productie per kilo stikstof.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/9/f/cid600452_shutterstock_111149498_doorsnede_bodem.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-23T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_veehouderij", "gkn_plantgezondheid", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600464", "title": "Handreiking voor natuurherstel op landbouwgrond", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Handreiking-voor-natuurherstel-op-landbouwgrond-1.htm" }, "lead": "Natuurherstel op voormalige landbouwgrond is soms lastig te realiseren door de mineralenrijkdom en het ontbreken van gewenste plant- en diersoorten. Een onderzoeksrapport zet kennis op een rij. Voor beheerders is er een handreiking voor omvorming.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/6/0/cid600464_netherlands-105597_640.jpg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-04-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599205", "title": "Gezonde bodem voor een vitaal bos", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gezonde-bodem-voor-een-vitaal-bos-1.htm" }, "lead": "De biodiversiteit van bosbodems is cruciaal voor een rijk en vitaal bos. Schimmels spelen er een belangrijke rol in terwijl stikstofdepositie verstorend werkt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/a/f/cid599205_bosbodem_Copyright_jaco_janse.jpg", "width": 862, "height": 485, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-09-08T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:33+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT", "gkn_veerkrachtige_natuur" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veerkrachtige_natuur" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }