{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601328", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Stressreactie bij planten door elektromagnetische straling", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Stressreactie-bij-planten-door-elektromagnetische-straling-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601328, "identifier": "mediaitem_601328", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Stressreactie-bij-planten-door-elektromagnetische-straling-1.htm", "title": "Stressreactie bij planten door elektromagnetische straling", "lead": "Planten laten bij blootstelling aan elektromagnetische velden een stressreactie zien. Door het groeiend gebruik van mobiele telefoons, wifi en draadloze apparatuur neemt ook de elektromagnetische straling in de kas toe. Straks komt daar 5G bij. Wat betekent dat voor kasteelten?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/e/2/cid601328_seedling-5009286_640.jpg", "width": 640, "height": 392, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-25T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De groei van planten wordt beïnvloed door omgevingsfactoren als licht, temperatuur, luchtvochtigheid en CO₂-gehalte. Planten reageren op veranderingen in die factoren. De hoogfrequente elektromagnetische straling van antennes, draadloze apparaten, mobiele telefoons of wifi is een nieuwe factor. Vanwege bezorgdheid over het effect van die elektromagnetische straling is al veel onderzoek uitgevoerd bij mensen, dieren en planten. De resultaten van die onderzoeken zijn niet eenduidig en soms zelfs tegenstrijdig. In een artikel<\/a> gaat vakblad Onder Glas in op het effect van die straling op planten.<\/p>

Stressreactie<\/h2>

Omdat planten stil staan ten opzichte van het elektromagnetisch veld, en omdat ze een groot blootstellingoppervlak hebben ten opzichte van hun inhoud, kun je die effecten mogelijk wat duidelijker vaststellen. Er zijn verschillende onderzoeken geweest bij planten. De resultaten zijn soms lastig te vergelijken, maar duidelijk is dat planten als gevolg van die verschillende soorten straling een stressreactie laten zien. De hoeveelheid vrije radicalen neemt toe en bepaalde stressgenen worden geactiveerd, waardoor enzymactiviteit toeneemt. En die reacties zie je terug in de hele plant.<\/p>

Groeiremming<\/h2>

Het gevolg is dat je bij planten groeiremming ziet: het kiempercentage van radijsplantjes die in aanraking kwamen met magnetronstraling was lager, sojabonen groeiden minder snel bij blootstelling aan GSM-straling en rozenstekken reageerden ook op elektromagnetische straling. Duidelijk is dat planten reageren op elektromagnetische straling.<\/p>

De vraag is of je dat ook terugziet in kasteelten. In een teelt die door sensoren wordt aangestuurd, kun je komen tot een vorm van precisieteelt. Maar als die apparaten ook de groei van de planten verstoren, bereik je een averechts effect. Toch geven de resultaten van alle onderzoeken nu nog te weinig houvast om iets te kunnen zeggen over het effect op kasplanten. <\/p>" } , { "id": 18913976, "identifier": "element_18913976", "type": "text", "title": "Vakbladartikel in Onder Glas", "url": "https://www.groenkennisnet.nl/web/show/search?id=7107175&langid=43&from=&to=&webid=3617332&searchid=7119698&keyword=%22Elektromagnetische+velden+veroorzaken+stressreacties+bij+planten%22&tab=site", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: J Garget<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18913980, "identifier": "element_18913980", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Elektromagnetische velden veroorzaken stressreacties bij planten : Wat wordt de impact van 5G in de kas?<\/a> artikel onder Glas maart 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Effect elektromagnetische velden op bomen<\/a>, Rapport Wageningen University and Research Centre (WUR) 2013", "indentlevel": 0 }, { "item": "Congres over effect elektromagnetische straling op bomen : nog geen bewijs, maar...<\/a>, artikel Boom in buisness 2011", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18913985, "identifier": "element_18913985", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "Neemt de elektromagnetische straling toe door 5G?<\/a> Kennisplatform Elktromagnetische velden", "indentlevel": 0 }] } , { "identifier": "element_18913988", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_595675", "title": "Geen effect zendmast op individuele bij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Geen-effect-zendmast-op-individuele-bij-1.htm" }, "lead": "Individuele bijen die verblijven binnen een elektromagnetisch veld hebben dezelfde ontwikkeling, levensduur en capaciteiten als niet-blootgestelde bijen, wijst onderzoek uit. Wintersterfte op volksniveau kon niet worden getest in dit onderzoek, maar lijkt verschil op te leveren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/f/9/cid595675_178985858.jpg", "width": 1024, "height": 680, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2014-04-11T13:32+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-24T15:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT", "gkn_bijen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_bijen", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_596036", "title": "Nooit ziektes meer in de kas dankzij sensoren?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nooit-ziektes-meer-in-de-kas-dankzij-sensoren-1.htm" }, "lead": "Preventieve zorg voor planten met behulp van sensoren: in 'De gezonde kas' wordt op planten die niet ziek zijn maar dat zóúden kunnen worden een heel arsenaal aan techniek losgelaten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/e/c/cid596036_86515917.jpg", "width": 1024, "height": 685, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2014-11-24T17:01+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-24T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_precisielandbouw", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport", "gkn_hbo" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "gkn_greenport", "gkn_hbo", "gkn_precisielandbouw", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }