{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601482", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Strengere regels voor spuitdoppen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Strengere-regels-voor-spuitdoppen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601482, "identifier": "mediaitem_601482", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Strengere-regels-voor-spuitdoppen-1.htm", "title": "Strengere regels voor spuitdoppen", "lead": "Om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te beperken geldt met ingang van 2020 als eis dat spuitdoppen minimaal 75% drifteductie geven. Maar beperken van erfemissie is minstens zo zinvol.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/b/c/cid601482_shutterstock_232728745_landbouw_spuiten.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_agri24" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Met ingang van januari 2020 is de regelgeving rondom het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen strenger geworden. Telers moeten nu op het hele perceel spuitdoppen gebruiken die minimaal 75% driftreductie geven. In een artikel in vakblad Gewasbescherming<\/a> gaat Erno Bouma in op de veranderingen. Wat zijn de eisen? En wat betekent het voor de effectiviteit van een bespuiting?<\/p>

Oppervlaktewater<\/h2>

De strengere eisen zijn nodig omdat de kwaliteit van het oppervlaktewater nog steeds onder druk staat. In het oppervlaktewater worden al jaren actieve stoffen van medicijnresten en gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen. De overschrijdingen door gewasbeschermingsmiddelen komen vooral voor in gebieden met glastuinbouw, bloembollen, fruitteelt en sommige gewassen in de open teelt. De werkzame stoffen van die middelen komen in het oppervlaktewater door druppeldrift (10%), door af- of uitspoeling rondom het perceel (35%) en door afspoeling van het erf (55%). Hoewel druppeldrift een beperkte bijdrage levert aan die verontreiniging, is de wetgeving sterk gericht op drifreductie van die spuitdoppen.<\/p>

Tot begin 2019 gold de eis dat de landbouw driftreducerende doppen moest gebruiken die minimaal 50% driftreductie gaven. Daaraan gekoppeld was de verplichting om bij een lage druk (1-2 bar) te spuiten zodat druppels niet te klein werden. Welke doppen gebruikt mochten worden, kon je vinden in de DRD-lijst (Drift Reducerende Doppenlijst). In de praktijk bleek dat er toch vaak met een hogere druk gespoten werd. Telers denken soms dat een te grove druppel minder effectief is. De lage druk werd met name gebruikt in de zone langs een watervoerende sloot.<\/p>

Driftreductie<\/h2>

Om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen sterker te beperken is de regelgeving aangepast. Met ingang van 2017 werd de eis voor het driftreductiepercentage verhoogd werd naar 75% voor het gehele perceel. En drukregistratie werd verplicht gesteld voor alle spuitmachines vanaf 1 januari 2019, met een overgangsperiode van 1 jaar.<\/p>

Vanaf 1 januari 2020 gelden de volgende eisen: spuitdoppen moeten minimaal 75% driftreductie geven bij een spuitdruk van 2 tot 3 bar. Ze moeten zijn opgenomen in de vernieuwde DRD-lijst<\/a>. In dit geval is drukregistratie verplicht. Bij spuitdoppen die minimaal 75% driftarm zijn bij een spuitdruk van meer dan 3 bar is drukregistratie niet verplicht. Ook andere driftreducerende technieken zijn toegestaan: zoals een veldspuit die uitgerust is met een sleepdoektechniek, een veldspuit met een verlaagde boomhoogte of een veldspuit met luchtondersteuning.<\/p>

Erfemissie<\/h2>

In de praktijk bestaat angst dat de grove druppels waarmee nu gespoten moet worden niet effectief genoeg zijn qua werking. Maar dat valt - op een enkele uitzondering na - mee, zo legt Bouma uit in het artikel. Toch vindt hij het vreemd dat zo zwaar wordt ingezet op handhaving van het onderdeel druppeldrift. De bijdrage daarvan aan de verontreiniging is zo'n 10% van de totale emissie.<\/p>

Het zou logischer zijn om de andere emissiewegen ook in dezelfde mate aandacht te geven. Zo zou voorkomen moeten worden dat afwateringsgreppels direct afwateren naar de sloot. Beter zou zijn die aan te sluiten op een lagunegreppel die parallel aan de sloot ligt. Daarnaast is het zinvol dat agarariƫrs meer aandacht besteden aan erfemissie door gebruik te maken van een erfemissiescan.<\/p>" } , { "id": 18918751, "identifier": "element_18918751", "type": "text", "title": "Artikel vakblad Gewasbescherming", "url": "https://edepot.wur.nl/518542", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18918755, "identifier": "element_18918755", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Waarom is de wetgeving rondom spuitdoppen sinds 1 januari 2020 aangepast en wat zijn de gevolgen?<\/a> artikel Gewasbescherming februari 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Driftbeperking: wat kan en mag<\/a>, artikel Greenity augustus 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Wetenschappelijke en praktische onderbouwing van duurzaamheidsaspecten van spuittechnieken<\/a> rapport Wageningen University & Research, 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "DRT-lijst<\/a> (Drift Reducerende Techniekenlijst)", "indentlevel": 0 }, { "item": "DRD-lijst<\/a> (Drift Reducerende Doppenlijst)", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gezonde groei, duurzame oogst : tweede nota duurzame gewasbescherming periode 2013 tot 2023<\/a>, Ministerie van Economische Zaken 2013", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18918763, "identifier": "element_18918763", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Bestrijdingsmiddelenatlas<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Spuitdoppen voor verlaagde spuitboom goedbevonden<\/a>, Cumela 8 juni 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Driftreducerende spuittechnieken<\/a>, Helpdesk Water", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gewasbescherming en omgeving, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Net als Saharazand vliegt landbouwgif alle kanten op. Dat moet anders, denkt deze akkerbouwer,<\/a> artikel Trouw 20 april 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18918770", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601448", "title": "Het water moet schoner", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Het-water-moet-schoner-1.htm" }, "lead": "Het oppervlaktewater moet schoner. Daarover zijn landbouw, natuur- en milieuorganisaties en zakelijke watergebruikers het wel eens. Maar de inzichten over de oorzaak van het probleem en mogelijke oplossingen verschillen, blijkt uit een artikelenreeks in De Waterspiegel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/1/8/cid601448_shutterstock_15331588vaart__sloot.jpg", "width": 800, "height": 532, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601136", "title": "Voor schoon drinkwater is duurzame gewasbescherming hard nodig", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voor-schoon-drinkwater-is-duurzame-gewasbescherming-hard-nodig-1.htm" }, "lead": "Bij innamepunten voor drinkwater worden nog steeds resten van gewasbeschermingsmiddelen gevonden, soms in normoverschrijdende concentraties. Daarom is verduurzaming van gewasbescherming hard nodig, vindt Vewin. In 2030 moet de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar drinkwaterbronnen zijn teruggedrongen tot nagenoeg nul.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/c/0/cid601136_maize-839470_1920.jpg", "width": 800, "height": 534, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600770", "title": "Bollentelers verminderen emissie voor Drentsche Aa", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bollentelers-verminderen-emissie-voor-Drentsche-Aa-1.htm" }, "lead": "De Drentsche Aa is een belangrijk stroomgebied waar drinkwater uit gewonnen wordt voor de stad Groningen. In een artikel in het vakblad Gewasbescherming schrijven Yvonne Gooijer, Weijnand Saathof en Peter Knippels over de het belang van goede waterkwaliteit in het stroomgebied. Hierin belichten zij de inzet van bollentelers in het gebied om emissies terug te dringen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/0/9/cid600770_Drentsche_Aa_Oudemolen_1.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-08-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_bloembollen", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600663", "title": "Duurzame gewasbescherming in 2030", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzame-gewasbescherming-in-2030-1.htm" }, "lead": "De Rijksoverheid wil dat er in 2030 nagenoeg geen emissies van gewasbescherming meer naar het milieu optreden en dat er nagenoeg geen residuen van middelen meer op producten te vinden zijn. Dat staat in de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/1/4/cid600663_shutterstock_3674930_bladluis_lieveheersbeestje.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-05-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }