{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600834", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Strengere importinspecties voor plantenmateriaal", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Strengere-importinspecties-voor-plantenmateriaal-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600834, "identifier": "mediaitem_600834", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Strengere-importinspecties-voor-plantenmateriaal-1.htm", "title": "Strengere importinspecties voor plantenmateriaal", "lead": "De EU-importinspecties voor plantaardig teeltmateriaal worden strenger. Op 14 december gaat de nieuwe Plantgezondheidsverordening van de EU in. De lijst met planten die plantenpaspoortplichtig zijn, wordt uitgebreid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/d/3/cid600834_buxus-1609747_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Door klimaatverandering en toenemende handel krijgt de Europese Unie vaker te maken met nieuwe bedreigingen voor de plantgezondheid, aldus de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Denk aan de xylella bacterie die steeds vaker opduikt of de buxusmot. Het is vrijwel zeker die mot met Buxus uit China in de EU is gekomen en over het hoofd is gezien bij EU-importinspecties, schrijft Naktuinbouw. Om de EU beter te beschermen tegen schadelijke organismen komen er nieuwe regels voor de handel in plantaardig teeltmateriaal. Vanaf 14 december 2019 gaat de nieuwe Plantgezondheidsverordening in. Die verordening vervangt de Fytosanitaire richtlijn 2000/29. In het artikel 'Nieuwe regels plantgezondheid: scherper en eerlijker<\/a>' zet Naktuinbouw op een rij wat er verandert.<\/p>

Plantenpaspoort<\/h2>

Een belangrijke verandering is de uitbreiding van de plantenpaspoortplicht voor alle voor opplant bestemde planten. Daarnaast verandert de indeling van gevaarlijke quarantaine-organismen en importverboden voor houtige planten. Bovendien veranderen op 14 december ook importregels met de de nieuwe Europese Controleverordening. Het is duidelijk dat de controles - in Nederland uitgevoerd door het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)<\/a> - strenger worden, maar ook dat er gelijke regels komen voor iedereen.<\/p>

De lijst met planten en zaden die plantenpaspoortplichtig zijn, wordt uitgebreid. Zo vallen alle voor opplant bestemde planten, inclusief planten bestemd voor de eindconsument er onder. Dat betekent dat alle pot- en perkplanten na 14 december een plantenpaspoort moeten hebben. Of zaden plantenpaspoortplichtig zijn, hangt er van af of zij gevaarlijke organismen of quarantaine organismen kunnen overdragen.<\/p>

Quarantaine organismen<\/h2>

Er komt een andere indeling voor quarantaine organismen in drie categorie├źn. De categorie Q (Quarantaine organismen) zijn de organismen die de EU buiten de deur wil houden. Daarnaast komt er een categorie RNQP (Regulated Non Quarantine Pests). Daarbij gaat het om ziekten of plagen die al voorkomen in de EU en slechts op een bepaald aantal gewassen gereguleerd worden. De ZP-Q (Zona Protecta Quarantaine-organism) betreft ziekten en plagen waarvoor zogenaamde Zona Protecta of beschermde gebieden zijn ingesteld. Denk bijvoorbeeld aan een beschermd gebied voor bacterievuur. Als je naar deze gebieden wilt verhandelen heb je een ZP- plantenpaspoort nodig.<\/p>

Omdat veel quarantaine-organismen binnenkomen met geïmporteerde planten uit 'derde landen', landen buiten de EU, komt er een importverbod op een aantal planten. Er is nu een lijst van 39 planten - alle houtige gewassen - waarvoor na 14 december importverbod gaat gelden. De voorlopige lijst staat op de site van de NVWA<\/a>. Als niet EU-landen kunnen aantonen dat de op de lijst vermelde planten wel veilig zijn, kan er een vrijstelling verleend worden.<\/p>

(Bron foto: Ellen26<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18899539, "identifier": "element_18899539", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Plantgezondheidsverordening Nieuwe regels plantgezondheid: scherper en eerlijker<\/a>, artikel Naktuinbouw artikel Buitenstebuiten 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nieuw Plantenpaspoort<\/a>, presentatie Naktuinbouw", "indentlevel": 0 }, { "item": "Brexit, plastic en plantenpaspoort<\/a>, artikel Sierteelt & Groenvoorziening 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Plantenpaspoort : tips voor de praktijk<\/a>, artikel Sierteelt & Groenvoorziening 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Plantenpaspoort zorgt ook bij Europese bosboomtelers voor onrust<\/a>, artikel Sierteelt & Groenvoorziening 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18899546, "identifier": "element_18899546", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Plantgezondheidsverordening<\/a> Naktuinbouw", "indentlevel": 0 }, { "item": "Plantenpaspoort<\/a>, informatie NVWA", "indentlevel": 0 }, { "item": "NVWA wijst belanghebbenden op nieuw EU importverbod hoog risico planten per 14 december 2019<\/a>, bericht NVWA", "indentlevel": 0 }, { "item": "Fytosanitaire inspecties<\/a>, Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18899552", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600508", "title": "In 2017 bijna evenveel schadelijke organismen bij import als 2016", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/In-2017-bijna-evenveel-schadelijke-organismen-bij-import-als-2016-1.htm" }, "lead": "In 2017 trof de NVWA bij importinspecties bijna evenveel schadelijke organismen aan als in 2016. Het aantal onderscheppingen van quarantaineorganismen uit EU-landen daalt, blijkt uit het jaarlijkse rapport van de NVWA.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/6/b/cid600508_160856836.jpg", "width": 1024, "height": 682, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-06-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599590", "title": "NVWA vindt in 2016 iets meer schadelijke organismen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/NVWA-vindt-in-2016-iets-meer-schadelijke-organismen-1.htm" }, "lead": "In 2016 werd door de NVWA bij importinspecties van plantaardige producten iets meer schadelijke organismen aangetroffen dan in 2015. Vooral het aantal vondsten met tabakswittevlieg nam toe, zo blijkt uit het rapport 'Fytosanitaire signaleringen'.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/1/1/cid599590_wittevlieg_ppo.jpg", "width": 793, "height": 527, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-06-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_akkerbouw", "gkn_boomkwekerij", "gkn_bloembollen", "gkn_glastuinbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599058", "title": "Minder schadelijke organismen bij importinspecties", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minder-schadelijke-organismen-bij-importinspecties-1.htm" }, "lead": "De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in 2015 bij importinspecties minder schadelijke organismen op planten gevonden dan het jaar ervoor. Toch moeten telers waakzaam blijven, vindt de NVWA. Een uitbraak van een plantenziekte kan grote gevolgen hebben.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/5/8/cid599058_160330822.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-05-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:31+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_bloembollen", "gkn_boomkwekerij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_tuinbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }