{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600628", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Stijging in verkoop van voedsel met een duurzaamheidskeurmerk", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Stijging-in-verkoop-van-voedsel-met-een-duurzaamheidskeurmerk-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600628, "identifier": "mediaitem_600628", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Stijging-in-verkoop-van-voedsel-met-een-duurzaamheidskeurmerk-1.htm", "title": "Stijging in verkoop van voedsel met een duurzaamheidskeurmerk", "lead": "Consumenten kopen steeds vaker voedsel met een duurzaamheidskenmerk. In 2018 zijn de bestedingen met 7% toegenomen ten opzichte van 2017. Een verklaring is dat er meer keurmerken op producten aanwezig zijn en dat duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt is voor consumenten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/3/6/cid600628_pod-shutterstock_318452192_verpakkingen_keurmerken_%255Bred%255D.jpg", "width": 1000, "height": 665, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Van de totale bestedingen aan voedsel wordt 11%, wat neerkomt op € 4,9 miljard, uitgegeven aan duurzaam voedsel. Deze cijfers staan vermeld in de Monitor Duurzaam Voedsel 2018<\/a>, een jaarlijkse publicatie van Wageningen Economic Research in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De Monitor geeft een overzicht van de consumentenbestedingen aan voedsel met een duurzaamheidskenmerk in Nederland over het jaar 2018. De cijfers zijn gebaseerd op een steekproef waarbij gekeken wordt naar de verkoop van producten met een duurzaamheidskeurmerk bij supermarkten, foodservices en speciaalzaken voor duurzaam voedsel. <\/p>

Biologische producten<\/strong><\/h2>

Er is een stijgende lijn te zien in de verkoop van het aantal biologische producten. Naar schatting geeft de Nederlandse consument in 2018 in totaal € 1,6 miljard uit aan duurzaam voedsel met het keurmerk Biologisch. Hierbij zijn ook verkooppunten meegeteld die niet zijn meegenomen in de steekproef. De stijgende lijn is te verklaren door een groter aanbod aan biologische producten, een veranderende prijs en toegenomen aandacht voor duurzaamheid en gezondheid. Het totale marktaandeel van biologische producten is met 3% echter beperkt. <\/p>

Duurzaam voedsel per productgroep<\/strong><\/h2>

In de Monitor is te lezen dat de bestedingen aan duurzaam voedsel voor alle producten zijn gestegen, met uitzondering van vlees en vleeswaren. Ondanks de daling van de omzet van vlees en vleeswaren (€ 1.404 miljoen, -1% t.o.v. 2017) is aan deze productgroep absoluut gezien het meest besteed. Het zou kunnen dat de daling van de omzet te maken heeft vanwege het feit dat veel vlees al een keurmerk bevat. Koffie en thee (€ 1.038 miljoen, +11% t.o.v. 2017) was de productgroep met de grootste absolute stijging. Een verklaring hiervoor is dat er meer keurmerken op deze producten aanwezig zijn. Eieren (143 miljoen, +25% t.o.v. 2017) hadden de grootste relatieve stijging. De verklaring die gegeven wordt is dat dit te maken heeft met een herstel in aanbod van eieren met een duurzaamheidskeurmerk na de fipronilaffaire en de ophokplicht in het voorgaande jaar.  <\/p>

Keurmerken<\/strong><\/h2>

Beter Leven (32% van de bestedingen) is van de steekproef in 2018 het grootste keurmerk qua omzet. Het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming is een keurmerk over dierenwelzijn en staat op producten van dierlijke oorsprong. Op de tweede plaats staat het keurmerk Biologisch (25%), op de derde plaats het keurmerk UTC Certified (20%). Het keurmerk Biologisch is wettelijk beschermd en geeft aan dat het product voldoet aan de EU-regels voor biologische landbouw. UTC Certified is een keurmerk voor eerlijke handel. Het is o.a. te vinden op koffie, thee en cacao. <\/p>" } , { "id": 18893985, "identifier": "element_18893985", "type": "text", "title": "Download het rapport", "url": "http://edepot.wur.nl/49854", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>

<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18893989, "identifier": "element_18893989", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Monitor Duurzaam Voedsel 2018<\/a> Rapport Wageningen Economic Research, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": " Bezint eer ge begint!<\/a> Artikel Voedingsindustrie, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Trends en ontwikkelingen : de circulaire economie<\/a> Artikel Voedingsindustrie, 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18893994, "identifier": "element_18893994", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "Agrimatie<\/a> Website", "indentlevel": 0 }] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "identifier": "element_18893997", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600617", "title": "Lichte stijging van de vleesconsumptie in Nederland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lichte-stijging-van-de-vleesconsumptie-in-Nederland-1.htm" }, "lead": "Uit cijfers van Wageningen Economic Research blijkt dat Nederlanders weer meer vlees gaan eten. De laatste 10 jaar daalde de vleesconsumptie. Dit jaar is het voor het eerst sinds 2009 dat er een lichte stijging te zien is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/0/6/cid600617_Office%2520use%2520150%2520DPI-shutterstock_2865506_vlees_supermarkt.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-24T04:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "gkn_eiwittransitie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_eiwittransitie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_595040", "title": "Nieuwe ordening keurmerken voor duurzaam voedsel", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Nieuwe-ordening-keurmerken-voor-duurzaam-voedsel-1.htm" }, "lead": "Milieu Centraal heeft de duurzaamheidskeurmerken voor voedsel geïnventariseerd en beoordeeld. Hieruit is een lijst gekomen van keurmerken die het beste scoren op duurzaamheid, transparantie en betrouwbaarheid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/e/3/cid595040_Topkeurmerken_Milieu%2520Centraal_530.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-10-20T11:01+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-23T17:08+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_pluimveehouderij", "dww_carrousel", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_melkvee", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "dww_varkens", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_carrousel", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_melkvee", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "dww_varkens", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_voedingsmiddelenindustrie", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_plant", "gkn_greenport" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600632", "title": "Naar een duurzamer voedselsysteem", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Naar-een-duurzamer-voedselsysteem-1.htm" }, "lead": "In een duurzamer voedselsysteem wordt voedsel geproduceerd met minder negatieve effecten op onze leefomgeving, op de biodiversiteit, klimaat of dierenwelzijn. Voor die verduurzaming is samenwerking nodig tussen alle partijen: consumenten, producenten en overheid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/2/4/cid600632_shutterstock_134049623_markt_groente.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }