{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601412", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Stijging gebruik Groen Kennisnet", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Stijging-gebruik-Groen-Kennisnet-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601412, "identifier": "mediaitem_601412", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Stijging-gebruik-Groen-Kennisnet-1.htm", "title": "Stijging gebruik Groen Kennisnet", "lead": "Het gebruik van Groen Kennisnet over de afgelopen jaren is gestegen met bijna 43 procent. Waren er in 2017 nog circa 50.000 pageviews per maand, in 2020 zijn dit er ruim 70.000. De groei zet ook door in 2020; dit blijkt uit zowel het aantal pageviews, het aantal unieke bezoekers en de enorme toename in het aantal downloads.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/b/7/cid601412_Web%252072%2520DPI-shutterstock_85605409_studenten_computer.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-12-18T11:20+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Gebruikers Groen Kennisnet 2020<\/h2>

Dat gebruikers Groen Kennisnet goed wisten te vinden in 2020, blijkt uit het aantal pageviews en unieke bezoekers. Vooral in de eerste helft is dat goed zichtbaar. Rikus Marring, programmamanager Groen Kennisnet 3.0 : “Het aantal kennisitems in de kennisbank van Groen Kennisnet groeit, dat draagt bij aan de toename. En de Covid-19 periode zorgde, vooral in het voorjaar, ook voor meer gebruik.”<\/em><\/p>" } , { "type": "text", "html": "

De tweede helft van 2020 toont echter een afname van gebruikers ten opzichte van 2019. De piek in het najaar van 2019 had vermoedelijk te maken met bezoekers die informatie zochten over de uitstoot stikstof of de omvang van de veehouderij. Een dergelijke piek is in 2020 uitgebleven. Daarnaast heeft de afname in de tweede helft van het jaar wellicht een andere verklaring. Rob van Genderen, hoofdredacteur Groen Kennisnet:  “in het najaar zoeken docenten normaal gesproken <\/em>naar nieuw materiaal om hun lessen te updaten. Dit jaar had het online maken van de lessen alle aandacht in het voorjaar. Toen de scholen weer open gingen in september lag de prioriteit op allerlei maatregelen in de klas. Ik vermoed dat het updaten van lesmateriaal daardoor minder prioriteit kreeg en men minder zocht naar bronnen in Groen Kennisnet”. <\/em><\/em><\/strong><\/p>

Downloads en wiki's<\/h2>

Ook het aantal downloads vanuit de Groen Kennisnet collectie is in 2020 fors gestegen. Het afgelopen jaar zijn er ruim 7,8 miljoen items van het platform gedownload. Dat is 32% meer dan in 2019. Het gebruik van de wiki-omgeving van Groen Kennisnet steeg met zo'n 10% tot 1,4 miljoen pageviews in 2021.<\/p>

Een overzicht van de meest gedownloade items is te vinden via de kennisbank. <\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Nieuw platform Groen Kennisnet 3.0<\/h2>

Sinds december 2019 wordt gewerkt aan een nieuwe opzet van Groen Kennisnet, om het moderner, interactiever en overzichtelijker te maken. Het nieuwe platform richt zich op een brede groep gebruikers binnen de groene sector, waaronder onderwijs en onderzoek. Ten opzichte van de huidige situatie, verbreedt het zich door specifiek aandacht te besteden aan de (kennis)behoefte van professionals uit de agrarische en visserijsectoren, zoals boeren, tuinders, hoveniers, beheerders van groen en landschap, vissers, erfbetreders, adviesdiensten, leveranciers en afnemers. <\/em>Marring: “hiermee leveren we onze bijdrage aan duurzame innovatie, we verbinden <\/em>mensen en kennis om zo verandering in de praktijk te realiseren”.<\/em><\/p>" } , { "id": 18916422, "identifier": "element_18916422", "type": "text", "title": "Meer informatie over Groen Kennisnet 3.0", "url": "", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/em><\/p>

<\/em>(Bron foto: Shutterstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18916426, "identifier": "element_18916426", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Kennisbank met meest gedownloade items", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meer informatie over Groen Kennisnet 3.0", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18916431", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601443", "title": "Minister: betere kennisontsluiting met Groen Kennisnet voor boeren en tuinders", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minister-betere-kennisontsluiting-met-Groen-Kennisnet-voor-boeren-en-tuinders-1.htm" }, "lead": "Boeren en tuinders maken al flinke stappen in de omslag naar kringlooplandbouw, schrijft minister Carola Schouten. Om ondernemers te helpen wil ze investeren in betere kennisontsluiting, ontwikkeling van cursussen en scholing, aldus haar kamerbrief over innovatie op het boerenerf. Groen Kennisnet krijgt een rol als landelijk digitaal kennisplatform.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/a/6/cid601443_shutterstock_37701736_boeren_korenveld.jpg", "width": 800, "height": 534, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-03T16:30+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_lectoraat", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_voeding", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601419", "title": "Groen Kennisnet in beweging", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-in-beweging-1.htm" }, "lead": "Gebruikers van Groen Kennisnet hebben behoefte aan gespecialiseerde en actuele informatie op hun eigen vakgebied. Agrariërs en adviseurs zoeken goed leesbare praktische informatie, docenten zoeken lesmaterialen en beleidsmakers zoeken informatie over wet- en regelgeving. Dat blijkt uit een enquête waaraan 175 mensen hebben meegedaan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/2/a/cid601419_green-2594873_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-24T13:51+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601445", "title": "Relatiemiddag Groen Kennisnet: de kracht van kennis delen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Relatiemiddag-Groen-Kennisnet-de-kracht-van-kennis-delen-1.htm" }, "lead": "De kracht van kennis delen stond centraal tijdens de relatiemiddag die Groen Kennisnet op donderdag 19 november 2020 organiseerde. In workshops wisselden de ruim 140 deelnemers kennis uit over kringlooplandbouw, de boerderij van de toekomst, groen in de stad en de ontwikkelingen in het vernieuwde platform Groen Kennisnet 3.0.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/2/3/cid601445_Achtergrond%2520in%2520Zoom_uitsnede.jpg", "width": 994, "height": 718, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-23T14:15+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }