{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600824", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Steeds sneller stijgende zeespiegel", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Steeds-sneller-stijgende-zeespiegel-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600824, "identifier": "mediaitem_600824", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Steeds-sneller-stijgende-zeespiegel-1.htm", "title": "Steeds sneller stijgende zeespiegel", "lead": "Als de uitstoot van broeikasgassen niet snel naar beneden gaat, zal de zeespiegel sneller stijgen dan wat eerder verwacht was. Het IPPC schat dat wereldwijd de zeespiegel in 2100 tot wel meer dan 1 meter hoger kan zijn, blijkt uit een nieuw rapport. Bovendien is er een kans dat de Noordelijke IJszee dan ijsvrij is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/e/0/cid600824_shutterstock_102737813_zee_golf.jpg", "width": 800, "height": 539, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Sinds het pre-industriële tijdperk, zo rond 1750, is de temperatuurstijging op aarde al meer dan 1°C, meldt het VN-klimaatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change ) in een persbericht<\/a>. En die opwarming heeft gevolgen voor de oceaan. De zeespiegel stijgt harder dan aanvankelijk gedacht. Uit een op 25 september gepresenteerd rapport blijkt dat de zeespiegelstijging tegenwoordig twee keer zo snel gaat dan wat we in de 20e eeuw zagen. Het IPCC verwacht voor 2100 in het slechtste geval een zeespiegelstijging van 61 cm tot 1,10 meter. Dat is 10 centimeter meer dan de verwachting die het IPCC zes jaar geleden uitsprak.<\/p>

Warmer<\/h2>

Het IPCC waarschuwt niet alleen voor de zeespiegelstijging. Er is meer aan de hand in de wereldzeeën. Zo is de extra warmte door klimaatverandering werd voor 90% geabsorbeerd door de oceanen. En dat kan nog wel 5 tot 7 keer zoveel worden als de CO₂-uitstoot onbeperkt doorgaat. Door die snelle opwarming zullen de verschillende waterlagen in de oceanen minder makkelijk mengen. Voor veel organismen in zee komt er zo minder zuurstof en voedingsstoffen beschikbaar. Dat heeft nu al een negatief effect op de visserij en aquacultuur.<\/p>

Een ander punt van zorg zijn de snel smeltende ijskappen en het ontdooien van de permanent bevroren ondergrond, de permafrost. Daardoor komen er versneld broeikasgassen zoals methaan (CH₄) vrij die de klimaatverandering kunnen versterken. Zelfs als we de klimaatopwarming kunnen beperken tot 2°C is er een kans van 35% dat de Noordelijke IJszee in de zomer van 2100 ijsvrij is.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Nederlandse kust<\/h2>

Voor Nederland heeft een snelle zeespiegelstijging zeker gevolgen. Het Compendium voor de Leefomgeving<\/a> meldt dat de zeespiegel langs de Nederlandse kust in 128 jaar is gestegen met ongeveer 24 cm. Dat is zo'n 1,9 mm per jaar. Wereldwijd was die stijging 22 cm in die periode. Sinds de jaren negentig blijkt de zeespiegel wereldwijd te versnellen. Of dat voor Nederland ook zo is, is niet duidelijk. Want naast de wereldwijde zeespiegelstijging speelt voor Nederland bodemdaling (4,5 cm sinds 1890) ook een rol. Bovendien blijkt de zeespiegel rond de evenaar harder te stijgen dan in de Noordelijke Atlantische oceaan. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18899261, "identifier": "element_18899261", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate<\/a>, Summary for Policymaker IPCC 24 september 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "IPCC Choices maden ow are critical for the future of our ocean and cryosphere<\/a>, press release IPCC 25 september 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Strategieën voor adaptatie aan hoge en versnelde zeespiegelstijging, Een verkenning<\/a>, Deltares, september 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kennisprogramma Zeespiegelstijging<\/a>, rapport Ministerie van IenW", "indentlevel": 0 }, { "item": "Zeespiegelmonitor 2018 : de stand van zaken rond de zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust<\/a>, Deltares 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "'Het gevoel van urgentie moet echt omhoog' : is Nederland wel voorbereid op snellere stijging zeespiegel?<\/a> artikel H2O 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18899269, "identifier": "element_18899269", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust en mondiaal<\/a>, 1890-2017, Compendium voor de Leefomgeving", "indentlevel": 0 }, { "item": "Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate<\/a>, downloadpagina IPCC", "indentlevel": 0 }, { "item": "IPCC report: Sea levels could be a metre higher by 2100<\/a>, artikel New Scientist 25 september 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Permafrost ontdooit, maar hoe snel?<\/a> Resource 25 september 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18899275", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600373", "title": "Klimaatverandering en wereldvoedselvoorziening", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Klimaatverandering-en-wereldvoedselvoorziening-1.htm" }, "lead": "Klimaatverandering wordt steeds duidelijker merkbaar, zegt Reinier van den Berg, en de oorzaken zijn bekend. Die klimaatverandering heeft gevolgen voor de land- en tuinbouw zoals verzilting van landbouwgrond. We moeten daarom werken aan oplossingen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/b/c/cid600373_shutterstock_142286461_wateroverlast_bodem.jpg", "width": 800, "height": 559, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-04-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "gkn_voedselzekerheid" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding", "gkn_voedselzekerheid", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600131", "title": "Biodiversiteit in zee onder druk", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Biodiversiteit-in-zee-onder-druk-1.htm" }, "lead": "De populaties van verschillende zeedieren in de Noordzee nemen in aantal af, zo blijkt uit een rapport van WNF. Veel van de natuur in de Nederlandse delta is verdwenen, maar er zijn ook lichtpuntjes. Zo is in de Westerschelde de waterkwaliteit verbeterd en het aantal bodemdieren neemt er toe.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/b/b/cid600131_shutterstock_31149415_Noordzee_kust.jpg", "width": 800, "height": 521, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-02-22T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_duurzame_visserij", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_wild", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_duurzame_visserij", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_wild", "dww_diergezondheid", "dww_diergedrag" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }