{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601590", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Stapsgewijze aanpak biedt ruimte in de ondergrond", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Stapsgewijze-aanpak-biedt-ruimte-in-de-ondergrond-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601590, "identifier": "mediaitem_601590", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Stapsgewijze-aanpak-biedt-ruimte-in-de-ondergrond-1.htm", "title": "Stapsgewijze aanpak biedt ruimte in de ondergrond", "lead": "Het is druk in de bovenste laag van de grond onder de straat. Steeds meer partijen willen gebruik maken van de bodem voor de aanleg van bijvoorbeeld warmtenetten of glasvezel internet. Boomwortels of andere functies van de bodem komen in verdrukking. Met een gerichte aanpak kun je op zoek naar meer ruimte in de ondergrond.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/d/c/cid601590_site-3255854_1920.jpg", "width": 1024, "height": 682, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-02-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:12+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_loonwerk", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het is langzamerhand zo druk geworden in de bovenste laag van de ondergrond, dat de rek er wel uit is, stelt het magazine 'De openbare ruimte is er goed voor!’ in een artikel<\/a>. Dat magazine, een speciale uitgave van Vereniging Stadswerk, ziet dat er steeds meer partijen zijn die gebruik willen maken van de ruimte in de ondergrond. Ze willen er bijvoorbeeld warmtenetten aanleggen, of glasvezels. Het gevolg is dat bomen niet meer de benodigde wortelruimte krijgen voor een gezonde groei. En ook andere functies van de bodem komen in de verdrukking. <\/p>

Ondergrondse ruimte<\/h2>

In het artikel is een uitvoerige lijst opgenomen van de verschillende objecten die je in de ondergrond kunt tegenkomen. Naast verschillende kabels en leidingen voor communicatie, elektriciteit, drinkwater, rioolwater of stadswarmte, zijn dat ook bouwkundige objecten, boomwortels of voorraden aan grondstoffen. Bovendien heeft de bodem ook een functie in de ecologie, waterhuishouding en heb je nog te maken met verschillende bodemtypen. <\/p>

Omdat er in het verleden een wirwar aan kabels en leidingen is aangelegd, wordt de beperkte ondergrondse ruimte vaak niet efficiënt gebruikt. Vaak krijgt graafwerk van kabels en leidingen de prioriteit. De bomen vormen vaak een sluitpost. Het beheer van de ondergrondse ruimte zou beter kunnen, vinden ontwerper en stedenbouwkundige Floor van den Bergh en Maike Warmerdam. In het artikel komen ze met voorstellen om ruimte te creëren en een lijst met zes stappen die houvast kan geven bij de zoektocht naar ruimte in de ondergrond. <\/p>

Stappenplan<\/h2>

Om meer ruimte te maken kun je dieper de grond in gaan. Of je zoekt ruimte in de breedte. Probleem bij dat laatste is dat je dan vaak gebruik moet maken van privaat terrein. Om de ruimte efficiënter te benutten, kun je een ordening in het soort objecten aanbrengen. Zo nodig schoon je op en verwijder je loze leidingen of niet meer in gebruik zijnde objecten. <\/p>

De zes stappen voor een aanpak van het ondergrondse ruimteprobleem begint met het omarmen van de problematiek. Je moet je verdiepen in de ondergrond en het systeem leren begrijpen.  Een tweede stap is het zoeken naar ruimte in de breedte of diepte. Andere stappen die genoemd worden zijn opschonen, ontwarren en opplussen. Tot slot maak je een ontwerp. Zo zou je het drukteprobleem in de ondergrond aan kunnen pakken, aldus het artikel. <\/p>" } , { "id": 18922055, "identifier": "element_18922055", "type": "text", "title": "Artikel De ondergrond moet de boventoon gaan voeren", "url": "https://edepot.wur.nl/538967", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: MonikaP<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18922058, "identifier": "element_18922058", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " De ondergrond moet de boventoon gaan voeren<\/a>, artikel Magazine ‘De openbare ruimte is er goed voor!’ 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "De straat voor een beter leefklimaat<\/a>, de Straadkrant voorjaar 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "‘De openbare ruimte is er goed voor!’<\/a>, Speciale uitgave Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gefundeerde stedelijke opgaven, De ruimte onder de stad is een bodemsysteem<\/a>, essay Landschap 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Richtlijn boortechnieken en open ontgraving voor kabels en leidingen<\/a>, Rijkswaterstaat 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18922066, "identifier": "element_18922066", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "De straaD voor een beter leefklimaat<\/a>, website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "KLIC Kabels en Leidingen Informatie Centrum<\/a>, Kadaster", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18922070", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_599622", "title": "Bomen verdienen bescherming, maar soms moet je kappen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bomen-verdienen-bescherming-maar-soms-moet-je-kappen-1.htm" }, "lead": "Bouwwerkzaamheden kunnen soms tot flinke schade bij bomen leiden. Daarom moet je bomen voor aanvang van een project beschermen. Wil je bomen kappen, dan moet je in veel gemeenten een kapvergunning aanvragen. Voor kap van beeldbepalende bomen moet je met goede argumenten komen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/9/4/cid599622_tree-stump-2735606_640.jpg", "width": 640, "height": 425, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-10-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599888", "title": "Ondergronds boomonderzoek met grondradar", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ondergronds-boomonderzoek-met-grondradar-1.htm" }, "lead": "Om de conditie van boomwortels te onderzoeken moet je ondergronds kijken. Dat kan door te graven, maar je loopt risico dat je wortels, kabels of leidingen vernielt. Je kunt ook een grondradar inzetten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/9/6/cid599888_roots-1164340_640.jpg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-09-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }