{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600387", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Staatsbosbeheer gestart met uitvoering nieuw beleid Oostvaardersplassen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Staatsbosbeheer-gestart-met-uitvoering-nieuw-beleid-Oostvaardersplassen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600387, "identifier": "mediaitem_600387", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Staatsbosbeheer-gestart-met-uitvoering-nieuw-beleid-Oostvaardersplassen-1.htm", "title": "Staatsbosbeheer gestart met uitvoering nieuw beleid Oostvaardersplassen", "lead": "De provincie Flevoland heeft in september Staatsbosbeheer de opdracht gegeven om het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen terug te brengen naar maximaal 1.100 dieren. In juli was hiertoe al besloten door Provinciale Staten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/9/3/cid600387_Konikpaarden_Marko%2520Ruis_530.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-15T23:45+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:57+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_dierethiek", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_wild", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "dww_wild", "dww_diergezondheid", "dww_huisvesting", "dww_diervoeding", "dww_dierethiek" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De aanpak is verschillend per soort: handhaven huidige aantal runderen, reductie aantal konikpaarden door uitplaatsen, en reductie aantal edelherten door afschot. Staatsbosbeheer is deze week gestart met het verminderen<\/a> van het aantal edelherten. <\/p>

Begrazingsdruk verminderen<\/h2>

Het Oostvaardersplassengebied is een uniek gebied voor Nederland. Maar het is tegelijkertijd ook een maatschappelijk omstreden gebied. De weerstand in delen van de Nederlandse samenleving richt zich op het beheer van de grote grazers. Al diverse jaren keert telkens in de winterperiode - wanneer relatief veel dieren sterven door voedseltekorten - de discussie over het welzijn van de grote grazers op de maatschappelijke agenda terug. Eerder dit jaar heeft een externe begeleidingscommissie, onder leiding van Pieter van Geel, in opdracht van Provinciale Staten van Flevoland een advies<\/a> uitgebracht voor beheer van de de grote grazers in de Oostvaardersplassen, naast een aantal andere aspecten van het gebied.<\/p>

De commissie adviseerde te komen tot een kleiner oppervlak te begrazen grasland en vermindering van de begrazingsdruk daarvan ten opzichte van de afgelopen jaren. Dit voorkomt dat 's winters voedseltekorten ontstaan en geeft ruimte aan ontwikkeling van bosschages, struiken, struwelen en ruigten. Hierdoor zal het aantal dieren fors moeten verminderen tot 1100 dieren, met behoud van natuurlijk levensvatbare populaties.<\/p>

Aanpak verschillend per soort<\/h2>

Om het aantal grote grazers te verminderen is op advies van commissie van Geel gekozen voor een reductie van het aantal konikpaarden en edelherten, en het handhaven van het huidige aantal heckrunderen:<\/p>