{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601770", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Spoelen kent fors reducerend effect op ammoniakemissie", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Spoelen-kent-fors-reducerend-effect-op-ammoniakemissie-3.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601770, "identifier": "mediaitem_601770", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Spoelen-kent-fors-reducerend-effect-op-ammoniakemissie-3.htm", "title": "Spoelen kent fors reducerend effect op ammoniakemissie", "lead": "Begin mei 2018 is op Dairy Campus een proef gestart om het effect van mestschuiven en spoelen van de vloer met water op de ammoniakemissie te onderzoeken. De verwachting was dat door gebruik van water (in combinatie met schuiven), de ammoniakemissie afneemt doordat de vloer beter schoner blijft en de mest verdund wordt. Dit nieuwsbericht bevat de resultaten van de emissiemetingen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/4/5/cid601770_Mest%2520spoelen.jpg", "width": 750, "height": 400, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-02-09T11:45+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:15+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Op Dairy Campus bestaat de mogelijkheid om het effect op de ammoniakemissie van verschillende behandelingen, zoals het toedienen van water, gelijktijdig en onderling met elkaar en met een referentie te vergelijken. Dat gebeurde in de vier afdelingen van de meetunits voor emissiemetingen. Elke van deze vier afdelingen biedt plaats aan 15 melkkoeien, gehuisvest in ligboxen in combinatie met een betonnen roostervloer. Het water is in deze afdelingen op twee verschillende manieren toegediend.<\/p>

Sproeisysteem<\/h2>

<\/strong>In twee van de vier afdelingen is een sproeisysteem gebruikt dat onder het voerhek is gemonteerd. Deze heeft per afdeling 7 sproeiopeningen die de hele mestgang besproeien. Gemiddeld is daarmee 15 liter water per m2 vloeroppervlak per dag (oftewel 73 liter per dier per dag) toegediend verdeeld over 72 sproeibeurten van 20-25 seconde. In één van deze afdelingen is het sproeien gecombineerd met een roosterschuif die elke 2 uur de vloer schoon schoof.<\/strong><\/p>

Kelder onder water<\/h2>

In een derde afdeling is in één keer een hoeveelheid water in de vrijwel lege kelder gebracht, vergelijkbaar met gemiddeld 54 liter per dier per dag. De emissies in deze drie afdelingen zijn vergeleken met een vierde afdeling waar niets is gebeurd (de referentieafdeling).<\/strong><\/p>

Twee ronden<\/h2>

<\/strong>Tijdens twee ronden (één in 2018 en één in 2019) zijn de dagelijkse emissies gemeten. Elke ronde duurde ongeveer 60 dagen waarvan de eerste 10-14 dagen bestond uit een nulperiode. In alle afdelingen werd in die periode geen behandeling toegepast. Tussen de ronden zijn de behandelingen gewisseld tussen de afdelingen. In onderstaande tabellen is de gemiddelde emissie (in kg NH3 per dierplaats per jaar) per afdeling of behandeling weeggegeven. In de grafiek staat de relatieve emissie ten opzichte van de referentieafdeling tijdens de behandeling weergegeven.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Reductie ammoniakemissie<\/h2>

De gemiddelde reductie van de afdelingen waarin gespoeld werd was gemiddeld 45%. Daarbij maakt het nauwelijks verschil of er ook nog geschoven werd. Uit het verloop van de emissies tijdens deze behandelingen bleek dat het reductie-effect gedurende de ronden iets toenam. Het gebruik van water door het vooraf in de kelder toe te dienen is minder effectief. De gemiddelde reductie is 18% met een behoorlijk verschil tussen de twee ronden. Het reductie-effect nam tijdens de ronden juist iets af.<\/p>

Conclusie: spoelen duidelijk effect<\/h2>

Het gebruik van een forse hoeveelheid water heeft een duidelijk reducerend effect op de ammoniakemissie. Voorwaarde is wel dat het water geregeld toegediend wordt op de vloer en niet in één keer in de kelder. Door elke keer een dun laagje water over de vloer en het mestoppervlak te spreiden wordt het effect groter. Nadeel van het gebruik van water is de toename van de mesthoeveelheid. Tijdens het groeiseizoen hoeft dat niet te leiden tot een tekort van opslagcapaciteit. Gebruik van water sluit dan juist goed aan bij het verdund uitrijden van drijfmest, dat ook een emissie reducerend effect heeft. Aan de andere kant moet tijdens het stalseizoen wel extra opslagcapaciteit beschikbaar komen.Goede borging van de gebruikte hoeveelheid water, toepassing van water tijdens een deel van het jaar of praktische oplossingen voor extra opslagcapaciteit moeten verder worden uitgewerkt.<\/em><\/p>

(Bron foto: WUR.nl <\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18926927, "identifier": "element_18926927", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Nieuw project pakt ammoniak- en methaanemissie integraal aan<\/a>, artikel Nieuwe oogst, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Minder ammoniak door water bij mest<\/a>, artikel Nieuwe oogst, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nieuw project pakt ammoniak- en methaanemissie integraal aan<\/a>, artikel Nieuwe oogst, 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18926932, "identifier": "element_18926932", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Dossier ammoniak<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Dairy Campus - Mest en Milieu<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18926936", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }