{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601476", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Soep van gezuiverd regenwater", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Soep-van-gezuiverd-regenwater-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601476, "identifier": "mediaitem_601476", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Soep-van-gezuiverd-regenwater-1.htm", "title": "Soep van gezuiverd regenwater", "lead": "Uytewaal Catering heeft soep gemaakt van gezuiverd regenwater. Tot op heden wordt voor de voedselproductie uitsluitend drinkwater gebruikt. De techniek kan leiden een 50% reductie in het gebruik van drinkwater. Er worden analyses gedaan om de kwaliteit van het water te garanderen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/d/1/cid601476_shutterstock_158584934_catering.jpg", "width": 718, "height": 518, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-12-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Dit staat in het artikel 'Uytewaal Catering maakt eerste soep van gezuiverd regenwater<\/a>' van Waterforum. De cateraar in Houten gebruikt hiervoor de Drop2Drink unit van D2D Water Solutions<\/a>. Voedselbedrijven kunnen tot op heden alleen nog maar drinkwater gebruiken. <\/p>

Regenwater<\/strong><\/h2>

De voedselverwerkende industrie gebruikt 5% van het Nederlandse drinkwater. Wereldwijd kampt meer dan 25% van de mensen met een tekort aan schoon drinkwater. Regenwater kan een alternatieve bron zijn, maar is minder schoon dan mensen denken. Regenwater neemt namelijk verontreinigingen op uit de atmosfeer en vervoert die over soms wel honderden kilometers. Daarbij kan je denken aan uitlaatgassen, metalen en zouten uit fossiele brandstoffen of uit pesticiden, vogelpoep of metalen van de dakgoot. Regenwater moet dus gezuiverd worden.<\/p>

Zuiveringssysteem<\/strong><\/h2>

Om het regenwater te zuiveren zijn bij de cateraar drie tanks geplaatst die in totaal 60.000 liter regenwater kunnen opvangen. Daarnaast plaatst D2D Water Solutions een Drop2Drink Unit in het pand om het regenwater te zuiveren met microfiltratie, actief koolfiltratie, ultrafiltratie en UV-technologie. De ontwikkeling van de techniek is onderdeel van het Europese VIDA-onderzoeksproject<\/a> met als doel aan te tonen dat gezuiverd regenwater een bron kan zijn voor de voedselproductie. <\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit<\/strong><\/h2>

Het gezuiverde regenwater kan de cateraar niet grootschalig toepassen voor de voedselproductie. Daarvoor is toestemming nodig van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). D2D Water Solutions monitort daarom de kwaliteit van het regenwater. In februari worden de resultaten gepubliceerd. Daarbij is het doel om aan de wettelijke kwaliteitseisen voor drinkwater, vastgelegd in het Drinkwaterbesluit<\/a> , te voldoen.<\/p>

Drinkwaterbedrijven<\/strong><\/h2>

Drinkwaterbedrijven raken steeds meer geïnteresseerd in nieuwe technieken. Door klimaatverandering kunnen in de toekomst bijvoorbeeld langere periodes van droogte voorkomen waardoor de drinkwaterproductie onder druk komt te staan. De ontwikkelingen worden belemmerd, omdat aanpassingen in wet- en regelgeving nodig zijn. Er zijn nieuwe Europese normen in de maak voor de toepassing van gezuiverd regenwater en voor afvalwater uit huishoudens, zogenaamd grijs water.<\/p>" } , { "id": 18918562, "identifier": "element_18918562", "type": "text", "title": "Naar artikel van Waterforum", "url": "https://edepot.wur.nl/534795", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18918566, "identifier": "element_18918566", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Uytewaal Catering maakt eerste soep van gezuiverd regenwater<\/a>, artikel Waterforum 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Toekomstverkenning: alternatieve bronnen voor drinkwater in Nederland<\/a>, artikel H2O, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Regenwater als alternatieve bron voor drinkwater<\/a>, artikel H2O, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Regenwater als bron voor drinkwater in Nederland: een haalbare kaart?<\/a>, artikel H2O, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "De toekomst van ons watersysteem is een ingewikkelde bestuurlijke puzzel : Spraakwater <\/a>, artikel Water governance, 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18918573, "identifier": "element_18918573", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Kwaliteit drinkwater beschermen<\/a> Website Rijksoverheid", "indentlevel": 0 }, { "item": "VIDA-onderzoeksproject<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Regenwater als bron voor drinkwater<\/a>, website Drinkwaterplatform", "indentlevel": 0 }, { "item": "7 vagen over grijs water<\/a>, website Drinkwaterplatform", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18918579", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601448", "title": "Het water moet schoner", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Het-water-moet-schoner-1.htm" }, "lead": "Het oppervlaktewater moet schoner. Daarover zijn landbouw, natuur- en milieuorganisaties en zakelijke watergebruikers het wel eens. Maar de inzichten over de oorzaak van het probleem en mogelijke oplossingen verschillen, blijkt uit een artikelenreeks in De Waterspiegel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/1/8/cid601448_shutterstock_15331588vaart__sloot.jpg", "width": 800, "height": 532, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601452", "title": "Aanpak van medicijnresten in water", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aanpak-van-medicijnresten-in-water-1.htm" }, "lead": "Medicijnenresten komen via het riool in toenemende mate terecht in het oppervlakte water. Ze zorgen voor milieuproblemen, bijvoorbeeld omdat ze schadelijk zijn voor waterorganismen. Verwijderen van medicijnresten is vaak lastig. Daarom is een bronaanpak in veel gevallen zinvol.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/2/2/cid601452_178805052.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601219", "title": "Vernieuwde aanpak voor betere meting waterkwaliteit", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vernieuwde-aanpak-voor-betere-meting-waterkwaliteit-1.htm" }, "lead": "We gebruiken meer dan 100.000 chemische stoffen. Veel van die stoffen komen in ons oppervlaktewater terecht. Met de Ecologische Sleutel factor Toxiciteit wordt het mogelijk veel meer stoffen te meten dan de 150 verontreinigende stoffen die nu gemeten worden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/6/b/cid601219_shutterstock_1214465_NL_brug_kanaal.jpg", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600788", "title": "Klimaatverandering vraagt om watermanagement", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Klimaatverandering-vraagt-om-watermanagement-1.htm" }, "lead": "Door klimaatverandering is er meer kans op droge periodes, met waterschaarste en verzilting tot gevolg. We zullen ons watersysteem anders moeten gaan inrichten on hiermee om te gaan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/e/c/cid600788_webimage-39AD11C3-B301-4FF3-8C587044B2AB21D6.jpg", "width": 800, "height": 534, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }