{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601157", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Sneller bacteriën opsporen met een biosensor", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Sneller-bacterien-opsporen-met-een-biosensor-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601157, "identifier": "mediaitem_601157", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Sneller-bacterien-opsporen-met-een-biosensor-1.htm", "title": "Sneller bacteriën opsporen met een biosensor", "lead": "De consumptie van verse groenten en fruit is gezond, maar is niet altijd zonder risico. Groenten en fruit kunnen besmet zijn met ziekmakende bacteriën. Met een biosensortechniek zou je die bacteriën snel kunnen opsporen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/6/d/cid601157_nadine-primeau-FfLlgRfL5l8-unsplash.jpg", "width": 1024, "height": 740, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Verse groenten en fruit kunnen besmet zijn met ziekmakende bacteriën zoals E.coli bacterie of salmonella of listeria. Met name groenten en fruit die in aanraking met de grond komen kunen besmet raken met bacteriën vanuit mest. En ook via beregening met oppervlaktewater kunnen gewassen verontreinigd raken.<\/p>

Ziekteverwekkende bacteriën <\/h2>

Voor telers is het daarom zinvol te weten hoe groot de kans op besmetting is. Hoeveel dagen voor de oogst kun je gewassen nog besproeien met oppervlaktewater? In een video van KennisOnline geeft Wagenings onderzoeker Leo van Overbeek uitleg over het onderzoek naar besmettingen van voedselproducten door bacteriën uit mest of water. <\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Dat onderzoek vindt in het laboratorium plaats. Maar in de toekomst kan dit onderzoek mogelijk veel sneller met hulp van een biosensor waarbij je bacteriën opspoort met een biologische stof. Je zou binnen twee of drie uur kunnen testen of een product vrij is van bacteriën. Als dat lukt zou je ziekte uitbraken kunnen voorkomen. Ook kan voorkomen worden dat producten uit de schappen gehaald moeten worden omdat ze met ziekmakende bacteriën besmet zijn.<\/p>

Biosensor<\/h2>

In het innovatieproject agrEUfood werken Nederlandse en Belgische onderzoekers samen om zo'n biosensor te ontwikkelen. KAS Maganzine besteedt in een artikel<\/a> aandacht aan dit project waarbij naast de kennisinstellingen Maastricht University, de KULeuven en de Universiteit Hasselt ook Brightlands Campus Greenport Venlo en het Vlaams Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) betrokken zijn. In dat onderzoek is de aandacht gericht op besmetting met de E.coli bacterie in voedselverwerkende industrie.<\/p>

Onderzoekers van de drie universiteiten hebben de sensortechnologie ontwikkeld die een besmetting met die E. coli kan aantonen. Er is inmiddels een machine ontwikkeld die de test kan uitvoeren. De volgende stap is de ontwikkeling van een machine die je op de werkvloer kunt gebruiken. Daarvoor wordt samengewerkt met verschillende bedrijven en startups die ervaring hebben in het toepassingsrijp maken van hardware en software. <\/p>" } , { "id": 18908989, "identifier": "element_18908989", "type": "text", "title": "Artikel Bacteriën opsporen met slimme biosensoren", "url": "https://edepot.wur.nl/525785", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Nadine Primeau<\/a> via Unsplash<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18908993, "identifier": "element_18908993", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Bacteriën opsporen met slimme biosensoren<\/a>, artikel KAS Magazine 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Opkomende voedselveiligheidsrisico’s<\/a>, Onderzoeksraad voor Veiligheid 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18908997, "identifier": "element_18908997", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Bacteriën opsporen via slimme biosensoren<\/a>, bericht AGF mei 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Verminder recalls door innovatieve sensoring technologie<\/a>, Websitte AgrEUfood", "indentlevel": 0 }, { "item": "Strijd tegen ziekteverwekkers op verse groente en fruit<\/a>, video KennisOnline in beeld YouTube", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18909002", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600990", "title": "Voeding veiliger dan ooit", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voeding-veiliger-dan-ooit-1.htm" }, "lead": "Je kunt beter een bespoten appel eten dan geen appel, zegt toxicoloog Aalt Bast. In een filmpje van een kwartier maakt hij duidelijk dat onze voeding veiliger is dan ooit. Met goede voeding kun je gezond blijven.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/8/8/cid600990_shutterstock_34360312_meisje_appel.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-07-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601026", "title": "Betere aanpak voedselveiligheid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Betere-aanpak-voedselveiligheid-1.htm" }, "lead": "De overheid zal actie ondernemen om de voedselveiligheid verder te verbeteren, zeggen ministers Bruins en Schouten als reactie op het Actieplan Voedselveiligheid. Dat plan bevat maatregelen om de voedselveiligheid verder te verbeteren en volgt in reactie op de aanbevelingen van de Commissie Sorgdrager.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/0/c/cid601026_shutterstock_38103670_eieren_sorteren.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_pluimveehouderij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }