{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601256", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Snelle verbetering biodiversiteit bij natuurinclusieve landbouw", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Snelle-verbetering-biodiversiteit-bij-natuurinclusieve-landbouw-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601256, "identifier": "mediaitem_601256", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Snelle-verbetering-biodiversiteit-bij-natuurinclusieve-landbouw-1.htm", "title": "Snelle verbetering biodiversiteit bij natuurinclusieve landbouw", "lead": "Al na twee jaar zie je een verbetering van de biodiversiteit wanneer je op landbouwpercelen natuurinclusieve beheermaatregelen toepast. Door minder te mesten en een exentensiever gebruik van grond neemt het aantal regenwormen toe. Dat blijkt uit onderzoek van studenten van HAS Hogeschool.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/4/1/cid601256_O1GIRF_Copyright_Michel_Kleefman.jpg", "width": 862, "height": 646, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Ecologische ontwikkelingen verlopen langzaam. Bij invoering van beheermaatregelen gericht op versterking van de biodiversiteit, onderzoek je normaal gesproken na een jaar of vijf wat het effect is, zegt Jiri van der Drift van het Groen Ontwikkelfonds Brabant in een artikel op NatureToday<\/a>. Maar eigenlijk wilden we eerder weten of maatregelen effectief zouden zijn. Hij schakelde daarom studenten van HAS Hogeschool in die in het voorjaar van 2020 onderzoek uitvoerden op twee percelen in Noord Brabant. <\/p>

Nulmeting<\/h2>

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant stimuleert natuurontwikkeling in Brabant in samenwerking met agrarisch ondernemers. De twee onderzoekspercelen in Son&Breugel en Hilvarenbeek zijn in 2018 in gebruik genomen als percelen voor natuurinclusieve landbouw. Ze worden extensiever beheer en zo min mogelijk bemest. Om de ontwikkeling te volgen is in 2018 een nulmeting uitgevoerd. De drie studenten onderzochten in het voorjaar hoe de biodiversiteit zich ontwikkelde. Ze keken daarbij naar de ontwikkeling van de vegetatie, van regenwormen, dagvlinders, libellen, amfibieën en vogels. <\/p>

De studenten ontdekten dat de totale biodiversiteit op alle onderzoekslocaties was toegenomen. Van verschillende soorten nam het aantal individuen toe, al verschilde het sterk per soortgroep. Duidelijk was dat het aantal regenwormen in 2020 op de percelen veel hoger was dan in 2018. 'Dat komt waarschijnlijk door het stoppen van het gebruik van kunstmest en het extensief gebruiken van de grond,' zegt student Amy Lauwers in het artikel. <\/p>

Toename van soorten<\/h2>

Uit de resultaten blijkt dat de vegetatie diverser werd. Het aantal soorten nam toe met 23. En er werden 14 vogelsoorten meer gevonden. Het totaal aantal soorten dagvlinders en amfibieën is min of meer gelijk gebleven. De effecten van genomen maatregelen zijn voor deze soortgroepen nog volop in ontwikkeling, aldus de studenten. <\/p>

De studenten sluiten het rapport af met de aanbeveling om over twee jaar de biodiversiteit nog een keer te monitoren. Dan heb je beter zicht op de effecten op de vogelpopulatie of andere soortgroepen.<\/p>" } , { "id": 18911789, "identifier": "element_18911789", "type": "text", "title": "Artikel Biodiversiteit verbetert snel", "url": "https://edepot.wur.nl/526301", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Michel Kleefman, fotowedstrijd Groen Kennisnet<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18911793, "identifier": "element_18911793", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Biodiversiteit verbetert snel, ook bij natuurinclusieve landbouw<\/a> artikel NatureToday juli 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nieuwe natuur meten. Hoe dan?<\/a> Managementsamenvatting HAS Hogeschool juni 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Het monitoren van nieuwe natuur, Een effectstudie naar de ontwikkelingvan biodiversiteit na twee jaar natuurinclusieve bedrijfsvoeringin Son en Breugel<\/a>, rapport HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Het monitoren van nieuwe natuur, Een effectstudie naar de ontwikkelingvan biodiversiteit na twee jaar natuurinclusieve bedrijfsvoering in Hilvarenbeek<\/a>, rapport HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18911799, "identifier": "element_18911799", "type": "text", "title": "Portaal Natuurinclusieve landbouw", "url": "", "html": "" } , { "id": 18911801, "identifier": "element_18911801", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "‘Een rapport dat verder komt dan bureaula’<\/a>, Groen Ontwikkelfonds Brabant", "indentlevel": 0 }, { "item": "‘Meer onderzoek nodig naar monitoring natuurinclusieve landbouwgebieden’<\/a>, Groen Ontwikkelfonds Brabant", "indentlevel": 0 }, { "item": "Natuurvriendelijk beheer leidt snel tot hogere biodiversiteit<\/a>, Groen Ontwikkelfonds Brabant", "indentlevel": 0 }, { "item": "Groen Ontwikkelfonds Brabant<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Lectoraat Innovatieve Biomonitoring, HAS Hogeschool", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18911808", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601144", "title": "Praktijkgids voor bloemenranden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Praktijkgids-voor-bloemenranden-1.htm" }, "lead": "Wat kun je met bloemenranden? Welke functies vervullen ze? Waar kan je ze het best aanleggen? Hoe zaai je ze in? Welke bloemen kan je gebruiken? De praktijkgids 'Bloemenranden in de strijd tegen plagen' geeft antwoord op die vragen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/7/6/cid601144_IMG_2494.JPG", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_agrikennis", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601512", "title": "Boerenlandmaatregelen kunnen patrijs helpen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Boerenlandmaatregelen-kunnen-patrijs-helpen-1.htm" }, "lead": "De patrijs is een van de meest bedreigde boerenlandvogels in Europa. Sinds de jaren '70 is het aantal met meer dan 90% verminderd door intensivering van het landgebruik. Het Partridge-project laat zien welke maatregelen je kunt nemen om leefomstandigheden voor de patrijs te verbeteren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/9/5/cid601512_33776378894_806b8a2946_c.jpg", "width": 800, "height": 625, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_leefomgeving", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601266", "title": "Tips voor kruidenrijk grasland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tips-voor-kruidenrijk-grasland-1.htm" }, "lead": "Kruidenrijk grasland staat bij veehouders in de belangstelling. Het graslandbeheer moet anders: je moet sturen op kruiden, met minder kunstmest. Er is echter nog geen strak teeltplan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/5/d/cid601266_IMG_2761.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-10-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }