{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601270", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Snelle diagnose van nieuwe dierziekten", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Snelle-diagnose-van-nieuwe-dierziekten-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601270, "identifier": "mediaitem_601270", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Snelle-diagnose-van-nieuwe-dierziekten-1.htm", "title": "Snelle diagnose van nieuwe dierziekten", "lead": "Met een snelle diagnose van besmettelijke dierziekten kun je uitbraken voorkomen. Om de veroorzaker van nieuwe dierziekten snel te kunnen vaststellen is door Wageningse onderzoekers een diagnostische procedure ontwikkeld.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/1/1/cid601270_104286135.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-10-23T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Een uitbraak van nieuwe besmettelijke dierziektes kan grote maatschappelijke of economische gevolgen hebben. De televisiebeelden van ruimingen van vee bij besmettingen met bijvoorbeeld varkenspest, mond- en klauwzeer, vogelgriep of Q-koorts staan in het nationaal geheugen gegrift. Ook de recente ruimingen van nertsen die besmet zijn met het nieuwe coronavirus maken duidelijk hoe belangrijk het is dat je ziekteverwekkers snel kunt karakteriseren. <\/p>

Besmettelijke dierziekten <\/h2>

Een artikel in het recent uitgekomen WOT Magazine<\/a> gaat in op een diagnostische procedure die door Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) is ontwikkeld om nieuwe ziekteverwekkers sneller, beter en efficiƫnter te kunnen karakteriseren. Dit WOT-magazine is een magazine met verhalen over de Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) die Wageningen University & Research uitvoert voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De artikelen besteden aandacht aan verschillende onderwerpen. Naast besmettelijke dierziekten zijn dat voedselveiligheid, natuur en milieu of economische informatievoorziening. <\/p>

Het eerste artikel<\/a> gaat in op de diagnostische procedure die voor besmettelijke dierziekten is ontwikkeld. De Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) heeft een lijst ontwikkeld met 117 mogelijke besmettelijke dierziekten. Voor 32 ervan geldt in Nederland een meldingsplicht, waaronder varkenspest, blauwtong, mond- en klauwzeer en vogelgriep. Om die ziekten snel te kunnen vaststellen is er een diagnostische procedure ontwikkeld die uit drie stappen bestaat. Die drie stappen worden in het artikel beschreven. <\/p>

Testen <\/h2>

De microarray-test is de eerste stap. Met die test kun je vaststellen of bepaalde genen in het monster aanwezig zijn. Je kunt zo vrij snel de aanwezigheid van 300 verschillende virussen aantonen. <\/p>

In de tweede stap - voor meer specifieke karakterisering - wordt een PCR-test (Polymerase Chain Reaction) gebruikt. Met zo'n test kun je specifieke delen van kleine hoeveelheden DNA of RNA vermenigvuldigen tot er genoeg is om het verder te analyseren. <\/p>

Lukt het in die tweede stap niet een virus in het monster te karakteriseren, dan kun je als derde stap deep sequencing toepassen. Je vergelijkt dan de opbouw van de DNA- of RNA-streng met de informatie in databases van bekende virussen. Je kunt zo zoeken naar een familie van virussen dat er het meest op lijkt. <\/p>

Snelheid <\/h2>

De snelheid van de verschillende tests is nu zodanig dat je geen maand meer hoeft te wachten, zoals in 203 het geval was met het SARS-virus. De microarray duurt een paar dagen, de PCR-test kun je in een paar uur afronden en voor deep sequencing heb je hooguit een week nodig.<\/p>" } , { "id": 18912232, "identifier": "element_18912232", "type": "text", "title": "Artikel over supersnelle diagnose", "url": "https://edepot.wur.nl/531753", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Catherine Yeulet via Thinkstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18912236, "identifier": "element_18912236", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Supersnelle diagnose bij uitbraak nieuwe dierziekte, Besmettellijke dierzieketen<\/a>, artikel WOT magazine 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Hoe onze kippen vogelgriep krijgen : Besmettelijke dierziekten<\/a>, artikel WOT magazine 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Alle artikelen WOT Magazine<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18912241, "identifier": "element_18912241", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "OIE - World Organisation for Animal Health<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Wettelijke Onderzoekstaken in de schijnwerper<\/a>, bericht Wageningen University & Research 22 september 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18912245", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601095", "title": "Gezonde dieren door schone stallen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gezonde-dieren-door-schone-stallen-1.htm" }, "lead": "Veehouders moeten hun stallen en de omgeving waarin hun vee verblijft regelmatig reinigen en ontsmetten om dierziekten te voorkomen. Wanneer ontsmettingsmiddelen niet juist worden gebruikt kan dit leiden tot resistentie bij bacteriƫn. Daarom is het belangrijk om een afgemeten dosis ontsmettingsmiddel te gebruiken en de voorschriften van de fabrikant te volgen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/0/2/cid601095_Schone%2520stallen.IMG_1264.JPG", "width": 5472, "height": 3648, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-02T20:12+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_agrikennis", "Dierenwelzijn", "dww_diergezondheid", "dww_productiedieren", "GKN2IMPORT", "coe_agrodier_diergezondheid", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "coe_agrodier_diergezondheid", "dww_diergezondheid", "dww_productiedieren", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Diergezondheid, Stallen", "target_audience_abstract": "Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_601090", "title": "De toekomst van CRISPR-Cas in de EU is nog onzeker", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/De-toekomst-van-CRISPR-Cas-in-de-EU-is-nog-onzeker-1.htm" }, "lead": "De CRISPR-Cas-methode biedt veel mogelijken voor innovatie in land- en tuinbouw. Maar binnen de EU is CRISPR-Cas nog niet toegestaan. Onderzoeker John van der Oost vindt dat teleurstellend.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/e/8/cid601090_shutterstock_549485485_DNA.jpg", "width": 598, "height": 432, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-07-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600647", "title": "40 jaar resistentieonderzoek in tomaat", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/40-jaar-resistentieonderzoek-in-tomaat-1.htm" }, "lead": "40 jaar onderzoek naar de resistentiemechanismen van tomatenplanten tegen de bladvlekkenziekte heeft veel opgeleverd, schrijft emeritus hoogleraar Pierre de Wit. Je kunt resistentiegenen aantonen op basis van specifieke eiwitten in het plantensap.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/5/4/cid600647_Bladvlekkenziekte_tomaat_%2528Cladosporium%2529_1.jpg", "width": 800, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-25T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_groenteteelt", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600807", "title": "Nieuw lesmateriaal over Green Plant Biotechnology online", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuw-lesmateriaal-over-Green-Plant-Biotechnology-online-1.htm" }, "lead": "Er is een nieuwe wiki van Groen Kennisnet over Green Plant Biotechnology. In dit online lesmateriaal vind je informatie, vragen en opdrachten over groene biotechnologie en moleculaire plantenveredeling.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/1/4/cid600807_shutterstock_77749021_arabidopsis_onderzoek.jpg", "width": 4514, "height": 4514, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-04-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }