{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600523", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Smart farming in de varkenshouderij", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Smart-farming-in-de-varkenshouderij-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600523, "identifier": "mediaitem_600523", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Smart-farming-in-de-varkenshouderij-1.htm", "title": "Smart farming in de varkenshouderij", "lead": "Met slimme technologische toepassingen kun je in de varkenshouderij veel meer dan wat nu gebeurt. Zo is het mogelijk elk individueel varken te volgen vanaf geboorte tot de slacht.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/9/b/cid600523_shutterstock_29472415_big_varken.jpg", "width": 649, "height": 458, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-03-08T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_precisielandbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_precisielandbouw", "gkn_dier", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Zeugen op een varkensbedrijf krijgen - anders dan vleesvarkens - een individueel oormerk, soms voorzien van radiofrequentie identificatie (RFID). Een varkenshouder kan van die zeugen precies volgen hoe vaak ze toegang hebben tot een voerstation en hoeveel elk dier gegeten heeft. Je kunt die gegevens ook combineren met andere gegevens zoals geboortedatum, gewicht, groei, ras of antibioticagebruik.<\/p>

Transparantie<\/h2>

Zo kun je bij die zeugen elk individueel dier volgen. Maar bij de meeste vleesvarkens is dit niet zo. Van vleesvarkens die bij het slachthuis aankomen is meestal niet meer bekend dat van welk bedrijf ze komen en wat hun gewicht is. Met nieuwe toepassingen zou je - met het oog op efficiëntie en transparantie - veel meer relevante gegevens kunnen verzamelen. Het rapport 'Smart farming in pig production<\/a>' laat zien wat er mogelijk is.<\/p>

Hoestdetectie<\/h2>

Er zijn meer toepassingen van 'smart farming' die je in de varkenshouderij kunt gebruiken. In het rapport worden hoestdetectie- en sorteersystemen genoemd. Als er sprake is van hoest bij een varken, krijgt een varkenshouder een seintje op zijn smartphone. En met sorteer systemen kun je varkens automatisch naar behoefte voeren.<\/p>

Toekomst<\/h2>

Een ander voorbeeld zijn de automatische klimaatregelaars die het stalklimaat automatisch regelen waarbij ze rekening houden met binnen- en buitentemperatuur, luchtvochtigheid of dag- en nachtritme. De verwachting is dat in de varkenshouderij in de nabije toekomst slimme technologieën veel meer worden gebruikt. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18890043, "identifier": "element_18890043", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Smart farming in pig production and greenhouse horticulture, An inventory in the Netherlands<\/a>, rapport Wageningen University & Research, oktober 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Digitalisering van dieren: verkenning precision livestock farming<\/a>, rapport Rathenau Instituut, 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Smart Livestock Management: Slimme techniek in de stal: Lesmateriaal & informatie voor docenten<\/a>, Wageningen Livestock Research, 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Aandacht voor het varken' - Smart Farming<\/a>, kennisclips, 2015", "indentlevel": 0 }, { "item": "Verkenning High Tech Diermanagement in de varkens en pluimveehouderij<\/a>, rapport Wageningen UR Livestock Research, 2011", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18890049, "identifier": "element_18890049", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Big Data<\/a>, dossier Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "Slimme systemen in de varkensproductie: meer efficiëntie en transparantie<\/a>, bericht WUR, november 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kennisclips smart farming in de varkenshouderij<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, november 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }