{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600977", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Simulatie verduurzaming melkveehouderij beschikbaar voor onderwijs", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Simulatie-verduurzaming-melkveehouderij-beschikbaar-voor-onderwijs-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600977, "identifier": "mediaitem_600977", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Simulatie-verduurzaming-melkveehouderij-beschikbaar-voor-onderwijs-1.htm", "title": "Simulatie verduurzaming melkveehouderij beschikbaar voor onderwijs", "lead": "", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2019-07-11T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "", "theme": [], "keywords": [], "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Verduurzaming van de melkveehouderij is nodig. Er zijn diverse indicatoren voor de duurzaamheid van het bedrijf, denk aan de nitraatbelasting van de bodem, ammoniakuitstoot, uitstoot van methaan of beweiding. Die indicatoren hangen met elkaar samen. Zo heeft beweiding effect op de uitstoot van ammoniak of broeikasgassen. Het simulatiemodel DairyFarmSim brengt het effect van maatregelen op de verschillende milieu-indicatoren in beeld. Dat model is beschikbaar in de nieuwe wiki 'Duurzame melkveehouderij'.<\/p>

Simulatie<\/h2>

De DairyFarmSim is een combinatie van de KringloopWijzer en BBPR (BedrijfsBegrotingsProgrammaRundvee). Bedrijfssituaties worden eerst met BBPR doorgerekend. Vervolgens wordt het resultaat van die simulatie gebruikt als invoer in de KringloopWijzer en opnieuw doorgerekend. De DairyFarmSim laat zien wat het resultaat is op 13 verschillende duurzamaheidsindicatoren.<\/p>

DairyFarmSim is bedoeld voor HBO-studenten die geïnteresseerd zijn in sturing op duurzaamheidsthema’s in de melkveehouderij. Deze studenten hebben oog voor het toenemend aantal maatschappelijke wensen waar veehouders op in moeten spelen bij strategische en praktische beslissingen over hun bedrijfsvoering rekening. Je kunt denken aan beslissingen over beperking van de ammoniakemmissie, beweiding of het bevorderen van biodiversiteit.<\/p>

Voorbeeldbedrijf<\/h2>

Het programma werkt met een voorbeeldbedrijf op zand, één op veen en één op klei (simulatiebedrijven). Elk simulatiebedrijf is geïnspireerd op een bestaande deelnemer van Koeien & Kansen. In de wiki staat een gebruiksaanwijzing van de tool en een uitgebreide toelichting over hoe de resultaten tot stand komen. <\/p>

De wiki is het resultaat van een WURKS-project en is samengesteld door Jouke Oenema, Wageningen Plant Research, afdeling Agrosysteemkunde, Koos Verloop, Wageningen Plant Research, afdeling Agrosysteemkunde, Youri Egaz, VICZegveld, Johan de Boer, Wageningen Livestock Research, afdeling Animal Science group. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock <\/em>)<\/p>" } , { "id": 18903342, "identifier": "element_18903342", "type": "list", "title": "Links", "url": "" } ] } ] }