{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600172", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Sectorbrede aanpak van ibr en bvd", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Sectorbrede-aanpak-van-ibr-en-bvd-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600172, "identifier": "mediaitem_600172", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Sectorbrede-aanpak-van-ibr-en-bvd-1.htm", "title": "Sectorbrede aanpak van ibr en bvd", "lead": "Ibr en bvd zijn twee lastig te bestrijden virusziekten bij rundvee. De Nederlandse rundveehouderijsector wil die dierziekten uitroeien. De landelijke aanpak heeft een groot draagvlak onder de Nederlandse veehouders.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/d/3/cid600172_shutterstock_31669675_dierenarts_veeteelt.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-05-08T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:54+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

'Infectieuze boviene rhinotracheïtis' of ibr is een virusziekte die de luchtwegen aantast. Symptomen zijn een verminderde eetlust, een waterige, slijmerige neusuitvloei of hoge koorts, maar het virus kan ook latent aanwezig zijn bij het rundvee. Bvd of 'Bovine virale diarree' is een virusinfectie die verschijnselen kan veroorzaken die kunnen variëren van een sluimerende langdurige gezondheidsproblemen tot abortusuitbraken en acute sterfgevallen.<\/p>

Landelijke aanpak<\/h2>

Hoewel bestrijding niet verplicht is wil de Nederlandse rundveehouderij die dierziekten uitroeien. Daarom is er nu een een landelijke aanpak<\/a> die wordt gecoördineerd door vertegenwoordigers van LTO, zuivelorganisaties (NZO), kalversector (SBK), ketenorganisatie ZuivelNL en het ministerie van LNV. Vakblad Veeteelt besteedt in een special<\/a> uitvoerig aandacht aan deze dierziekte.<\/p>

Op 1 april begon een nieuwe fase van die landelijke aanpak. De meeste zuivelondernemingen hebben in hun leveringsvoorwaarden opgenomen dan melkveebedrijven zich moeten aanmelden voor een bestrijdingsprogramma van ibr en bvd. <\/p>

Routes voor bestrijding<\/h2>

Er zijn verschillende routes voor aanpak van ibr en bvd. In het artikel 'Vier routes naar een bvd-vrij bedrijf<\/a>' worden die routes beschreven Bij de bestrijding van ibr staat vaccineren centraal, al is de vaccinatie niet verplicht voor bedrijven met de status ibr-vrij. Bij de bestrijding van bvd draait om het opsporen en afvoeren van dragers. Bvd-vrije en onverdachte bedrijven kunnen volstaan met het bewaken van deze status. <\/p>

Draagvlak<\/h2>

Twee derde van de melkveehouders neemt al deel aan een bestrijdingsprogramma voor ibr, zo meldt vakblad Veeteelt<\/a>. En driekwart van de bedrijven pakt bvd actief aan. Het draagvlak onder Nederlandse veehouders is groot, zegt Linda van Duijn, rundveedierenarts bij GD.<\/p>

In het artikel 'Europa ver gevorderd met bestrijding ibr en bvd<\/a>' vind je een overzicht van verschillende Europese landen en hun ibr-status Nederland is een achterblijver, aldus Veeteelt. In België zijn veehouders al ruim vijf jaar bezig met bestrijding, en Denemarken is al meer dan 15 jaar officieel vrij van ibr. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18881213, "identifier": "element_18881213", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Verplichte bestrijding van ibr en bvd nu echt van start<\/a>, artikel Veeteelt, maart 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vier routes naar een bvd-vrij bedrijf<\/a>, Veeteelt, maart 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Europa ver gevorderd met bestrijding ibr en bvd<\/a>, artikel Veeteelt, maart 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ibr (Infectieuze Bovine Rhinotracheïtis) en bvd (Bovine Virus Diarree) special Veeteelt, ibr/bvd<\/a>, maart 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18881219, "identifier": "element_18881219", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Bovine virale diarree<\/a>, dossier Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "Infectieuze Rhinotracheïtis (ibr) of koeiengriep<\/a>, dossier Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "Landelijke aanpak ibr en bvd<\/a>, website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bloedonderzoek zonder stress<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, oktober 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Verplichte bvd-bestrijding<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, juli 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }