{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600495", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Sector gezelschapskonijnen gebaat bij meer transparantie", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Sector-gezelschapskonijnen-gebaat-bij-meer-transparantie-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600495, "identifier": "mediaitem_600495", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Sector-gezelschapskonijnen-gebaat-bij-meer-transparantie-1.htm", "title": "Sector gezelschapskonijnen gebaat bij meer transparantie", "lead": "Er is weinig aandacht voor natuurlijk gedrag van gezelschapskonijnen, gebrek aan transparantie in de sector en er is vraag naar betere informatievoorziening vanuit de consument.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/a/4/cid600495_Omslagfoto%2520koppelaar%2520tot%2520knuffelaar_2018_Universiteit%2520Utrecht_530.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-20T09:54+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_gezelschapsdieren", "dww_gezelschapsdieren_overig", "dww_huisvesting", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "dww_diergezondheid", "dww_diergedrag", "dww_huisvesting", "dww_diervoeding", "dww_gezelschapsdieren", "dww_gezelschapsdieren_overig" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Dat zijn de belangrijkste conclusies<\/a> uit een uitgebreid onderzoek van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht naar het welzijn en de gezondheid van konijnen, één van de populairste huisdieren in Nederland. De Dierenbescherming steunde<\/a> het onderzoek.<\/p>

Gebrek aan transparantie<\/h2>

Uit eerder onderzoek<\/a> is gebleken dat veel konijnen niet correct worden gevoed en gehuisvest, waardoor ze verschillende gezondheids- en welzijnsproblemen kunnen krijgen. Het huidige onderzoek heeft deze resultaten voor een groot deel bevestigd. Ook werd duidelijk dat met name bedrijfsmatige- en hobbyfokkers lastig te benaderen zijn en weinig bereid zijn om informatie te delen. Dit maakt het lastig het welzijn van konijnen in de hele sector te waarborgen. De onderzoekers maken een vergelijking met transparantie in andere sectoren: \"In veel andere houderijketens wordt de laatste jaren hard gewerkt aan transparantie; het is hoog tijd dat ook de gezelschapskonijnensector hierin meegaat.”<\/p>

Informatie voor consumenten<\/h2>

Ook de informatievoorziening naar de consument blijkt een belangrijk aandachtspunt. Slechts vijftien procent van de consumenten geeft aan - middels enquêtes, locatiebezoeken en interviews - voldoende geïnformeerd te zijn over de te verwachten kosten voor de verzorging of de dierenarts. Daarnaast geeft minder dan een derde aan voldoende geïnformeerd te zijn over de nodige tijdsinvestering in de verzorging. Dit zijn belangrijke onderwerpen om over te informeren om zo het aantal konijnen dat jaarlijks in opvangcentra belandt (ca. 12.000 kleine zoogdieren, voornamelijk konijnen en cavia’s) te reduceren. Hier ligt een belangrijke rol voor de winkels, maar ook voor dierenartsen en andere instellingen zoals het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren.<\/p>

Producten in winkels<\/h2>

Ook bieden winkels producten aan die niet voldoen aan de richtlijnen. Van 128 geanalyseerde dierverblijven in winkels voldeed geen enkele voldeed op zichzelf aan de minimumrichtlijnen van het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren<\/a>. Ook voedingsproducten voldoen vaak niet: minder dan tien procent van de 127 geanalyseerde voedingsproducten bevatte alle nodige voedingsstoffen. Deze producten voldoen alleen als ze worden gecombineerd met de juiste aanvullende producten. Daarover moet de consument goed geïnformeerd worden om gezondheidsproblemen te voorkomen.<\/p>

(Bron foto: Omslagfoto koppelaar tot knuffelaar_2018_Universiteit Utrecht)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "id": 18889302, "identifier": "element_18889302", "type": "list", "url": "", "items": [{ "item": "", "indentlevel": 0 }] } , { "id": 18889304, "identifier": "element_18889304", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Van koppelaar tot knuffelaar, Onderzoek naar de gezondheids- en welzijnsstatus van konijnen in de Nederlandse gezelschapsdierensector<\/a>, Executive summary, rapport Universiteit Utrecht, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Conclusie grootschalig onderzoek konijnenwelzijn: nog veel winst te behalen<\/a>, Artikel Boer en vee, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Consument te vaak onwetend over verzorging huisdier: onderzoek naar huisdierenpopulatie<\/a>, Dibevo vakblad, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Konijn: LICG huisdierenbijsluiter<\/a>, Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG)", "indentlevel": 0 }, { "item": "Brief of requirements of the rabbit<\/a>, konijnen op koers, september 2011", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ongerief bij gezelschapsdieren<\/a>, Rapport WUR en UU, juni 2010", "indentlevel": 0 }, { "item": "DWW dossier welzijn gezelschapskonijnen<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18889312, "identifier": "element_18889312", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Meten is weten: gezelschapskonijnensector kan beter<\/a>, bericht Dierenbescherming, november 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nieuw onderzoek naar welzijn van huiskonijnen<\/a>, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, januari 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Happy Konijn: een nieuwe manier van konijnen houden<\/a>, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, april 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }