{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601427", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Schoollunches en bewegen voor een gezond gewicht", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Schoollunches-en-bewegen-voor-een-gezond-gewicht-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601427, "identifier": "mediaitem_601427", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Schoollunches-en-bewegen-voor-een-gezond-gewicht-1.htm", "title": "Schoollunches en bewegen voor een gezond gewicht", "lead": "Een gezonde schoollunch en bewegen onder schooltijd zorgt voor een gezonder gewicht onder basisschoolkinderen. Belangrijk is dat zowel ouders, kinderen als scholen betrokken worden bij de organisatie hiervan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/2/4/cid601427_Web%252072%2520DPI-shutterstock_573095728_Children_technology1.jpg", "width": 814, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-12-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Uit het RIVM rapport Gezonder op de basisschool: schoollunches en meer bewegen. <\/a> <\/em>blijkt dat er draagvlak is voor de schoollunch en beweegprogramma’s onder ouders, kinderen en scholen. Ook is het haalbaar, mits al deze partijen worden betrokken bij de organisatie. <\/p>

Nationaal Preventieakkoord<\/strong><\/h2>

In het Nationaal Preventieakkoord<\/a> is de ambitie opgenomen om basisscholen te laten werken aan een gezonde leefstijl van kinderen. Kinderen in de basisschoolleeftijd eten te weinig groente, fruit en volkorenproducten en bewegen te weinig. Het veranderen van leefstijl is moeilijk. De schoolomgeving kan helpen bij het aanleren en veranderen van leefstijl.<\/p>

Gezonde schoollunch<\/strong><\/h2>

Het RIVM, de Universiteit Maastricht, Wageningen University & Research en de Vrije Universiteit Amsterdam hebben samengewerkt in dit onderzoek. Wageningen University & Research en de Vrije Universiteit Amsterdam hebben onderzoek gedaan naar een gezonde schoollunch in het project Gezonde Schoollunch<\/a>. Daarnaast heeft de Universiteit Maastricht onderzoek gedaan naar gezonde lunches en meer bewegen op scholen in het project de Gezonde Basisschool van de Toekomst<\/a>. <\/p>

Betaalbaarheid<\/strong><\/h2>
Ouders zijn bereid om € 1,75 te betalen per kind per dag. De kosten van de zelfsmeerlunch zijn € 2,40 per kind per dag en € 2,10 voor de beweegactiviteiten. Ondersteuning, bijvoorbeeld door subsidie van gemeente of rijk, is nodig om minder draagkrachtige gezinnen te ondersteunen. <\/h5>

Zelfsmeerlunch<\/strong><\/h2>

Bij een zelfsmeerlunch maken kinderen zelf op school een gezonde lunch klaar. Ze eten dan meer fruit, groente en bruinbrood en drinken meer melk en water. Belangrijk is dat de lunch voldoende keuzemogelijkheid en variatie bevatten. Ook moet er rekening gehouden worden met dieetvereisten of religieuze voorkeuren. Er is dertig minuten tijd nodig om te lunchen. De schooldag zal dus verlengd moeten worden.<\/p>

Beweegmomenten<\/strong><\/h2>

Extra beweging kan door bewegend leren, korte beweegmomenten en sportieve activiteiten tijdens de pauze. Pedagogisch medewerkers en buurtsportcoaches van gemeenten kunnen helpen bij de beweegactiviteiten. <\/p>

Gezondheidsimpact<\/strong><\/h2>

Door beweegactiviteiten en de zelfsmeerlunch hebben kinderen een gezonder gewicht. Matig overgewicht onder kinderen kan dalen van 13,5% naar 10,2% in 2040, en met ernstig overgewicht (obesitas) van 2,8% naar 2,3%. Om blijvend effect te hebben is het belangrijk dat er aandacht is voor gezond eten en bewegen van kinderopvang tot mbo, hbo en universiteit of in de wijk. <\/p>" } , { "id": 18916832, "identifier": "element_18916832", "type": "text", "title": "RIVM-rapport Gezonder op de basisschool", "url": "https://edepot.wur.nl/534225", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18916837, "identifier": "element_18916837", "type": "list", "title": "Downloads", "url": "", "items": [ { "item": " Gezonder op de basisschool: schoollunches en meer bewegen : een verkenning naar draagvlak, haalbaarheid, betaalbaarheid en impact<\/a>, rapport RIVM, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nationaal Preventieakkoord<\/a>, rapport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": " Gezond eten en bewegen met kinderen van 4-8 jaar<\/a> Voedingscentrum", "indentlevel": 0 }, { "item": "Eten ontdekken met al je zintuigen!<\/a> Steunpunt Smaaklessen & SchoolGruiten, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gezond eten op school en op het werk<\/a>, Voedingsinformatie-centrum België", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18916844, "identifier": "element_18916844", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Gezonde School<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gezonde schoollunch<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "De Gezonde Basisschool van de Toekomst<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Smaaklessen<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18916851", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601261", "title": "Baas over je eetgedrag?!", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Baas-over-je-eetgedrag-1.htm" }, "lead": "Wie of wat bepaalt nu eigenlijk wat we eten? We streven ernaar om gezond te eten, maar in de praktijk lukt dat vaak niet. In deze video vertellen drie wetenschappers welke factoren ervoor zorgen dat we bepaalde voedselkeuzes maken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/4/1/cid601261_Baas%2520over%2520eetgedrag.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600690", "title": "Meer bewegen in de buitenlucht", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-bewegen-in-de-buitenlucht-1.htm" }, "lead": "Bewegen in de buitenlucht kan veel makkelijker worden gemaakt door beweegroutes te ontwerpen die gebruik maken van elementen als bankjes, boomstammen of speeltoestellen. Een fysiotherapeut kan daarbij een buitenherstelprogramma schrijven voor zijn patiënten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/a/0/cid600690_walk-3731094_1280.jpg", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-23T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600471", "title": "Kinderen positief over gezond eten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kinderen-positief-over-gezond-eten-1.htm" }, "lead": "Van de kinderen tussen 7 en 14 jaar oud eet of drinkt minstens de helft voldoende fruit, groente of melk. En het kennisniveau van de meeste kinderen is relatief hoog, zo blijkt uit een onderzoek.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/6/a/cid600471_shutterstock_123763102_koelkast_jongen.jpg", "width": 810, "height": 611, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-03-13T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding", "gkn_onderwijs" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598912", "title": "Een beter kinderontbijt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Een-beter-kinderontbijt-1.htm" }, "lead": "De kwaliteit van het kinderontbijt kan beter. Maar hoe doe je dat? Kun je het ontbijtgedrag van kinderen veranderen met speciale lessen? Masterstudent Romy Houtzager schreef er een scriptie over.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/9/a/cid598912_200471056-001.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-09-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:28+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_hbo", "gkn_basis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_onderwijs", "gkn_voeding", "gkn_basis", "gkn_hbo" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_596450", "title": "Praktische tips voor gezond eten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Praktische-tips-voor-gezond-eten-1.htm" }, "lead": "Wat is gezond eten en hoe verdeel je dat op een dag? En mogen tussendoortjes ook?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/7/e/cid596450_pixabay-bread-21444.jpg", "width": 950, "height": 640, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2015-05-20T07:05+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T02:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }