{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601834", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Schonere lucht met groen in de stad", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Schonere-lucht-met-groen-in-de-stad-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601834, "identifier": "mediaitem_601834", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Schonere-lucht-met-groen-in-de-stad-1.htm", "title": "Schonere lucht met groen in de stad", "lead": "Meer groen in de stad heeft een positief effect op de luchtkwaliteit, niet alleen omdat groene planten schadelijke stoffen uit de lucht kunnen filteren, maar ook omdat groen stimuleert tot ander gedrag zoals meer fietsen en lopen boven autogebruik.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/a/d/cid601834_daria-nepriakhina-nwMxSzGFB68-unsplash.jpg", "width": 1024, "height": 699, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:16+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Groen heeft verschillende positieve effecten in de stedelijke omgeving. Zo zorgen bomen verkoeling door meer schaduw, beïnvloeden ze de beleving van geluidshinder, dragen ze bij aan de gezondheid van bewoners en verrijken de biodiversiteit in de stedelijke omgeving. Bomen kunnen ook effect hebben op de luchtkwaliteit al is dat niet per definitie een positief effect, zo blijkt uit een desktopstudie over groen en luchtkwaliteit<\/a>. <\/p>

Luchtverontreinigende deeltjes<\/h2>

Een direct effect in de vorm van verlaging van de concentraties van schadelijke stoffen door het filterend effect van groen. Bomen vangen fijnstof en andere luchtverontreinigende deeltjes af. Maar bomen kunnen ook stoffen afgeven zoals BVOC’s (Biogenic Volatile Organic Compounds) of allergenen. <\/p>

Hoge bomen vangen veel wind, en ook dat heeft ook effect op de luchtkwaliteit. Voor een goede luchtkwaliteit is het beter wanneer luchtstromen zo weinig mogelijk worden gehinderd. Groen of andere objecten in een straat kunnen er juist toe leiden dat de lucht minder vrij door eens traat kan stromen. Dat negatief effect kan groter zijn dat het positieve effect dat bomen hebben op de luchtkwaliteit. Daarom is het zinvol bij plekken met veel verkeersbelasting te kiezen voor stedelijk groen dat de luchtstroming zo min mogelijk beinvloedt. Je kunt bijvoorbeeld denken aan groene daken en gevels. <\/p>

Luchtkwaliteit<\/h2>

Het feit dat groen een negatief effect kan hebben op luchtstromingen, betekent niet dat je minder groen moet aanplanten. Op de schaal van een hele stad kan het effect van groen juist positief zijn op de luchtkwaliteit. Daarnaast is er ook een indirect effect, zo blijkt uti het rapport, dat een groene omgeving meer uitnodigt tot wandelen en fietsen. Omdat mensen de auto's vaker laten staan heeft dit een positief effect op de luchtkwaliteit. <\/p>" } , { "id": 18928699, "identifier": "element_18928699", "type": "text", "title": "Rapport Groen en luchtkwaliteit in een stedelijke omgeving", "url": "https://edepot.wur.nl/541284", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Daria Nepriakhina<\/a> via Unsplash<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18928703, "identifier": "element_18928703", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Groen en luchtkwaliteit in een stedelijke omgeving<\/a>, Desktopstudie Academische werkplaats Milieu & Gezondheid GGD Amsterdam december 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Groen in de stad : luchtkwaliteit<\/a>, Factsheet 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Groen in de stad: soortentabel<\/a>, Factsheet 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18928708, "identifier": "element_18928708", "type": "text", "title": "Meer publicaties over luchtkwaliteit", "url": "https://www.groenkennisnet.nl/web/show/search?id=7574780&langid=43&from=&to=&webid=3617332&searchid=7574857&key=&value=trefwoord=luchtkwaliteit", "html": "" } , { "id": 18928710, "identifier": "element_18928710", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "Portal Groen, Welbevinden en Klimaatadaptatie De Groene Agenda", "indentlevel": 0 }] } , { "identifier": "element_18928713", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601133", "title": "Planten filteren fijnstof en formaldehyde", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Planten-filteren-fijnstof-en-formaldehyde-1.htm" }, "lead": "Door binnenlucht met hulp van een ventilator langs een plantensysteem te leiden, kun je fijnstof verwijderen. Bovendien blijkt uit experimenten van TNO dat de planten in staat zijn formaldehyde af te breken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/2/5/cid601133_chlorophytum-3530413_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600510", "title": "Burgers meten luchtkwaliteit en geluidsoverlast", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Burgers-meten-luchtkwaliteit-en-geluidsoverlast-1.htm" }, "lead": "Om de overlast van lawaai en fijnstof in kaart te brengen, meten experts en burgers in Nijmegen samen de luchtkwaliteit en geluidsoverlast met hulp van sensoren als aanvulling op al beschikbare data.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/d/d/cid600510_91077387.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600500", "title": "Factsheets over ecosysteemdiensten in de stad gepresenteerd", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Factsheets-over-ecosysteemdiensten-in-de-stad-gepresenteerd-1.htm" }, "lead": "Stedelijk groen heeft veel positieve effecten op de gezondheid en het welzijn van mensen. Kennis over de baten van het groen is gebundeld in vier factsheets en een soortentabel die vanmiddag zijn gepresenteerd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/6/1/cid600500_doelbeelden4477.jpg", "width": 600, "height": 450, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-09-27T16:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600511", "title": "Groen in de stad voor goed welzijn en leefklimaat", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-in-de-stad-voor-goed-welzijn-en-leefklimaat-1.htm" }, "lead": "Steeds meer onderzoeken wijzen op de positieve effecten van natuur in de stad op gezondheid en leefomgeving. Groen toepassen in de woon- en werkomgeving kan ook dit gezondheidsbevorderend effect creëeren. Op het portaal Groen en Welbevinden blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/0/5/cid600511_Web%252072%2520DPI-shutterstock_45805237_stad_park.jpg", "width": 600, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-01-31T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }