{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600924", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Schonere lelieteelt in zicht", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Schonere-lelieteelt-in-zicht-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600924, "identifier": "mediaitem_600924", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Schonere-lelieteelt-in-zicht-1.htm", "title": "Schonere lelieteelt in zicht", "lead": "In het project Vitale Lelieteelt wordt gekeken of het mogelijk is om lelies te telen zonder, of met veel minder, chemische bestrijdingsmiddelen. De eerste resultaten bieden perspectief: naar verwachting is er eind 2022 een goed werkend prototype van de vernieuwde lelieteelt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/f/f/cid600924_lily-3657399_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-04-09T16:14+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het project Vitale lelieteelt<\/a> is voortgekomen uit een initiatief van de voormalige staatssecretaris Martijn van Dam. Hij wilde aan de slag met groene gewasbescherming. Het doel van het project is na te gaan of lelieteelt mogelijk is zonder, of met flink minder, gangbare gewasbescherming. De ambitie van onderzoeker Casper Slootweg is dat het in 2030 mogelijk moet zijn om lelies te telen zonder chemische gewasbescherming. Daarbij wordt gekozen voor een technologische oplossing.<\/p>

Schone start<\/h2>

De kern van de vernieuwde teelt wordt omschreven als 'Schoon starten, beschermd telen en schoon afleveren', zo blijkt uit het artikel 'Contouren nieuwe lelieteelt zichtbaar'<\/a> dat in vakblad Greenity verscheen. Slootweg legt in dat artikel uit dat voor een schone start een deel van de teelt onder glas plaatsvindt. <\/p>

Weelfselkweekplantjes van drie verschillende cultivars worden in luisdichte kassen geteeld. Met behulp van belichting gaat de teelt in de winter door. In de eerste proef is een belichting met SON-T-lampen toegepast, maar het zou ook met LED-belichting kunnen in een meerlagensysteem. Als de bolletjes groot genoeg zijn, kunnen ze in het voorjaar uitgeplant worden om te groeien tot leverbare leliebollen. <\/p>

Proefveld<\/h2>

Naast de proeven in Bleiswijk vindt er ook onderzoek plaats op een proefveld van het Regionaal Onderzoek Lelieteelt in Drenthe. Die proeven onderzoeken of je met verschillende producten de bodemweerbaarheid kunt verbeteren. Er is plantgoed uit de reguliere teelt geplant dat niet is gedompeld in een fungicide. Daarnaast wordt gekeken of je met een vuurwaarschuwingssysteem kunt werken. Dan zou je alleen met een fungicide hoeven te spuiten als de weersvoorspelling daar aanleiding toe geeft.<\/p>

Slootweg stelt in het artikel dat de eerste resultaten van het project positief zijn. Hij verwacht dat er over vier jaar, eind 2022, een goed werkend prototype van de vernieuwde lelieteelt is, waarbij maar een minimum aan gewasbeschermingsmiddelen wordt gebruikt.

<\/p>

(Bron <\/em>Foto annca<\/a> via Pixabay<\/a><\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18901985, "identifier": "element_18901985", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Contouren nieuwe lelieteelt zichtbaar<\/a>, artikel Greenity november 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Visie bloembollensector ‘Op naar een Vitale Teelt in 2030’<\/a>, KAVB, 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Op weg naar een vitale teelt van leliebollen<\/a>, Bloembollenvisie, 2014", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18901990, "identifier": "element_18901990", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Project Vitale Lelieteelt<\/a>, Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vitale bollen<\/a>, Stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt in Noord- en Oost Nederland (ROL)", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "identifier": "element_18901994", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600548", "title": "Verduurzaming bloembollenteelt is langdurig proces", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Verduurzaming-bloembollenteelt-is-langdurig-proces-1.htm" }, "lead": "De Nederlandse bloembollensector heeft de ambitie uitgesproken de teelt te verduurzamen. De sector moet minder afhankelijk van chemische middelen worden. Maar de vergroening gaat minder snel dan gewenst.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/1/0/cid600548_Web%252072%2520DPI-shutterstock_2697459_NL_bloei_tulpenveld.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600371", "title": "Drentse bollentelers werken aan schoon water", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Drentse-bollentelers-werken-aan-schoon-water-1.htm" }, "lead": "In het water van de Drentse Aa worden soms te hoge concentratie bestrijdingsmiddelen gevonden. Drentse bollentelers spannen zich daarom in overschrijdingen tot een minimum te beperken door gebruik te maken van teeltvrije zones of door emissie te beperken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/e/8/cid600371_122434174.jpg", "width": 1024, "height": 677, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-10-29T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599692", "title": "Minder chemische gewasbescherming in lelie en andere gewassen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minder-chemische-gewasbescherming-in-lelie-en-andere-gewassen-1.htm" }, "lead": "Het onderzoeksproject ‘Groene Gewasbescherming’ moet leiden tot nieuwe teeltsystemen met minder chemische gewasbescherming in gewassen als aardbei, lelie, appel en akkerbouwgewassen. Op 13 december wordt het deelproject lelie gelanceerd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/2/9/cid599692_lilies-264093_640.jpg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-12-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:06+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599307", "title": "Website voor schone lelieteelt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Website-voor-schone-lelieteelt-1.htm" }, "lead": "De op 17 februari gelanceerde website Systeemaanpak Lelieteelt biedt informatie over vele aspecten van de teelt. De site is het resultaat van een project om kennis over de teelt beter te ontsluiten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/2/7/cid599307_white-lily-824647_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-03-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:35+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_bloembollen", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_greenport" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }