{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601589", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Schoner water door aanleg bufferstroken met notenbomen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Schoner-water-door-aanleg-bufferstroken-met-notenbomen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601589, "identifier": "mediaitem_601589", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Schoner-water-door-aanleg-bufferstroken-met-notenbomen-1.htm", "title": "Schoner water door aanleg bufferstroken met notenbomen", "lead": "Om oppervlaktewater te beschermen tegen verontreiniging door meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen kun je een bufferstrook hanteren. Door een wat bredere bufferstrook te beplanten met notenbomen, werkt zo’n strook niet alleen effectiever, maar vormt het ook een extra inkomstenbron.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/e/8/cid601589_walnut-tree-flower-98949_1280.jpg", "width": 1280, "height": 960, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:12+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Een bufferstrook is de zone tussen een landbouwperceel en het ernaast gelegen oppervlaktewater met als doel het water te beschermen tegen verontreiniging door meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen. Meestal is het een strook grasland. <\/p>

Notenbomen<\/h2>

Door te werken met bredere bufferstroken die je beplant met notenbomen, wordt het voor agrarisch ondernemers aantrekkelijker om stroken aan te leggen. Want de opbrengst van de notenbomen kan zorgen voor extra inkomsten, is het idee. Bovendien zijn die bredere stroken effectiever. Bijkomende voordelen zijn dat de bomen CO₂ vastleggen en zorgen voor meer biodiversiteit.  <\/p>

Met dat idee is binnen het waterschap Rijn & IJssel in Gelderland door het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) in 2017 een project Bufferstroken 2.0 gestart binnen het POP3-programma Samenwerking voor innovatie . Bij drie ondernemers zijn die bufferstroken aangelegd. <\/p>

Twee van de drie ondernemers hebben zelfs aanvullende investeringen gedaan om extra bufferstroken aan te leggen of bestaande bufferstroken uit te breiden. En andere ondernemers hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om mogelijkheden voor de aanleg van dergelijke bufferstroken te verkennen.<\/p>

Financieel plaatje <\/h2>

In een brochure<\/a> - die als resultaat van dit project is verschenen - vind je meer informatie over de teelt van notenbomen in bufferstroken. Welke soorten zijn  geschikt? Hoe richt je een systeem van bufferstroken in? Hou onderhoud je ze? En wat kan het financieel opleveren? Omdat notenbomen meer produceren naarmate ze ouder worden, hangt het financiële plaatje af van de leeftijd. Pas na vijf of zes jaar kun je spreken van jaren met een redelijke productie. <\/p>

Het project is niet onopgemerkt gebleven. Het project Bufferstroken 2.0 heeft eind 2020 de aanmoedigingsprijs gewonnen in de tweejaarlijkse Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit. <\/p>" } , { "id": 18922023, "identifier": "element_18922023", "type": "text", "title": "Brochure Bufferstroken 2.0 met notenbomen", "url": "https://edepot.wur.nl/538815", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Lindenbluete<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18922027, "identifier": "element_18922027", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Bufferstroken 2.0 met notenbomen,<\/a>, brochure Crop Eye, Nederlandse Notevereniging, LTO Noord 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bomen planten op landbouwgrond, wat mag ik? Handreiking voor agrarisch ondernemers die bomen willen planten op hun bedrijf<\/a>. Factsheet Agroforestry Wageningen University & Research 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Notenteelt in Nederland : een technisch economische haalbaarheid<\/a>sstudie Rapport Wageningen Plant Research 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18922032, "identifier": "element_18922032", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Bufferstroken 2.0; Zuiverend en Duurzaam<\/a>, Projectbeschrijving Netwerk Platteland", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bufferstroken 2.0; zuiverend en duurzaam<\/a>, projectresultaten, Cropey", "indentlevel": 0 }, { "item": "Aanmoedigingsprijs voor Bufferstroken 2.0<\/a>, bericht LTO Noord december 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18922037, "identifier": "element_18922037", "type": "text", "title": "Portal Natuurinclusieve landbouw", "url": "", "html": "" } , { "identifier": "element_18922039", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600675", "title": "Walnoot in de openbare ruimte", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Walnoot-in-de-openbare-ruimte-1.htm" }, "lead": "De walnoot is een multifunctionele boom. De boom levert niet alleen noten, maar ook het hout is waardevol. En er zijn sierrassen met prachtig ingesneden blad. In de openbare ruimte zijn voldoende plaatsen waar je de walnoot kunt planten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/8/9/cid600675_english-walnut-3750018_640.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-25T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_boomkwekerij", "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_boomkwekerij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599541", "title": "Perspectief voor rendabele boslandbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Perspectief-voor-rendabele-boslandbouw-1.htm" }, "lead": "Er is een aarzelende belangstelling voor boslandbouw of agroforestry, landbouw waarbij je kippenhouderij of graslandproductie combineert met de aanplant van noten- of fruitbomen. Er is angst voor schaduwwerking, maar er zijn ook voordelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/3/0/cid599541_blossom-2193372_640.jpg", "width": 640, "height": 464, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-06-06T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_fruitteelt", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_fruitteelt", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_natuurinclusieve_economie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599537", "title": "Perspectief voor notenteelt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Perspectief-voor-notenteelt-1.htm" }, "lead": "Notenteelt is in Nederland een kleine sector, maar wel een sector met grote potentie. De kwaliteit van noten elders loopt terug, de klimaatsomstandigheden in Nederland worden beter en er is een groeiende markt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/3/2/cid599537_nuts-511492_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1271, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-04-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_economie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }