{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600813", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Samenwerking lectoren circulaire economie levert resultaten op", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Samenwerking-lectoren-circulaire-economie-levert-resultaten-op-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600813, "identifier": "mediaitem_600813", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Samenwerking-lectoren-circulaire-economie-levert-resultaten-op-1.htm", "title": "Samenwerking lectoren circulaire economie levert resultaten op", "lead": "Het Lectorenplatform Circulaire Economie werd in 2017 in het leven geroepen door zeven lectoren en Stichting Het Groene Brein om de transitie naar een circulaire economie te versnellen met praktijkgericht onderzoek.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/b/0/cid600813_Web%252072%2520DPI-shutterstock_173260085_%2520bioplastic.jpg", "width": 855, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-04-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_biobased_economy", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_biobased_economy", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_lectoraat", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_groenpact" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Inmiddels zijn dertien hogescholen en twee universiteiten, evenals bedrijven, overheden en vertegenwoordigers van twee topsectoren bij het platform betrokken. Samen doen ze (toegepast) onderzoek naar diverse aspecten van de circulaire economie. <\/p>

Op 15 maart presenteerden ze tijdens een netwerkevent in Utrecht een verslag<\/a> van behaalde opbrengsten en resultaten na twee jaar samenwerking.<\/p>

Manifest<\/h2>

Het manifest van het lectorenplatform is duidelijk: 'samen op weg naar een circulaire economie'. Via praktijkgericht onderzoek wil het platform kennis en resultaten van onderzoek delen, gezamenlijk onderzoek op gang brengen en de samenwerking bevorderen tussen lectoren, bedrijven, ondernemers, overheden en andere partijen. Met als uitgangspunt dat bij het hoger onderwijs de verantwoordelijkheid en de kennis ligt om de transitie naar een circulaire economie succesvol aan te jagen.<\/p>

Onderzoeksthema's die bij het platform bijzondere aandacht krijgen, zijn circulair ontwerpen (met hergebruik van schaarse grondstoffen), nieuwe businessmodellen, gesloten kringlopen en het creƫren van nieuwe ketens en netwerken van samenwerking.<\/p>

Innovaties en afvalstromen<\/h2>

Wat heeft de samenwerking tot nu toe opgeleverd? De zeven gepresenteerde 'showcases' tonen aan dat lectoren en studenten geslaagd kunnen samenwerken met bedrijven en overheden om tot nieuwe aanpakken en productinnovaties te komen. Dit gebeurt onder andere via onderzoeksopdrachten die studenten uitvoeren op basis van vragen uit de markt. <\/p>

Zo ontdekten studenten van de HAN op een vraag van Mitsubishi Elevator Europe een nieuwe methode om metalen componenten van liften te verduurzamen. Een ander voorbeeld is de 'kenniswerkplaats' die het lectoraat Finance & Accountancy van Hogeschool Inholland inrichtte voor vierdejaars studenten. Hier analyseren ze verdienmodellen en financieringsmogelijkheden voor innovatieve duurzame startups.<\/p>

Een andere opdracht kwam uit de gemeente Zundert, waar agrarische bedrijven een lokale organische kringloop tot stand willen brengen. Met zo'n kringloop kan organisch restmateriaal van het ene bedrijf bijvoorbeeld als grondstof dienen voor een ander bedrijf. Onderzoekers van Avans Hogeschool en Aeres Dronten deden in dit kader onderzoek naar de vermarkting van twee natuurlijke reststromen: gft-afval van huishoudens en afval van champignonkwekerijen.<\/p>

Samen laten de zeven gepresenteerde voorbeelden goed de winst zien van nauwe samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en maatschappij.<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18898946, "identifier": "element_18898946", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Circulaire economie in de praktijk<\/a>, Lectorenplatform Circulaire Economie, maart 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Trends en ontwikkelingen: de circulaire economie<\/a>, artikel Voedingsindustrie, februari 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Circulaire economie in kaart<\/a>, PBL 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Start meten voortgang circulaire economie in Nederland<\/a>, PBL 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18898952, "identifier": "element_18898952", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Lectorenplatform Circulaire Economie<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Het Groene Brein<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Praktijkgericht Onderzoek HAO, overzicht Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Circulaire & Biobased Economy, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Circulaire economie Nederland<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "identifier": "element_18898959", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601027", "title": "Plastic recycling als inspiratie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Plastic-recycling-als-inspiratie-1.htm" }, "lead": "Het recyclingbedrijf Van Werven verwerkt sinds 2006 25 soorten plastics uit afval tot een nieuw product. Aanvankelijk was het lastig een goede afzetmarkt te vinden, maar dat is nu anders zegt Ton van der Giessen tijdens een inspiratiesessie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/0/9/cid601027_caps-743216_640.jpg", "width": 640, "height": 425, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-29T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600961", "title": "Drie ondernemers over de toekomst van de landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Drie-ondernemers-over-de-toekomst-van-de-landbouw-1.htm" }, "lead": "De landbouw in Nederland staat aan de vooravond van een verandering. De overheid ziet toekomst in kringlooplandbouw. Drie boeren geven in de documentaire 'Boeren met toekomst' hun visie over de toekomst van de landbouw.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/6/9/cid600961_still_youtube_boerenmettoekomst.jpg", "width": 1024, "height": 740, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-07T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-19T18:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "Verdienmodel", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_pluimveehouderij", "dww_dierethiek", "dww_huisvesting", "dww_melkvee", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_dierethiek", "dww_huisvesting", "dww_melkvee", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plant", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [ "Dierenwelzijn", "Verdienmodel" ], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Duurzame landbouw", "target_audience_abstract": "Veehouder, Akkerbouwer", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_600849", "title": "Circulaire economie en ons voedsel", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Circulaire-economie-en-ons-voedsel-1.htm" }, "lead": "Uit diverse onderzoeken blijkt dat het duurzaamheidsbesef onder consumenten toeneemt, en dat ze bereid zijn om meer te betalen voor duurzaam voedsel. Maar er zijn ook veel consumenten die niet zo duurzaam zijn ingesteld. Vakblad Voedingsindustrie zet de trends en ontwikkelingen op een rij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/1/d/cid600849_shutterstock_177524129_consument_etiket.jpg", "width": 898, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-03-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_voedselverspilling", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_voedselverspilling", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }