{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600586", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Samenwerking in bijenonderzoek tussen hogescholen Van Hall Larenstein en Inholland", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Samenwerking-in-bijenonderzoek-tussen-hogescholen-Van-Hall-Larenstein-en-Inholland-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600586, "identifier": "mediaitem_600586", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Samenwerking-in-bijenonderzoek-tussen-hogescholen-Van-Hall-Larenstein-en-Inholland-1.htm", "title": "Samenwerking in bijenonderzoek tussen hogescholen Van Hall Larenstein en Inholland", "lead": "Nieuwe lector Frens Pries en associate lector Arjen Strijkstra gaan intensief samenwerken om de gezondheid van bijen en andere bestuivers in Nederland te verbeteren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/c/b/cid600586_bee-colonies-4027005_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1241, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-03-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:56+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT", "gkn_bijen" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_bijen", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_lectoraat" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Sinds januari 2019 zijn Frens Pries en Arjen Strijkstra aangetreden als respectievelijk lector en associate lector bij het lectoraat Bijengezondheid van Van Hall Larenstein. Bovendien werd Frens Pries aangetrokken als lector bij de onderzoekslijn Duurzame bestuiving van gewassen<\/a> van Inholland. Samen hopen ze de komende jaren het bijenonderzoek in Nederland een boost te geven.<\/p>

Bijengezondheid<\/h2>

Volgens Pries sluit de samenwerking tussen de hogescholen goed op elkaar aan vanwege de regionale positie en profilering die beide innemen. Bij Van Hall Larenstein werd het lectoraat Bijengezondheid ingesteld in 2015 voor een periode van 6 jaar. Het lectoraat doet in nationaal en internationaal verband onderzoek naar het welzijn van alle bijensoorten in Nederland en de problemen die daarbij ontstaan. De hogeschool is tevens medeondertekenaar en partner van de Nationale Bijenstrategie<\/a> (2018). <\/p>

Bij Inholland is het onderzoek naar duurzame bestuiving van gewassen ingebed in het praktijkgericht onderzoek naar duurzame oplossingen voor gezondheid, leven en voedsel in de metropool. Bestuiving door bijen is namelijk van groot belang voor de voedselproductie en het hele ecosysteem. In dat verband wil Pries samenwerken met imkers, overheid en natuurorganisaties om bijensterfte tegen te gaan.<\/p>

Landschap<\/h2>

Pries en Strijkstra zijn al enige jaren bekenden in het bijenonderzoek en kennen elkaar goed via een aantal onderzoeksprojecten. Voor de nabije toekomst willen ze zich ook meer richten op het verbeteren van het landschap voor insecten in het algemeen, niet alleen bijen. Daarvoor is tevens intensievere samenwerking gepland met landschapsonderzoekers bij Inholland Delft en andere hogescholen.<\/p>

(Bron foto: Pixabay<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18892407, "identifier": "element_18892407", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Contouren regionaal ecologisch netwerk voor bestuivers Stand van zaken eind 2017, Groene Cirkels Bijenlandschap<\/a>, Wageningen Environmental Research 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Groene Cirkels<\/a>, Resultaatrapportage Groene Cirkels 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kosten en baten bij-vriendelijk beheer<\/a>, Brochure Groene Cirkels Bijenlandschap, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Samen werken aan het bijenlandschap<\/a>, Infographic Groene Cirkels", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18892419, "identifier": "element_18892419", "type": "text", "title": "Naar lectoraat Bijengezondheid", "url": "", "html": "" } , { "id": 18892421, "identifier": "element_18892421", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Profiel lector Frens Pries<\/a>, Inholland", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bijenonderzoekers Van Hall Larenstein en Inholland bundelen krachten<\/a>, nieuwsbericht 24 januari 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nationale Bijenstrategie<\/a>, 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18892426", "type": "contentitemslist", "title": "Dossiers", "mediaitems": [] } , { "identifier": "element_18892428", "type": "contentitemslist", "title": "Gerelateerde nieuwsberichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600908", "title": "Kennis over wilde bestuivers geïnventariseerd", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kennis-over-wilde-bestuivers-geinventariseerd-1.htm" }, "lead": "Om de wilde bestuivers van gewassen te behouden, werken meer dan 50 organisaties samen aan een Nationale Bijenstrategie. Als eerste stap is het voorkomen van wilde bestuivers in verschillende landschapstypen in beeld gebracht.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/d/0/cid600908_shutterstock_111802475_bijen_bloemen.jpg", "width": 906, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT", "gkn_bijen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bijen", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600964", "title": "Bijenlandschap Zuid-Holland goed op weg", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bijenlandschap-Zuid-Holland-goed-op-weg-1.htm" }, "lead": "In Zuid-Holland werken burgers, bedrijven, overheid en kennisinstellingen sinds 2016 aan de realisatie van een 'Bijenlandschap' om de achteruitgang van wilde bestuivers terug te dringen. Na twee jaar blijken er vorderingen gemaakt te zijn om een ecologisch netwerk te realiseren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/3/3/cid600964_bees-18192_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-03-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT", "gkn_bijen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_bijen" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }