{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601182", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Samenwerking Europese dierlijke genenbanken krijgt vorm in het EUGENA netwerk", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Samenwerking-Europese-dierlijke-genenbanken-krijgt-vorm-in-het-EUGENA-netwerk-2.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601182, "identifier": "mediaitem_601182", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Samenwerking-Europese-dierlijke-genenbanken-krijgt-vorm-in-het-EUGENA-netwerk-2.htm", "title": "Samenwerking Europese dierlijke genenbanken krijgt vorm in het EUGENA netwerk", "lead": "EUGENA is het Europese netwerk van officiƫle, door nationale overheden erkende genenbanken voor landbouwhuisdierrassen. Tot nu toe zijn acht landen aangesloten, waaronder Nederland (CGN). Doel is het uitwisselen van kennis en ervaringen te bevorderen en de toegang tot informatie en het materiaal in de genenbank te vergemakkelijken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/5/c/cid601182_EUGENA.jpg", "width": 490, "height": 330, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-07-01T13:45+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_zeldzame_landbouwhuisdieren", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Genenbanken kunnen lid worden van EUGENA<\/a> wanneer hun nationale overheid de rol van deze genenbank voor het behoud en duurzaam gebruik van genetische diversiteit op lange termijn officieel heeft erkend. Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) is door het Ministerie van LNV aangewezen als nationale genenbank voor landbouwhuisdieren en is lid van EUGENA.<\/p>

Het EUGENA netwerk valt onder de verantwoordelijkheid van het European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources<\/a> (ERFP), het netwerk van Nationale Coordinatoren. Lees meer over hoe EUGENA het behoud van genetische diversiteit in landbouwhuisdierrassen  ondersteunt, in de EUGENA flyer.<\/p>

Vanaf juni 2020 is het eenvoudiger geworden om genenbankmateriaal uit te wisselen tussen erkende genenbanken in verschillende EU lidstaten. In de nieuwe Europese veterinaire regelgeving is namelijk een belangrijke uitzonderingspositie voor genenbanken geĆÆntroduceerd. Uitwisseling van genenbankmateriaal is van belang om rassen te kunnen behouden die in meerdere landen voorkomen.<\/p>

(Bron foto: EUGENA)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18909692, "identifier": "element_18909692", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "EUGENA flyer<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nieuws van ERFP: The gene banks specific status finally acknowledged!<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Regelgeving EU<\/a> (Engels)", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }