{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600946", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Samenwerken in de keten vraagt andere benadering", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Samenwerken-in-de-keten-vraagt-andere-benadering-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600946, "identifier": "mediaitem_600946", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Samenwerken-in-de-keten-vraagt-andere-benadering-1.htm", "title": "Samenwerken in de keten vraagt andere benadering", "lead": "Wil je in de keten samenwerken aan maatschappelijke thema's die het eigen belang overstijgen, dan moet je de keten anders benaderen. Zet daarbij de voedselproducent - de boer - centraal, zegt Albert Hoekerswever tijdens een inspiratiesessie georganiseerd door Aeres Hogeschool in Dronten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/f/3/cid600946_WUR_DSC2434_NL_kippen_voliere_stal.jpg", "width": 896, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-12-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_pluimveehouderij", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_pluimveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Op dinsdag 19 november hield Albert Hoekerswever, oprichter van 5D Connections, bij Aeres Hogeschool in Dronten een inspiratiesessie over coöperatieve samenwerking binnen de keten. Hoekerswever, die een agrarische achtergrond heeft en jarenlang bij een reclamebureau heeft gewerkt, werkt sinds 2018 aan het Keten Innovatie Platform (KIP) van Oranje. Doel van het project is om met verschillende partners binnen de keten samen te werken aan innovaties binnen de pluimveesector. Het idee is om met een integrale ketenaanpak te werken aan een toekomstbestendige pluimveesector met aandacht voor vraagstukken die het eigenbelang overstijgen. Je kunt denken aan thema's als dierenwelzijn, antibiotica, fijnstofreductie of circulariteit.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Ketenmodel<\/h2>

Het bestaande lineaire ketenmodel van producent tot consument is economisch niet houdbaar, betoogt Hoekerswever. Binnen die keten werkt iedereen vanuit zijn eigen belang, waarbij er machtsongelijkheid is. In zo'n keten zal het je niet lukken samen te werken aan versterking en innovatie van de sector. Hoekerswever baseert zijn ideeën op ervaringen uit eerdere projecten. Zo heeft hij gewerkt aan Life Start-programma in 2012 waarbij met ketenpartners gezocht werd naar een integraal aanpak van de kalveropfok. Belangrijkste vraag van de initiatiefnemers was hoe je kunt samenwerken in de keten. <\/p>

Een tweede project was gericht op de pluimveesector. Daarin stond de vraag centraal hoe je de positie van pluimveehouders kunt versterken door het delen van data. Al doende werd langzamerhand duidelijk wat wel werkt en wat niet werkt, aldus Hoekerswever. Zo is het technisch mogelijk veel data de delen. Maar belangrijker was de vraag: wat wil je wel delen? En wat niet? In het project ProKip, dat in 2015 begon, werkten ketenpartners samen aan een concept voor vitale vleeskuikens. Daarbij ging het ook om de ontwikkeling van een marktconcept.<\/p>

Kip van Oranje<\/h2>

Je moet als ketenpartners reageren op de markt, zo legt hij uit. De markt gaat steeds meer naar de keten kijken. Afnemers vragen om veiligheid en een geborgde keten. Ze hebben interesse in boerderijconcepten. Wil je binnen een keten samenwerken dan moet je af van het bestaande ketenmodel. Omdat de verhoudingen niet gelijk zijn, is er een vorm van onbalans. Je moet daarom een keten anders organiseren. Je moet als schakel in de keten bereid zijn data te delen en samen te innoveren. Daarbij moet je de voedselproducent - de boer - centraal zetten.<\/p>

In het project Keten Innovatie Platform (KIP) van Oranje werken pluimveehouders met ketenpartners uit de periferie samen aan een nieuw marketingconcept van hun producten. Het idee was gezamenlijk een eigen winkel te maken. Samen met tien pluimveehouders, retail en andere partners is die winkel gepresenteerd tijdens de Jaarbeurs: VIV Europe, de Vakbeurs Intensieve Veehouderij. Partijen zijn erg geïnteresseerd in de ketenaanpak, zegt Hoekerswever.

<\/p>

(Bron foto: Wageningen University & Research)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18902564, "identifier": "element_18902564", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Inspiratiesessie Coöperatief samenwerken in de keten: hoe krijg je dat voor elkaar?<\/a> video", "indentlevel": 0 }, { "item": "Towards a safe and sustainable poultry production chain<\/a>, rapport Wageningen Livestock Research, oktober 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18902568, "identifier": "element_18902568", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Interview with Albert Hoekerswever<\/a>, VIV exhibitions 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "'Belangstelling voor kortere pluimveeketen groeit'<\/a>, artikel Nieuwe Oogst, januari 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18902572", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600833", "title": "Ketens agrosector in beeld", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ketens-agrosector-in-beeld-1.htm" }, "lead": "Aan de basis van de productieketen in het agrocomplex staan 54.000 boeren en tuinders. Dit agrocomplex heeft een aandeel van zo'n 8% van de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde in Nederland. Een publicatie van Wageningen Economic Research geeft inzicht in een aantal agrarische productieketens.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/5/9/cid600833_shutterstock_19895293_tarwe_koren.jpg", "width": 798, "height": 576, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-12-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_dier", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600743", "title": "Duurzame pluimveevleesketen in ontwikkeling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzame-pluimveevleesketen-in-ontwikkeling-1.htm" }, "lead": "Consumenten hechten steeds meer belang een duurzame productie van kippenvlees. Vlees waarvan de herkomst duidelijk is waarbij dierenwelzijn gewaarborgd is. In een onderzoeksproject is daarom gewerkt aan een een duurzame vleeskuikenproductieketen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/7/d/cid600743_shutterstock_118043836_kippen_boerderij.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-19T19:16+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "gkn_pluimveehouderij", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Diergezondheid, Duurzame veehouderij", "target_audience_abstract": "Pluimveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_600987", "title": "Verduurzaming voedselketens", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Verduurzaming-voedselketens-1.htm" }, "lead": "Om verduurzaming in de voedselketens te bewerkstelligen, zijn er factsheets verschenen met daarin handvatten om producten te verduurzamen. Op basis van deze factsheets kunnen retailers, cateraars, inkopers en leveranciers hun producten en processes verduurzamen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/2/8/cid600987_shutterstock_140121055_voedsel_vers.jpg", "width": 6016, "height": 4000, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-08-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }