{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600949", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Samen tegen de voedselverspilling", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Samen-tegen-de-voedselverspilling-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600949, "identifier": "mediaitem_600949", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Samen-tegen-de-voedselverspilling-1.htm", "title": "Samen tegen de voedselverspilling", "lead": "Halvering van de voedselverspilling in 2030 wereldwijd is een van de doelen die voortvloeien uit de ontwikkelingsagenda voor 2015-2030 van de Verenigde Naties. Een groot aantal bedrijven en organisaties werkt in Nederland aan dit doel in de stichting Samen Tegen Voedselverspilling.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/e/7/cid600949_carrots-4095322_1280.jpg", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-04-25T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_voedselverspilling", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding", "gkn_voedselverspilling" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In Europa wordt jaarlijks 89 miljoen ton of 20% van al het voedsel verspild. 30% gaat verloren in de agrarische sector en industriële verwerking, 17% in de retail, foodservice en horeca en 53% bij consumenten, meldt vakblad Voedingsindustrie in een artikel over voedselverspilling<\/a>. Alleen al in Nederland werd in 2016 tussen 1,7 en 2,5 miljoen ton voedsel verspild. Uit oogpunt van duurzame ontwikkeling zou je die verspilling terug moeten brengen.<\/p>

Sustainable Development Goals<\/h2>

Alle lidstaten van de Verenigde Naties hebben in 2015 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen of Sustainable Development Goals (SDGs)<\/a> vastgelegd. Een van die doelen, doel 12, richt zich op duurzame consumptie en productie van voedsel. In Doel 12.3 is beschreven dat de verspilling van voedsel wereldwijd in 2030 gehalveerd moet worden. Ook Nederland heeft zich aan die doelen gecommitteerd. Om de voedselverspilling terug te brengen, werkt een groot aantal bedrijven, multinationals en organisaties mee aan vermindering van de voedselverspilling in de stichting Samen Tegen Voedselverspilling<\/a>.<\/p>

Strikte regelgeving<\/h2>

Vakblad Voedingsindustrie legt in het artikel uit hoe die stichting dit doel wil bereiken. Zo worden er vier actielijnen genoemd: consumenten bewuster laten handelen, innovaties in de keten, tegengaan van belemmerende of te strikte regelgeving en vermindering van verspilling goed meten. Genoemde voorbeelden van te strikte wet- en regelgeving zijn die over de verwaarding van dierlijke reststromen of de hoge kwaliteitsnormen voor groenten en fruit.<\/p>

Dat je consumenten kunt verleiden om groenten en fruit te kopen die aan lagere kwaliteitsnormen voldoen, blijkt uit de introductie van de 'Buitenbeentjes' door supermarkten. Consumenten kunnen dan tegen een wat lagere prijs misvormde producten kopen. In het artikel worden meer mogelijke oplossingen genoemd.<\/p>

Suboptimal foods<\/h2>

De Wageningse studente Tess van der Meijs beschrijft in haar master thesis<\/a> hoe je consumenten kunt beïnvloeden voedingsproducten te kopen die niet helemaal perfect zijn (suboptimal foods). Ze richtte zich daarbij op wortelen die niet perfect van vorm waren. Uit haar onderzoek bleek dat consumenten die enthousiasme ervaarden over een niet-voedselgerelateerde situatie (vakantie) tijdens het keuzemoment voor een imperfecte of perfecte wortel, het meest kozen voor een imperfecte wortel. Wanneer mensen zo’n imperfecte wortel positief waardeerden, bleek dat er ook een positieve houding en positieve aankoopintentie werd gevormd. <\/p>

(Bron foto: <\/em> Braatze<\/a> via Pixabay<\/a><\/em> <\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18902635, "identifier": "element_18902635", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Op zoek naar oplossingen : verminderen voedselverspilling<\/a>, artikel Voedingsindustrie, februari 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "The influence of positive emotions on consumers' positive appraisal towards suboptimal food, and thereby their purchase behaviour<\/a>. MSc thesis Tess van der Meijs, WUR, januari 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Op weg naar minder voedselverspilling: gezond eten, zo kan het ook<\/a>, artikel Nutrinews, december 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Agenda samen tegen voedselverspilling<\/a>, Taskforce Circulaire Economie 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18902641, "identifier": "element_18902641", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Samen tegen voedselverspilling<\/a>, website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Sustainable Development Goals<\/a>, SDG Nederland", "indentlevel": 0 }, { "item": "Voedselverspilling, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } , { "identifier": "element_18902646", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_599936", "title": "Halvering van de voedselverspilling in 2030", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Halvering-van-de-voedselverspilling-in-2030-1.htm" }, "lead": "Het kabinet wil dat uiterlijk in 2030 de hoeveelheid voedsel die door huishoudens, bedrijven en in de horeca wordt weggegooid, halveren. Het op 20 maart geopende verspillingschap in een supermarkt in Wageningen is een eerste aanzet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/b/1/cid599936_shutterstock_46887058_afval_voeding.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-03-21T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:50+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_voedselverspilling", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding", "gkn_voedselverspilling" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600650", "title": "Bewustwording als middel tegen voedselverspilling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bewustwording-als-middel-tegen-voedselverspilling-1.htm" }, "lead": "Veel mensen zijn zich onvoldoende bewust van de hoeveelheid voedsel die ze dagelijks weggooien. En mensen die meer kookvaardigheden hebben of die weten wat de impact is, verspillen minder.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/3/7/cid600650_shutterstock_198981536_voedselverspilling_vuilnisbak_keukenafval.jpg", "width": 903, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-30T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_voedselverspilling", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voedselverspilling", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600605", "title": "Handboek voor verminderen voedselverspilling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Handboek-voor-verminderen-voedselverspilling-1.htm" }, "lead": "Het Vakcentrum, een branchereorganisatie van zelfstandige detaillisten, vindt het belangrijk dat voedselverspilling beperkt wordt. Een ‘Handboek hergebruik reststromen’ laat zien wat er mogelijk is met praktische tips en inspirerende voorbeelden. Zo kun je van onverkocht brood ook bier maken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/c/f/cid600605_bag-1575702_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-08T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_voedselverspilling", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_voedselverspilling" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598999", "title": "Voedselverspilling in de EU", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voedselverspilling-in-de-EU-1.htm" }, "lead": "In de EU wordt jaarlijks 88 miljoen ton voedsel verspild, 20% van de totale hoeveelheid voedsel. Huishoudens verspillen 47 miljoen ton. Maar er is nog wat onzekerheid over de cijfers.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/b/c/cid598999_39afaa3e_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-04-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:30+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_voedselverspilling", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_voedselverspilling" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_596638", "title": "Lesmateriaal voedselverspilling voor basisonderwijs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lesmateriaal-voedselverspilling-voor-basisonderwijs-1.htm" }, "lead": "Food Cabinet heeft voor het basisonderwijs een lespakket over voedselverspilling ontwikkeld. Hiermee kunnen kinderen op een jonge leeftijd kennis maken met dit thema.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/e/3/cid596638_lesmateriaal%2520voedselverspilling.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2015-02-27T15:59+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T02:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_basis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_onderwijs", "gkn_voeding", "gkn_basis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }