{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601062", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Salmonella-onderzoek in de pluimveestal", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Salmonella-onderzoek-in-de-pluimveestal-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601062, "identifier": "mediaitem_601062", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Salmonella-onderzoek-in-de-pluimveestal-1.htm", "title": "Salmonella-onderzoek in de pluimveestal", "lead": "Een salmonellabesmetting van kippenvlees of eieren kan schadelijk zijn voor de gezondheid van consumenten. Controle op een salmonellabesmetting in de stal is daarom nodig. Voor een goede monstername is hygiënisch werken essentieel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/a/8/cid601062_shutterstock_269884559_kippen_productie.jpg", "width": 818, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:36+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_pluimveehouderij", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_veehouderij", "gkn_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Salmonella is een bacterie die bij verschillende soorten pluimvee voor kan komen. Bij jonge kuikens kan de bacterie ernstige ziekteverschijnselen en zelfs sterfte veroorzaken. Oudere dieren laten soms na besmetting helemaal geen ziekteverschijnselen zien. Maar het vlees van die kippen of eieren kunnen wel besmet zijn met die bacterie, wat gezondheidsrisico's met zich mee brengt. Mensen kunnen ziek worden na de consumptie van besmet kippenvlees of besmette eieren.   <\/p>

Monstername<\/h2>

Er zijn verschillende salmonella-bacteriën. Uit informatie van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) <\/a>blijkt dat er meer dan 2700 typen zijn. Kippen raken vaak geïnfecteerd via de bek doordat ze besmet materiaal oppikken zoals stof, mest of voer. De bacterie kan zich vervolgens nestelen in de darmen. Moederkippen kunnen de bacterie doorgeven via ei op het kuiken. Omdat een salmonellabesmetting een gezondheidsrisico voor de mens vormt, is controle op een de aanwezigheid van salmonella in de stal belangrijk.<\/p>

In een artikel in GD pluimvee<\/a> gaat de GD in op de manieren waarop je de stal kunt bemonsteren. Voor een goede uitslag is het belangrijk kruisbesmetting tegen te gaan. Hygiëne is daarom essentieel bij de monstername. In een infographic worden een aantal belangrijke stappen vermeld zoals handen desinfecteren, werken met steriel materiaal, schone laarzen aantrekken en werken met overschoentjes.<\/p>

Kruisbesmetting <\/h2>

Ook in het laboratorium van de GD wordt veel moeite gedaan om kruisbesmetting te voorkomen. Om dat te controleren worden altijd twee controle monsters in de analyse meegenomen: een monster met een opvallende salmonellastam die opvalt als die in andere monster terecht komt en een blanco monster.<\/p>" } , { "id": 18906149, "identifier": "element_18906149", "type": "text", "title": "Artikel over salmonella-onderzoek", "url": "https://edepot.wur.nl/526256", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18906153, "identifier": "element_18906153", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Salmonella : De uitslag begint al voor de stal : Hoe neem je een correct monster?<\/a> artikel GD pluimvee 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Van overschoen tot serotypering : salmonella-onderzoek<\/a>, artikel GD pluimvee 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "S. Java: aanpak van hardnekkig probleem<\/a>, artikel GD Pluimvee, april 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Salmonella-infecties bij pluimvee<\/a>, artikel Management&techniek 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18906159, "identifier": "element_18906159", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Salmonella bij pluimvee<\/a>, website NVWA", "indentlevel": 0 }, { "item": "Salmonellose bij pluimvee<\/a>, Gezondheidsdienst voor Dieren", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18906163", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_599603", "title": "Dalende salmonellabesmetting in pluimveevoer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dalende-salmonellabesmetting-in-pluimveevoer-1.htm" }, "lead": "Veevoer is de grootste besmettingsbon van salmonella in de pluimveehouderij. Door strenge regelgeving en inspanningen van de veevoerfabrikanten daalt de besmetting van het pluimveevoer. Maar een 100% garantie op salmonellavrij voer is niet mogelijk.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/2/7/cid599603_shutterstock_118043836_kippen_boerderij.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-09-20T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_pluimveehouderij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_dier", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599164", "title": "Aanpak salmonella bij pluimvee", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aanpak-salmonella-bij-pluimvee-1.htm" }, "lead": "Besmettingen van pluimvee met salmonellabacteriën hebben effect op de volksgezondheid. Eten van besmet kippenvlees kan leiden tot voedselvergiftiging. De aanpak van Salmonella Java blijkt lastig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/8/a/cid599164_shutterstock_24780463_witte_kippen.jpg", "width": 640, "height": 423, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-11-24T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:32+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_pluimveehouderij", "GKN2IMPORT", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_greenport", "gkn_udv" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599002", "title": "Meer geregistreerde voedselinfecties", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-geregistreerde-voedselinfecties-1.htm" }, "lead": "In 2015 hebben NVWA en de GGD'en meer voedselinfecties geregistreerd dan daarvoor. Naar schatting worden 680.000 mensen jaarlijks ziek door het eten van besmet voedsel. Het norovirus is een belangrijke ziekteverwekker.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/d/7/cid599002_122568039.jpg", "width": 1024, "height": 685, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-10-07T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:30+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_595692", "title": "Salmonella op kratten slachtvee na ontsmetting", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Salmonella-op-kratten-slachtvee-na-ontsmetting-1.htm" }, "lead": "Dierengezondheidszorg Vlaanderen onderzocht of kratten en containers waarin kippen zijn vervoerd met salmonella zijn besmet na reiniging en ontsmetting. 25% van de materialen scoorde positief.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/2/d/cid595692_bacteria-67659_640-salmonella-Pixabay.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2014-10-29T12:10+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-24T15:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_voeding", "GKN2IMPORT", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }