{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601527", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Risicoanalyse vogelgriep (HPAI) 2020\/2021", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Risicoanalyse-vogelgriep-HPAI-20202021-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601527, "identifier": "mediaitem_601527", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Risicoanalyse-vogelgriep-HPAI-20202021-1.htm", "title": "Risicoanalyse vogelgriep (HPAI) 2020/2021", "lead": "Het risico voor de Nederlandse commerciële pluimveehouderij om besmet te raken met hoog pathogene aviaire influenza (HPAI) wordt ingeschaald als medium voor Nederland, met uitzondering van de provincies Friesland en Groningen waar het risico wordt ingeschat als hoog. Dit staat in een risicoanalyse van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) van mei 2021.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/4/b/cid601527_pluimvee.jpg", "width": 1000, "height": 665, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-05-31T15:25+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:11+02:00", "expiration_date": "2026-05-31T09:00+02:00", "tags": [ "Dutch", "news", "kennisonline", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT", "animal_diseases", "bird_flu_avian_influenza", "zoonoses" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Op 20 oktober 2020 werd HPAI H5N8 virus aangetoond in twee knobbelzwanen die waren gevonden in de omgeving van Kockengen (Utrecht). Na de vondst van de positieve zwanen zijn in Europa grote aantallen dode wilde vogels gevonden die geïnfecteerd waren met HPAI H5N8 virus. In november 2020 was de vogelsterfte het hoogst. Hierna is de vogelsterfte afgenomen, maar ook in mei 2021 worden nog steeds dode vogels gevonden in Friesland en Groningen die zijn geïnfecteerd met HPAI H5N1 virus. Dit geeft aan dat het virus nog steeds in de Nederlandse wilde vogels circuleert. In Nederland en Europa zijn een groot aantal commerciële pluimveebedrijven en hobbyhouders besmet met het HPAI H5 virussen. De meest recente introductie van HPAI H5N8 virus in commercieel pluimvee was op 21 mei 2021 op een kalkoenenbedrijf in Weert. <\/p>

Virus circuleert nog in Nederlandse wilde vogels<\/h2>

De recente HPAI H5N1 virus detecties in wilde vogels en HPAI H5N8 infecties op het commerciële pluimveebedrijf in Weert wijzen erop dat er nog virus circuleert in Nederland. Door het vertrek van de wintergasten zal het aantal risicovogels in Nederland snel afnemen, en de omgevingstemperaturen zullen naar verwachting oplopen. Echter voor het eerst is er nog HPAI virus aanwezig in Nederland aan de start van het broedseizoen. Het is onduidelijk welke rol jonge vogels gaan spelen bij de verspreiding van HPAI virussen. <\/p>

Laag risico voor mensen <\/h2>

Het HPAI H5N1 virus in Nederland is niet verwant aan het zoönotische HPAI H5N1 virus uit Azië. Op 17 mei is er HPAI H5N1 virus aangetoond in twee jonge vossen<\/a> in Groningen. Het virus kan dus potentieel zoogdieren infecteren, maar het aantal bekende gevallen is zeer laag. Het humane gezondheidsrisico van het HPAI H5N1 en H5N8 virussen wordt daarom op dit moment nog steeds ingeschaald als laag door het RIVM.<\/strong><\/p>

Risico pluimveehouderij ingeschat op medium<\/h2>

Het risicorapport geeft een overzicht van de HPAI infecties die werden gerapporteerd tussen 1 februari 2021 t/m 15 mei 2021 aangevuld met actuele ontwikkeling die plaatsvonden in Nederland in de week van 16 mei 2021 t/m 23 mei 2021. Het ingeschatte risico voor de Nederlandse commerciële pluimveehouderij om besmet te raken met HPAI is op dit moment lager – namelijk “medium voor Nederland, m.u.v. de provincies Friesland en Groningen waar het risico wordt ingeschat als hoog.” – dan het ingeschatte risico van de vorige analyse. In februari 2021 was het ingeschatte risico namelijk “hoog”.<\/p>

Download het rapport van mei 2021:<\/h2>" } , { "id": 18920444, "identifier": "element_18920444", "type": "list", "url": "", "items": [{ "item": "Risicoanalyse introductie HPAI in de Nederlandse commerciële pluimveehouderij (mei 2021)", "indentlevel": 0 }] } , { "type": "text", "html": "
<\/div>
Risicoanalyses 2020 en 2021<\/div>

Februari 2021<\/h3>" } , { "id": 18920447, "identifier": "element_18920447", "type": "list", "url": "", "items": [{ "item": "Risicoanalyse introductie HPAI in de Nederlandse commerciële pluimveehouderij (februari 2021)", "indentlevel": 0 }] } , { "type": "text", "html": "

November 2020<\/h3>" } , { "id": 18920450, "identifier": "element_18920450", "type": "list", "url": "", "items": [{ "item": "Risicoanalyse introductie HPAI in de Nederlandse commerciële pluimveehouderij (november 2020)", "indentlevel": 0 }] } , { "type": "text", "html": "

Oktober 2020<\/h3>" } , { "id": 18920453, "identifier": "element_18920453", "type": "list", "url": "", "items": [{ "item": "Risicoanalyse introductie HPAI in de Nederlandse commerciële pluimveehouderij (oktober 2020)", "indentlevel": 0 }] } , { "type": "text", "html": "

September 2020<\/h3>" } , { "id": 18920456, "identifier": "element_18920456", "type": "list", "url": "", "items": [{ "item": "Risicoanalyse introductie HPAI in de Nederlandse commerciële pluimveehouderij (25 september 2020)", "indentlevel": 0 }] } , { "type": "text", "html": "

Juni 2020<\/h3>" } , { "id": 18920459, "identifier": "element_18920459", "type": "list", "url": "", "items": [{ "item": "Risicoanalyse introductie HPAI in de Nederlandse commerciële pluimveehouderij (juni 2020)", "indentlevel": 0 }] } , { "type": "text", "html": "

Januari 2020<\/h3>" } , { "id": 18920462, "identifier": "element_18920462", "type": "list", "url": "", "items": [{ "item": "Risicoanalyse introductie HPAI in de Nederlandse commerciële pluimveehouderij (januari 2020)", "indentlevel": 0 }] } , { "type": "text", "html": "<\/div>
Risicoanalyses 2019 en 2018<\/div>

September 2019<\/h3>

Dit rapport geeft een overzicht van de HPAI infecties die werden gerapporteerd tussen 1 april en 23 september 2019.<\/p>" } , { "id": 18920465, "identifier": "element_18920465", "type": "list", "url": "", "items": [{ "item": "Risicoanalyse introductie HPAI in de Nederlandse commerciële pluimveehouderij (september 2019)", "indentlevel": 0 }] } , { "type": "text", "html": "

November 2018 update<\/h3>

Het rapport is geactualiseerd op basis van de situatie in november 2018. Aanpassingen ten opzichte van de originele analyse zijn weergegeven in het rood.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

September 2018<\/h3>

Hieronder staat de eerste risicoanalyse voor de introductie van hoog pathogene aviaire influenza (HPAI) op Nederlandse commerciële pluimveehouderijen, uitgevoerd in september 2018. <\/p>" } , { "id": 18920469, "identifier": "element_18920469", "type": "list", "url": "", "items": [{ "item": "Risicoanalyse introductie HPAI in de Nederlandse commerciële pluimveehouderij (september 2018)", "indentlevel": 0 }] } , { "type": "text", "html": "<\/div><\/div>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De risicoanalyse wordt vervaardigd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). <\/p>

De analyse wordt uitgevoerd door Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), met ondersteuning van de Nederlandse Voedsel- en Waren autoriteit (NVWA) en Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland (SOVON).<\/p><\/div><\/div>

Verspreiding van vogelgriep in Nederland 2020/2021<\/h2>" } , { "type": "text", "html": "

Verspreiding vanaf april 2021<\/h2>" } , { "id": 18920475, "identifier": "element_18920475", "type": "text", "title": "Paars = commercieel bedrijf \nRood = wil", "html": "Paars = commercieel bedrijf
Rood = wilde vogels
Blauw = hobby en kinderboerderijen

Er kan wat vertraging in de bevindingen op de kaart zitten" } , { "identifier": "element_18920476", "type": "contentitemslist", "title": "Lees meer in het dossier:", "mediaitems": [] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }