{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601268", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Richtlijn voor veehouderij en gezondheid", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Richtlijn-voor-veehouderij-en-gezondheid-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601268, "identifier": "mediaitem_601268", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Richtlijn-voor-veehouderij-en-gezondheid-1.htm", "title": "Richtlijn voor veehouderij en gezondheid", "lead": "Er is veel gezondheidswinst te halen wanneer je goed nadenkt over de ruimtelijke indeling rond veehouderijbedrijven. De richtlijn 'Veehouderij en gezondheid' adviseert terughoudend te zijn met het plaatsen van scholen, woningen en ziekenhuizen in de nabijheid van veehouderijbedrijven.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/7/5/cid601268_118082699.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-12-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De richtlijn 'Veehouderij en gezondheid'<\/a> die is opgesteld door de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) beschrijft de huidige kennis over de relatie tussen veehouderij en gezondheid en komt met adviezen voor de ruimtelijke inrichting rond veehouderijbedrijven. Dat er een relatie is tussen de gezondheid van omwonenden en veehouderijen, is al wat langer bekend. Uitbraken van dierziekten zoals de vogelgriep in 2003 en 2014 en Q-koorts in de periode 2007-2011 hebben gezorgd voor meer aandacht voor die relatie. <\/p>

Luchtwegklachten<\/h2>

Uit verschillende onderzoeken in de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat een aantal gezondheidseffecten vaker voorkomen rond veehouderijen, zoals een verminderde longfunctie en luchtwegklachten. Bij geitenhouderijen komen vaker longontstekingen voor. Maar er zijn ook een aantal effecten die juist weer minder vaak voorkomen rond veehouderijbedrijven, zoals COPD en allergie. Veehouderijen stoten verschillende stoffen uit die effect kunnen hebben op de gezondheid van omwonenden, zoals fijnstof, endotoxinen (kleine stukjes bacteriën) en ammoniak. Ook geurhinder kan een rol spelen bij het welbevinden van omwonenden. <\/p>

Gevoelige bestemmingen<\/h2>

Op basis van deze kennis komt de GGD met een aantal adviezen. Daarbij worden twee belangrijke uitgangspunten gehanteerd: voorzorg en emissiereductie. Uit voorzorg moet je terughoudend zijn bij het plaatsen van gevoelige bestemmingen als scholen, woningen of ziekenhuizen binnen een afstand van 250 meter van een veehouderijbedrijf, of binnen 2 kilometer van een geitenhouderijbedrijf. De emissiereductie is er op gericht de uitstoot van geur of stoffen (ammoniak, fijnstof) te beperken. <\/p>

Advies op maat<\/h2>

In een aantal gevallen wil de GGD een advies op maat geven. Bijvoorbeeld wanneer een veehouderijbedrijf binnen 250 meter van een gevoelige bestemming zich wil vestigen of wil uitbreiden. Datzelfde geldt voor een geitenhouderijbedrijf binnen 2 kilometer van een gevoelige bestemming. Een advies op maat is ook nodig wanneer het gaat om de opvang gevoelige groepen binnen 250 meter van een veehouderij, of binnen 2 kilometer van een geitenhouderij, of wanneer het gaat om een nieuwe gevoelige bestemming met meer dan vijftien veehouderijbedrijven binnen een straal van 1 kilometer.<\/p>" } , { "id": 18912187, "identifier": "element_18912187", "type": "text", "title": "Download Richtlijn Veehouderij en gezondheid", "url": "https://edepot.wur.nl/533489", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Thinkstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18912191, "identifier": "element_18912191", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " GGD-richtlijn medische milieukunde Veehouderij en gezondheid<\/a> RIVM rapport 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "VGO III-onderzoek opgestart en duurt tot 2022<\/a>, artikel Geitenhouderij 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Veehouderij en Gezondheid Omwonenden III: Longontsteking in de nabijheid van geitenhouderijen in Gelderland, Overijssel en Utrecht Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS)<\/a>, Universiteit Utrecht, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Veehouderij en gezondheid omwonenden III : longontsteking in de nabijheid van geiten- en pluimveehouderijen; actualisering van gegevens uit huisartspraktijken 2014-2016<\/a>, rapport NIVEL 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Veehouderij en gezondheid omwonenden<\/a>, RIVM-rapport 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18912198, "identifier": "element_18912198", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO)<\/a>, RIVM", "indentlevel": 0 }, { "item": "Veehouderij en de gezondheid van omwonenden (VGO)<\/a>, Project Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "Veehouderij en luchtkwaliteit, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18912203", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600503", "title": "Geen verband meer tussen longontsteking en pluimveebedrijven", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Geen-verband-meer-tussen-longontsteking-en-pluimveebedrijven-1.htm" }, "lead": "De nieuwste resultaten uit het meerjarig onderzoek ‘Veehouderij en gezondheid van omwonenden’ laten wel een verhoogde kans op longsteking zien bij geitenbedrijven, maar niet rond pluimveebedrijven.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/a/9/cid600503_shutterstock_269884559_kippen_productie.jpg", "width": 818, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-10-25T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598742", "title": "Meer luchtwegklachten rond veebedrijven", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-luchtwegklachten-rond-veebedrijven-1.htm" }, "lead": "Omwonenden in de directe omgeving van veehouderijbedrijven ondervinden soms gezondheidsklachten zoals een verminderde longfunctie of een verhoogde kans op longontsteking. Fijnstof en componenten ervan maken mensen gevoeliger voor infectie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/d/d/cid598742_162581616.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-07-11T09:47+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:26+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_pluimveehouderij", "GKN2IMPORT", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_greenport", "gkn_udv" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598874", "title": "Gezondheidsklachten rond veehouderijbedrijven", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gezondheidsklachten-rond-veehouderijbedrijven-1.htm" }, "lead": "Omwonenden van veehouderijbedrijven hebben vaker gezondheidsklachten dan anderen, maar astma en longziekten lijken juist minder vaak voor te komen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/4/6/cid598874_153198441.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-01-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:28+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_pluimveehouderij", "GKN2IMPORT", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_greenport", "gkn_melkveehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_udv", "gkn_varkenshouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }