{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600402", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Restanten insecticiden in mezen wijzen op illegaal gebruik particulieren", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Restanten-insecticiden-in-mezen-wijzen-op-illegaal-gebruik-particulieren-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600402, "identifier": "mediaitem_600402", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Restanten-insecticiden-in-mezen-wijzen-op-illegaal-gebruik-particulieren-1.htm", "title": "Restanten insecticiden in mezen wijzen op illegaal gebruik particulieren", "lead": "In dode pimpel- en koolmezen uit stedelijke gebieden zijn meer bestrijdingsmiddelen aangetroffen dan bij dode mezen uit bossen. Een groot deel van die middelen is illegaal. Particulieren zetten die middelen mogelijk in tegen bestrijding van buxusmot.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/b/3/cid600402_bird-205349_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-09-06T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:57+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In het voorjaar van 2018 werden veel dode jonge mezen gevonden in nestkasten in stedelijke gebieden. Nestkasteigenaren vermoedden dat het mogelijk te maken had met toegenomen inzet van bestrijdingsmiddelen door particulieren tegen de oprukkende buxusmot. Het was ook opgevallen dat mezen soms buxusmotten eten.<\/p>

Pesticiden<\/h2>

CLM Onderzoek en Advies en NIOO voerde daarom een onderzoek uit. Ze verzamelden monsters van dode jonge mezen, vijf uit stedelijk gebied en vijf uit een bosgebied. Na analyse werden de mezen uit stad en bos met elkaar vergeleken. Het rapport 'Verkennende studie van pesticidenbelasting bij jonge kool- en pimpelmezen<\/a>' laat zien dat in de jonge mezen in totaal 14 verschillende pesticiden werden aangetroffen.<\/p>

Niet toegelaten<\/h2>

Het merendeel van die pesticiden betrof insecticiden (9 van de 14). Daarnaast werden 3 fungiciden aangetroffen, het muggenafweermiddel DEET en een hulpstof (piperonyl butoxide). In de monsters uit de stad werden meer bestrijdingsmiddelen (11) aangetroffen dan in de monsters uit het bosgebied (5). Wat opvalt is dat een deel van die middelen niet zijn toegelaten voor gebruik door particulieren. En geen van de gevonden middelen voor particulieren toegestaan te gebruiken tegen buxusmot. <\/p>

Insecticiden<\/h2>

De gemeten concentraties zijn over het algemeen laag, lager dan 0,1 mg / kg. Van acht stoffen lag de concentratie nog onder de rapportagegrens van 0,01 mg/kg. Het is onduidelijk of de concentraties hoog genoeg zijn om de mezensterfte te verklaren.<\/p>

Dat in stedelijk gebied zoveel insecticiden worden gevonden, wijst op de inzet door particulieren tegen insecten, aldus de onderzoekers, mogelijk tegen de buxusmot. En dat zoveel niet toegelaten middelen worden gebruikt zou kunnen komen door onwetendheid over de toelatingen van middelen. <\/p>

(Bron foto: Pixabay<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18886991, "identifier": "element_18886991", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Mezensterfte door buxusmotbestrijding? Verkennende studie van pesticidenbelasting bij jonge kool- en pimpelmezen<\/a>, rapport CLM, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Pesticiden in de boerenzwaluw: Verkennende studie van pesticidenbelasting bij boerenzwaluw in Nederland<\/a>, rapport CLM, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Green Deal Verantwoord particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen<\/a>, Ministerie Economische Zaken 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18886995, "identifier": "element_18886995", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Mezenonderzoek wijst op illegaal gebruik bestrijdingsmiddelen tegen buxusmot<\/a>, bericht NatureToday 2 september 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Opmars van de Buxusmot<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet augustus 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Pesticiden in boerenzwaluwen<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet mei 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Minder koolmezen door verzuring<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet juni 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }