{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601221", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Rendabele bedrijfsvoering met zeldzame huisdierrassen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Rendabele-bedrijfsvoering-met-zeldzame-huisdierrassen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601221, "identifier": "mediaitem_601221", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Rendabele-bedrijfsvoering-met-zeldzame-huisdierrassen-1.htm", "title": "Rendabele bedrijfsvoering met zeldzame huisdierrassen", "lead": "Je kunt het houden van zeldzame huisdierrassen combineren met een rendabele bedrijfsvoering. Zo passen dubbeldoelkoeien goed in een multifunctioneel landbouwbedrijf of kun je de bijzondere rassen gebruiken om een verhaal te vertellen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/7/3/cid601221_Lakenvelder_near_Schokland.JPG", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-07-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_zeldzame_landbouwhuisdieren", "GKN2IMPORT", "gkn_gezelschapsdieren" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_zeldzame_landbouwhuisdieren", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Is het mogelijk om met het houden van blaarkoppen, roodbont-vee of lakenvelders een landbouwbedrijf succesvol te draaien? Kan het houden ven zeldzame huisdierrassen rendabel zijn voor veehouders, terreinbeheerders of landgoedeigenaren? Die vraag stond centraal in een een praktijkonderzoek dat de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) uitvoerde. Ze voerden gesprekken met diverse ondernemers in Gelderland, bezochten bedrijven en voerden bedrijfsanalyses uit waarbij technische en bedrijfseconomische gegevens werden vergeleken.<\/p>

Zeven lessen<\/h2>

De brochure 'Levend erfgoed loont'<\/a>' maakt duidelijk dat er veel mogelijk is en zet inzichten op een rij in de vorm van zeven lessen. Zo kun je kiezen voor een andere bedrijfsvoering. De familie Schellekens uit Dreumel bijvoorbeeld heeft een scharrelvarkensbedrijf met Nederlandse landvarkens. Het vlees van dit varken lijkt in trek nu smaak en een verantwoord stukje vlees belangrijker worden. <\/p>

En biologische boerderij Veld en Beek uit Doorwerth houdt het zeldzame rundveeras Groninger blaarkop en maakt eigen zuivel en kaas. Dit ras past goed op het bedrijf dat met een kruidenrijk grasland werkt. De koeien kunnen goed produceren op een menu met relatief veel ruwvoer en zeer weinig krachtvoer.<\/p>

Rassen<\/h2>

Door dubbeldoel koeien te gebruiken, zoals brandrode runderen of blaarkoppen, kun je de opbrengsten van je bedrijf verhogen, zo blijkt uit de brochure. Die rassen leveren zowel melk als vlees. Door de hogere opbrengst uit de aanwas van vlees en de lagere voorkosten, blijkt dat de opbrengsten zo'n 15 tot 20% hoger kunnen liggen dan opbrengsten van een gemiddeld melkveebedrijf. <\/p>

Tot slot worden nog een aantal typische Gelderse rassen beschreven, zoals het Gelders Paard, verschillende koeienrassen als het Maas-Rijn-IJsselvee (MRIJ-vee), het brandrode rund, de lakenvelder en de witrik. Verder worden het Veluws heideschaap, groot heideschaap, de Nederlandse landgeit, bonte geit en een aantal hoenderrassen uitgelicht. <\/p>" } , { "id": 18910865, "identifier": "element_18910865", "type": "text", "title": "brochure 'Levend erfgoed loont'", "url": "https://edepot.wur.nl/509013", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Wikimedia Dickelbers<\/a> / CC BY-SA<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18910869, "identifier": "element_18910869", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Levend erfgoed loont: ondernemen met zeldzame veerassen: 7 lessen uit de praktijk<\/a>, brochure SZH 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Levend Erfgoed Loont<\/a>, artikel Zeldzaam Huisdier, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Boeren met zeldzaam mooie veerassen<\/a> artikel Ekoland, maart 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Hoe kunnen we behoud en duurzaam gebruik van zeldzame planten- en dierenrassen rendabel maken?<\/a> Wageningen University & Research september 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Hoe behouden we zeldzame huisdieren?<\/a> Zeldzaam huisdier 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18910876, "identifier": "element_18910876", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Stichting Zeldzame Huisdierrassen<\/a> website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN)<\/a> website", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18910880", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_599175", "title": "Vermarkting zeldzame hoenderrassen onder druk", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vermarkting-zeldzame-hoenderrassen-onder-druk-1.htm" }, "lead": "De vermarkting van zeldzame hoenderrassen staat onder druk door niet passende wet- en regelgeving. Een workshop en discussie maakte duidelijk dat er behoefte is aan goede marketing en lobby.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/0/0/cid599175_rooster-811723_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1285, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-12-13T10:30+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:32+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_zeldzame_landbouwhuisdieren", "GKN2IMPORT", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_zeldzame_landbouwhuisdieren", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598969", "title": "Op naar een duurzame toekomst voor Nederlandse geitenrassen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Op-naar-een-duurzame-toekomst-voor-Nederlandse-geitenrassen.htm" }, "lead": "Hoe kun je de geitenfokkerij organiseren, rekening houdend met de kleine populaties en de belangen van zowel hobbymatige als professionele geitenhouders? Dat was het thema tijdens een symposium ter ere van het 100-jarig bestaan van de Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij (NOG).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/e/4/cid598969_Bont_1%2520Wilma%2520Taks.JPG", "width": 2447, "height": 3287, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-12-07T11:56+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:29+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601485", "title": "Fries-Hollands vee verkozen tot zeldzaam ras van 2020", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Fries-Hollands-vee-verkozen-tot-zeldzaam-ras-van-2020-1.htm" }, "lead": "Het Fries-Hollands vee was tot halverwege de vorige eeuw hèt melkvee in Nederland. De goede eigenschappen van dit ras bieden volop kansen bij de verduurzaming van de landbouw. Stichting Zeldzame Huisdierrassen zet daarom samen met de vereniging van het Fries-Hollands vee deze unieke koe op het podium als ‘Ras van het Jaar 2020’.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/6/4/cid601485_Foto%2520Fries%2520Hollands%2520-%2520Pietje%2520594%2520-%2520Jan%2520van%2520Berkum.jpg", "width": 4320, "height": 2214, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-03-02T08:27+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_zeldzame_landbouwhuisdieren", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }