{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601366", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Remkes: Huidige stikstofaanpak onvoldoende", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Remkes-Huidige-stikstofaanpak-onvoldoende-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601366, "identifier": "mediaitem_601366", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Remkes-Huidige-stikstofaanpak-onvoldoende-1.htm", "title": "Remkes: Huidige stikstofaanpak onvoldoende", "lead": "Het streven van het kabinet om de stikstofuitstoot in 2030 met 26% te verminderen is onvoldoende, stelt het Adviescollege Stikstofproblematiek. Voor herstel van de natuur moet die vermindering minstens gehalveerd worden. Maandag 8 juni presenteerde de commissie het eindadvies ‘Niet alles kan overal’.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/5/d/cid601366_shutterstock_6758242_NL_koe_zwartbont.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Nadat in juni 2019 duidelijk werd dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) juridisch niet langer mocht worden toegepast, ontstond er een acuut probleem. Dat programma was bedoeld als oplossing voor de te hoge stikstofuitstoot uit landbouw, transport en industrie. Die hoge stikstofuitstoot zorgt ervoor dat de Nederlandse biodiversiteit sterk onder druk komt te staan. Voor de oplossing van het in 2019 ontstane probleem heeft het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes de opdracht gekregen een advies uit te brengen.<\/p>

Stikstofdepositie<\/h2>

In september 2019 kwam het college met een eerste rapport 'Niet alles kan<\/a>': Vooral in de buurt van natuurgebieden zal de stikstofneerslag omlaag moeten, schreef de commissie toen. De uitstoot van stikstof uit de landbouw en transport moet verminderen, bijvoorbeeld door boeren die willen stoppen, te helpen en door de maximum snelheid te verlagen. <\/p>

Na dit eerste rapport zijn er maatregelen genomen. In november 2019 heeft het kabinet een maatregelenpakket<\/a> vastgesteld. Zo moeten melkveehouders ander voer gebruiken met minder eiwit en wordt de warme saneringsregeling varkenshouderij uitgebreid. Bovendien gaat de maximumsnelheid overdag omlaag naar 100 km.<\/p>

Natuurherstel<\/h2>

Maar die toen genomen maatregelen zijn onvoldoende aldus het adviescollege onder leiding van Remkes tijdens de perspresentatie op 8 juni 2020: Het streven van het kabinet om de stikstofuitstoot in 2030 met 26% te verminderen is niet genoeg. Willen de Natura-2000 gebieden in 2050 kunnen herstellen, dan moet in 2040 de uitstoot van stikstof onder een kritische grens zijn teruggebracht. In de praktijk betekent dit dat de uitstoot met minstens 50% moet verminderen.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Gebiedsspecifiek aanpak<\/h2>

Vooral de landbouw - die verantwoordelijk is voor 41% van de stikstofuitstoot - zal moeten veranderen naar een werkwijze met minder uitstoot van stikstof. Het is niet genoeg wanneer de overheid inzet op het vrijwillig uitkopen van boeren, aldus het college. Het Adviescollege schrijft dat de vermindering van de stikstofuitstoot per provincie zou moeten worden geregeld, afhankelijk van de staat van de Natura 2000-gebieden. Die aanpak kan gericht zijn op enerzijds natuurherstel, en anderzijds het verminderen van gebiedspecifieke emissies.<\/p>" } , { "id": 18915151, "identifier": "element_18915151", "type": "text", "title": "Eindadvies ‘Niet alles kan overal’", "url": "https://edepot.wur.nl/523657", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Onderzoekers van Wageningen University & Research kwamen twee dagen eerder, op 6 juni, met een stappenplan om per natuurgebied inzichtelijk te maken in hoeverre landelijke maatregelen bijdragen aan vermindering van de stikstofdepositie.<\/p>" } , { "id": 18915153, "identifier": "element_18915153", "type": "text", "title": "Rapport Ruimtelijke aanpak van het stikstofprobleem", "url": "https://www.wur.nl/upload_mm/9/8/1/23564eb3-4a5f-49f8-a19d-c2ce4b98c0e9_Rapport%20Stikstof%20WUR_Totaal.pdf", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18915157, "identifier": "element_18915157", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Eindadvies ‘Niet alles kan overal’<\/a>, Adviescollege Stikstofproblematiek 8 juni 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ruimtelijke aanpak van het stikstofprobleem - Inzicht in oplossingsrichtingen vanuit landbouw en natuur<\/a>, rapport Wageningen University & Research juni 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bouwstenen voor nieuw stikstofbeleid<\/a>, artikel Tijdschift Milieu april 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bemesten en beweiden 2020<\/a>, Tussentijds advies Adviescollege Stikstofproblematiek, december 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek<\/a>, kamerbrief 13 november 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "'Niet alles kan'<\/a> rapport Adviescollege Stikstofproblematiek, 25 september 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18915165, "identifier": "element_18915165", "type": "text", "title": "Dossier Stikstof Groen Kenninsnet", "url": "", "html": "" } , { "id": 18915167, "identifier": "element_18915167", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Adviescollege Stikstofproblematiek overhandigt eindrapport: Niet alles kan overal<\/a>, Nieuwsbericht Aanpak Stikstof 8 juni 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Commissie kraakt nieuwe stikstofaanpak kabinet<\/a>, NOS 8 juni 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "WUR presenteert aanpak stikstofprobleem<\/a>, bericht Wageningen University & Research 6 juni 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18915172", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601252", "title": "Mesdagfonds: Stikstofbeleid te duur en niet effectief", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Mesdagfonds-Stikstofbeleid-te-duur-en-niet-effectief-1.htm" }, "lead": "Het stikstofbeleid is vastgelopen, stelt het Mesdagfonds in het rapport dat op 30 maart gepubliceerd werd. Volgens het Mesdagfonds heeft de landbouw een minder groot aandeel in de stikstofdepositie op de natuurgebieden. En het beleid gericht op het saneren van piekbelasters bij natuurgebieden is weinig effectief.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/3/f/cid601252_153015416.jpg", "width": 800, "height": 541, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24", "English" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_agri24" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601216", "title": "Kabinet trekt geld uit voor innovatie en opkoop bedrijven", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kabinet-trekt-geld-uit-voor-innovatie-en-opkoop-bedrijven-1.htm" }, "lead": "Als oplossing voor de stikstofproblematiek stelt het kabinet geld beschikbaar voor innovatie en verduurzaming van stallen, voor gerichte opkoop van veehouderijen en voor boeren die willen omschakelen naar kringlooplandbouw. En er komen coaches om boeren te helpen stikstofreducerende maatregelen te kunnen nemen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/1/b/cid601216_126029988.jpg", "width": 511, "height": 368, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-10T09:58+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600854", "title": "Maatregelenpakket voor stikstof- en PFAS-problematiek", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Maatregelenpakket-voor-stikstof-en-PFAS-problematiek-1.htm" }, "lead": "De maximumsnelheid op snelwegen gaat overdag omlaag naar 100 km. Veehouders moeten ander voer gebruiken met minder eiwit en de warme saneringsregeling varkenshouderij wordt uitgebreid. Zo denkt het kabinet de stikstofproblematiek op korte termijn op te lossen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/4/8/cid600854_shutterstock_179200397_NL_snelweg.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-13T12:05+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601392", "title": "Minister Schouten presenteert regels eiwitgehalten in krachtvoer voor melkvee", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minister-Schouten-presenteert-regels-eiwitgehalten-in-krachtvoer-voor-melkvee-1.htm" }, "lead": "Door het eiwitgehalte in het voer te beperken, moet de stikstofuitstoot door de melkveehouderij worden verminderd. Op 6 mei presenteerde Landbouwminister Carola Schouten een voorstel voor maximale eiwitgehalten in krachtvoer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/a/a/cid601392_shutterstock_59326222_gedroogd_veevoer.jpg", "width": 800, "height": 531, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-06T16:11+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }