{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601445", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Relatiemiddag Groen Kennisnet: de kracht van kennis delen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Relatiemiddag-Groen-Kennisnet-de-kracht-van-kennis-delen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601445, "identifier": "mediaitem_601445", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Relatiemiddag-Groen-Kennisnet-de-kracht-van-kennis-delen-1.htm", "title": "Relatiemiddag Groen Kennisnet: de kracht van kennis delen", "lead": "De kracht van kennis delen stond centraal tijdens de relatiemiddag die Groen Kennisnet op donderdag 19 november 2020 organiseerde. In workshops wisselden de ruim 140 deelnemers kennis uit over kringlooplandbouw, de boerderij van de toekomst, groen in de stad en de ontwikkelingen in het vernieuwde platform Groen Kennisnet 3.0.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/2/3/cid601445_Achtergrond%2520in%2520Zoom_uitsnede.jpg", "width": 994, "height": 718, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-23T14:15+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

“Kennis is macht maar kennis delen is kracht”,<\/em> zo opende Han Swinkels de (online) relatiemiddag van Groen Kennisnet op 19 november 2020.  En dat weet het platform Groen Kennisnet als geen ander: tijdens de relatiemiddag werd met ruim 140 deelnemers volop kennis uitgewisseld in workshops over kringlooplandbouw, de boerderij van de toekomst, groen in de stad en de ontwikkelingen in het vernieuwde platform Groen Kennisnet 3.0.<\/p>

Kringlooplandbouw<\/h2>

Daan Heurkens (Boerenverstand) laat in zijn workshop Kringlooplandbouw<\/a> zien hoe kringlooplandbouw werkt. Eigenlijk gaat het om optimalisatie van bedrijfsprocessen, zo maakt hij duidelijk: Hoe haal je meer winst uit je bedrijf met minder input? Voor een melkveehouderij gaat het bijvoorbeeld om meer efficiënte voerbenutting van eigen land met minder aankoop van eiwitrijk krachtvoer. Om maximale inzet van reststromen zoals perspulp of bierbostel en om maximale weidegang.<\/p>

Je kunt als melkveehouder praktisch aan de slag door gebruik te maken van Key Performance Indicators (KPI’s), zoals beschreven door Frank Verhoeven en Jan Willem Erisman. Aan de hand van die kengetallen kun je je bedrijfsvoering verbeteren. Maar dan moet je het wel integraal doen, aldus Heurkens. “Het heeft niet zoveel zin alleen te scoren op een kengetal. Dat je als boer kunt zeggen ‘ik ben kampioen broeikasuitstoot’ terwijl je niet let op de stikstofuitstoot.” <\/em><\/p>

Meer informatie over kringlooplandbouw vind je op de portal Kringlooplandbouw van Groen Kennisnet<\/p>

Boerderij van de Toekomst<\/h2>

Boeren van de toekomst krijgen met veel uitdagingen te maken. Hoe gaan zij om met bodem, gewasgezondheid, biodiversiteit en het klimaat? En wat betekent dit voor het inkomen van de boer van de toekomst? “De boerderij van de toekomst heeft als uitgangspunt dat landbouw een economische activiteit is en dat voorlopig nog wel blijft,”<\/em> benadrukt Pieter de Wolf (praktijkonderzoeker en projectleider van de Boerderij van de Toekomst) in de workshop Boerderij van de toekomst<\/a>. Oplossingen voor duurzaam boeren moeten dus ook het inkomen van de boeren garanderen. Naast agro-ecologische en technologische oplossingen zet de Boerderij van de Toekomst in op samenwerking van alle stakeholders. Gezamenlijke agenda’s en gedeelde doelstellingen moeten leiden tot innovaties en een landbouw-voedselsysteem dat de boer een verdienmodel voor verduurzaming biedt.<\/p>

Groen in de stad<\/h2>

Joop Spijker (onderzoeker Wageningen Environmental Research) wijst in zijn workshop de Groene stad<\/a> op de positieve effecten van groen in de stad. Meer groen heeft een positief effect op een gezonde leefomgeving, op de hitte in de stad, de opvang van piekbuien en het vasthouden van water voor tijden van droogte. Ook groen in gebouwen is van groot belang. Joop benoemt naast de oplossingen ook de knelpunten bij de invoering van vergroening zoals de verschillen in taal tussen beheer en ontwerp, de financiering en de arbeidsmarkt.<\/p>

In de Groene Agenda hebben Stichting De Groene Stad, WUR en andere kennispartners een groot aantal onderzoeken uitgevoerd en bestaande kennis geïnventariseerd. Deze kennis is ontsloten via de portal Groen, Welbevinden en Klimaatadaptatie op Groen Kennisnet<\/p>

Groen Kennisnet 3.0 beweegt vooruit<\/h2>

Het nieuwe platform Groen Kennisnet 3.0, is in ontwikkeling en wordt een modern, interactief platform voor kennisdeling tussen onderzoek, onderwijs, overheid en de groene sector. Met als doel duurzame innovaties in de praktijk te ondersteunen, zegt Rikus Marring (programmamanager Groen Kennisnet 3.0) in zijn workshop Groen Kennisnet 3.0<\/a>: “Boeren en tuinders hebben vooral behoefte aan nieuwe kennis en handelingsperspectieven om te kunnen werken aan vernieuwing<\/em>”.<\/em> Het nieuwe platform biedt relevante startpagina’s met informatie voor specifieke doelgroepen zoals veehouders, akkerbouwers maar ook docenten. Selecties van artikelen, video’s, e-learnings en praktijkgerichte informatie worden op die manier op maat aangeboden. Ook komt er ruimte voor een kennisforum waarin gebruikers vragen kunnen stellen, kunnen beantwoorden en kennis met elkaar kunnen delen.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

De volledige presentaties van de middag zijn beschikbaar:<\/p>" } , { "id": 18917473, "identifier": "element_18917473", "type": "text", "title": "Presentaties relatiemiddag 19 november", "url": "https://edepot.wur.nl/534791", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

<\/p>

(Bron foto: Groen Kennisnet)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18917477, "identifier": "element_18917477", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Presentaties relatiemiddag Groen Kennisnet<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Video 'Groen Kennisnet beweegt vooruit'<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "Een leven lang leren / Han Swinkels<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "Kringlooplandbouw vs kringloopkennis / Daan Heurkens<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "Boerderij van de toekomst : voor boeren van de toekomst / Pieter de Wolf<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "De Groene stad : portal Groen, Welbevinden en Klimaatadaptatie / Joop Spijker<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "Groen Kennisnet 3.0 : quick preview / Rikus Marring<\/a>", "indentlevel": 1 } ] } , { "id": 18917486, "identifier": "element_18917486", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "Groen Kennisnet beweegt vooruit, Programma Groen Kennisnet 3.0", "indentlevel": 0 }] } , { "identifier": "element_18917489", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601419", "title": "Groen Kennisnet in beweging", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-in-beweging-1.htm" }, "lead": "Gebruikers van Groen Kennisnet hebben behoefte aan gespecialiseerde en actuele informatie op hun eigen vakgebied. Agrariërs en adviseurs zoeken goed leesbare praktische informatie, docenten zoeken lesmaterialen en beleidsmakers zoeken informatie over wet- en regelgeving. Dat blijkt uit een enquête waaraan 175 mensen hebben meegedaan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/2/a/cid601419_green-2594873_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-24T13:51+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601443", "title": "Minister: betere kennisontsluiting met Groen Kennisnet voor boeren en tuinders", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minister-betere-kennisontsluiting-met-Groen-Kennisnet-voor-boeren-en-tuinders-1.htm" }, "lead": "Boeren en tuinders maken al flinke stappen in de omslag naar kringlooplandbouw, schrijft minister Carola Schouten. Om ondernemers te helpen wil ze investeren in betere kennisontsluiting, ontwikkeling van cursussen en scholing, aldus haar kamerbrief over innovatie op het boerenerf. Groen Kennisnet krijgt een rol als landelijk digitaal kennisplatform.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/a/6/cid601443_shutterstock_37701736_boeren_korenveld.jpg", "width": 800, "height": 534, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-03T16:30+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_lectoraat", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_voeding", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600599", "title": "Succesvolle relatiedag Groen Kennisnet beweegt vooruit", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Succesvolle-relatiedag-Groen-Kennisnet-beweegt-vooruit-1.htm" }, "lead": "Groen Kennisnet 3.0 moet een interactieve omgeving worden die actuele kennis brengt bij boeren, tuinders, docenten en studenten zodat innovaties sneller plaatsvinden. Deelnemers aan de relatiedag dachten mee over de opzet van het vernieuwde Groen Kennisnet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/4/c/cid600599_relatiedag_2019_youtube.jpg", "width": 1713, "height": 936, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-25T10:33+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_onderwijs", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_groenpact" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }