{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600709", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Rekenmodel voor risicoschatting gewasbeschermingsmiddelen in water", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Rekenmodel-voor-risicoschatting-gewasbeschermingsmiddelen-in-water-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600709, "identifier": "mediaitem_600709", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Rekenmodel-voor-risicoschatting-gewasbeschermingsmiddelen-in-water-1.htm", "title": "Rekenmodel voor risicoschatting gewasbeschermingsmiddelen in water", "lead": "TOXSWA is een rekenmodel om het gedrag en ecologische effecten van bestrijdingsmiddelen in water in beeld te brengen. Het kan gebruikt worden als hulpmiddel bij de toelatingsprocedure van gewasbeschermingsmiddelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/2/4/cid600709_water-2916099_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-31T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Wageningen Environmental Research beheert diverse modellen die gebruikt worden voor de toelatingsprocedure van gewasbeschermingsmiddelen. Een van die modellen is TOXSWA<\/a> (TOXic substances in Surface WAters) Dat model berekent de blootstellingsconcentraties van gewasbeschermingsmiddelen in aquatische ecosystemen, zodat je de ecotoxicologische risico’s kunt inschatten. Recent is een uitgebreide handleiding<\/a> van dit model verschenen, zo bericht Kennis Online van Wageingen University & Research<\/a>.<\/p>

Concentraties voor blootstelling<\/h2>

TOXSWA simuleert het gedrag van gewasbeschermingsmiddelen in een waterloop die naast een landbouwperceel ligt dat is behandeld met een gewasbeschermingsmiddel. Het model berekent piekconcentraties en concentraties voor chronische blootstelling, voor zowel de waterlaag als het sediment. De concentraties worden berekend in een tiental vastgestelde zogenaamde ‘realistic worst case’-situaties verspreid over de Europese Unie. <\/p>

Op deze manier wordt bepaald of het aquatische ecosysteem voldoende wordt beschermd. Het gewasbeschermingsmiddel komt in het water door drift tijdens het spuiten, en door uitspoeling en afspoeling vanaf het perceel na het spuiten.<\/p>

Handleiding<\/h2>

De zogenaamde Graphical User Interface (GUI) zorgt ervoor dat FOCUS_TOXSWA is verbonden met een database, waardoor gemakkelijk toegang kan worden verkregen tot gegevens. De GUI genereert de invoerbestanden voor het model TOXSWA en start de simulaties met het model. De resultaten worden weergegeven in diverse grafieken.<\/p>

TOXSWA met de bijbehorende Graphical User Interface (GUI) en database vormen samen het FOCUS_TOXSWA-instrument dat wordt gebruikt bij de EU-toelatingsprocedure voor dergelijke middelen.<\/p>

Bron: KennisOnline<\/a><\/p>

(Bron foto: Pixabay<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18896246, "identifier": "element_18896246", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Manual for FOCUS_TOXSWA v5.5.3 and for expert use of TOXSWA kernel v3.3 : user’s guide version 5<\/a> WOt-technical report, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18896250, "identifier": "element_18896250", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "TOXSWA<\/a>, (TOXic substances in Surface WAters TOXic substances in Surface WAters) European Commission", "indentlevel": 0 }, { "item": "TOXSWA<\/a> Pesticide Models", "indentlevel": 0 }, { "item": "Wagenings rekenmodel belangrijk voor toelatingsprocedure gewasbeschermingsmiddelen<\/a>, Kennisonline 17 december 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gewasbescherming en omgeving, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Drentse bollentelers werken aan schoon water<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet oktober 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Grondwateratlas bestrijdingsmiddelen beschikbaar<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet september 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Betere meting van bestrijdingsmiddelen in water mogelijk<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, december 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }