{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601669", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Reductie stikstofemissie is haalbaar met Afrekenbare Stoffen Balans", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Reductie-stikstofemissie-is-haalbaar-met-Afrekenbare-Stoffen-Balans-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601669, "identifier": "mediaitem_601669", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Reductie-stikstofemissie-is-haalbaar-met-Afrekenbare-Stoffen-Balans-1.htm", "title": "Reductie stikstofemissie is haalbaar met Afrekenbare Stoffen Balans", "lead": "Zet de boer aan het roer. Geef hem een doel om na te streven en geef een beloning, dan is reductie van stikstofemissie haalbaar met de introductie van de Afrekenbare Stoffen Balans. Dat werd duidelijk tijdens een webinar van 23 april in de leercyclus naar emissieloze landbouw.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/6/a/cid601669_148482035.jpg", "width": 1024, "height": 681, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-05-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-23T15:30+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_mestverwaarding", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Resultaten Webinar Emissiereductie En Biodiversiteitsherstel", "target_audience_abstract": "Akkerbouwer, Melkveehouder, Multifuntionele Landbouwer, Beleidsmaker", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Op het gebied van emissiereductie is veel mogelijk, blijkt uit ervaringen van koploperboeren die werken met precisiebemesting. Met een betere bodemkennis, aangepaste toedieningstechnieken van meststoffen, nieuwe stalconcepten, voermethoden of nieuwe concepten voor voeropslag of mestopslag kun je een behoorlijk reductie van de stikstofemissie bereiken. <\/p>

Afrekenbare Stoffen Balans<\/h2>

Het zorgt voor een positief verdienmodel, gaat gepaard met een verbeterde koolstofopbouw in de bodem en een verbetering van de biodiversiteit. Dat blijkt uit de webinar 'Emissiereductie en biodiversiteitsherstel'<\/a> van 23 april die georganiseerd werd door POP3 demoprojecten Precisiebemesting Zuid-Holland, Precisiebemesting Noord-Brabant en Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Het webinar maakt deel uit van een serie van 12 webinars in de Leercyclus naar een emissieloze landbouw.<\/p>

Een belangrijk instrument om die emissiereductie te halen, is de Afrekenbare Stoffen Balans (ASB), die vorig jaar in het rapport 'Niet alles kan overal'<\/a> over de aanpak van de stikstofproblematiek geïntroduceerd werd. Die ASB - ook wel Minas 2.0 genoemd - is niet alleen een goede basis om de milieubelasting per bedrijf in kaart te brengen, maar kan vooral gebruikt worden om te monitoren wat het effect op de stikstofuitstoot van stappen die je neemt in de aanpassing van de bedrijfsvoering. <\/p>

Financiële beloning<\/h2>

Verschillende sprekers tijdens het webinar, zoals agronoom Rudy Rabbinge, Roy Meyer (NAJK) en Roelof Bisschop benadrukken tijdens het webinar dat het belangrijk is boeren uit te dagen de gestelde doelen voor de stikstofwet te bereiken. De ASB kan daar een belangrijke rol in spelen, zeggen ze. Het idee is dat je boeren niet beboet of straft voor stikstofemissie, maar dat je ze juist stimuleert met een financiële beloning voor bereikte reductie van stikstofemissie.<\/p>

Webinar<\/h2>

Op 28 mei volgt 11-12 uur het afsluitend webinar 'Het Landbouwakkoord nabij : Emissiereductie, biodiversiteitsherstel, verdienvermogen'.<\/p>

(Bron foto: Thinkstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_19272342", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "2302649", "2301004", "2292423" ]} } , { "identifier": "element_19272362", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Beschikbare innovaties voor meer klimaat, schoner water, beter voedsel en meer verdienvermogen; ‘laaghangend fruit’, anno 2021, Presentatie 23 april 2021", "link_url": "https://www.smartfertilization.org/wp-content/uploads/2021/04/PECHA-KUCHA-Alle-innovaties-op-een-rij-in-20-sheets-Wim-de-Hoop-23-april-2021.pdf" } } , { "identifier": "element_19272363", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Alle webinars van de Leercyclus naar emissieloze landbouw", "link_url": "https://www.groenkennisnet.nl/web/show/search?id=3951815&langid=43&from=&to=&webid=3617332&searchid=12793175&keyword=%22Leercyclus+naar+emissieloze+landbouw%22&tab=site" } } , { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_19272364", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Afrekenbare Stoffenbalans, NCOK", "link_url": "https://www.smartfertilization.org/afrekenbare-stoffenbalans/" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }