{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601622", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Rassenkeuze maïs: een lastige puzzel", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Rassenkeuze-mais-een-lastige-puzzel-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601622, "identifier": "mediaitem_601622", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Rassenkeuze-mais-een-lastige-puzzel-1.htm", "title": "Rassenkeuze maïs: een lastige puzzel", "lead": "De rassenkeuze van snijmaïs hangt af van verschillende factoren: het zetmeelgehalte in verband met het gewenste rantsoen, teeltomstandigheden, de mogelijkheid om na de oogst vanggewassen te kunnen inzaaien en droogtegevoeligheid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/9/7/cid601622_57280775.jpg", "width": 1024, "height": 686, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-02-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:13+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Voor veel veehouders is snijmaïs met gras de basis voor het rundveerantsoen. Om een goede eiwitefficiëntie te halen is het belangrijk gras te combineren met een zetmeelrijk product zoals maïs. Maar als het aandeel maïs in het rantsoen bijvoorbeeld wat groter is, wordt dat zetmeelgehalte in maïs wat minder belangrijk. De samenstelling van het rantsoen is dus van belang bij de keuze van een maïsras. Maar er zijn meer factoren van belang. In het artikel 'Maïsraskeuze is maatwerk met veel facetten' zet vakblad Veeteelt de verschillende aspecten op een rij. <\/p>

Droogte<\/h2>

Droogte bijvoorbeeld kan ook een rol spelen. De droge zomer van 2019 bijvoorbeeld zorgde voor een achterblijvende groei en slechte afrijping waardoor de opbrengst tegenviel. De zomer van 2020 verliep wat anders. Het voorjaar was droog waardoor maïs slecht opkwam. In de zomer herstelde het gewas zich gelukkig met een goede groei, maar de afrijping verliep snel met hoge droge stofgehalten tot gevolg die weer een risico opleveren voor slechte bewaring. In sommige streken geldt bij droogte bovendien een regenverbod. Daarom is het zinvol te kijken naar rassen die minder droogtegevoelig zijn. <\/p>

Vanggewas<\/h2>

Een ander aspect is de verplichting die sinds 2018 geldt om op zandgronden na de maïsoogst vanggewassen in te zaaien. Zo'n vanggewas moet voor 1 oktober worden ingezaaid. Doel is om op die manier uitspoeling van nutriënten, met name nitraten te beperken. Wil je er zeker van zijn dat je voor 1 oktober kunt oogsten, dan is het belangrijk te kiezen voor een vroegrijpend gewas. Veel boeren in het zuiden lijken dat ook steeds vaker te doen, zegt Jan Roothaert van Limagrain in het artikel. In het noorden van Nederland, waar het groeiseizoen wat korter is, kiezen veehouders sowieso al vaker voor vroegrijpende rassen. <\/p>

Je kunt de verplichting om voor 1 oktober te oogsten omzeilen door te kiezen voor onderzaai van de vanggewassen. In het noorden van Nederland lijken veel maïstelers daar goede ervaring mee te hebben. Maar een vanggewas dat je in het maïs gewas hebt gezaaid heeft ook vocht nodig en kan dus ook te lijden hebben van droogte. Vermoedelijk is dat de reden waarom in het zuiden steeds vaker gekozen wordt voor een vroeg maïsras zodat je na de oogst nog een vanggewas kunt inzaaien.<\/p>

Rantsoen<\/h2>

In het artikel wordt aandacht besteed aan het concept Seed2Feed van zaadbedrijf KWS. Daarmee kun je voor je bedrijf zien welk rantsoen het beste past bij een bepaalde melkproductie. Het kan zijn dat specifieke maïsrassen worden aanbevolen. het kan ook dat je overstapt op een rantsoen met voederbieten of granen. <\/p>" } , { "id": 18922883, "identifier": "element_18922883", "type": "text", "title": "Artikel Maïsraskeuze is maatwerk", "url": "https://edepot.wur.nl/539271", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Thinkstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18922886, "identifier": "element_18922886", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Maïsraskeuze is maatwerk met veel facetten : special maïsteelt<\/a>, artikel Veeteelt januari 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Rapportage Grondig Boeren met Maïs Drenthe: 2012-2019<\/a>, rapport Wageningen Plant Research 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Handboek snijmaïs<\/a>, Wageningen Livestock Research 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Eén grote nationale praktijkproef : Onderzaai van een vanggewas in snijmaïs op zandgrond<\/a>, artikel Grondig 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Zaaien in de maïs: strengere regels vanggewassen<\/a>, artikel LandbouwMechanisatie maart 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18922892, "identifier": "element_18922892", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "KWS Seed2Feed - Optimalisatie van rantsoen en gewas<\/a> YouTube", "indentlevel": 0 }] } , { "identifier": "element_18922894", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601111", "title": "Perspectiefvolle maïsteelt op grasland met strokenploeg", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Perspectiefvolle-maisteelt-op-grasland-met-strokenploeg-1.htm" }, "lead": "Het in stroken telen van maïs op grasland is goed voor de bodem. Daarbij maak je gebruik van een ondergrondse strokenploeg die alleen in de rij onder de zode ploegt. Het grasland blijft in tact. Zo zorg je voor behoud van de bodemdiversiteit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/b/8/cid601111_still_youTube_OSP.JPG", "width": 1294, "height": 862, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601195", "title": "Vanggewassen mechanisch bestrijden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vanggewassen-mechanisch-bestrijden-1.htm" }, "lead": "Vanggewassen, groenbedekkende gewassen die je inzaait om stikstof vast te houden, moet je aan het einde van de teelt onderwerken. Vaak wordt daarbij een chemisch onkruidbestrijdingsmiddel ingezet. Maar je kunt ze ook mechanisch bestrijden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/e/b/cid601195_vlinderklepelmaaier.JPG", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_veehouderij", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601198", "title": "Onderzaai van vanggewassen in maïs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Onderzaai-van-vanggewassen-in-mais-1.htm" }, "lead": "Telers van snijmaïs op zand- en lössgrond zijn verplicht vanggewassen in te zaaien. Die vanggewassen kunnen voor een betere stikstofhuishouding zorgen. Je kunt die gewassen inzaaien in het jonge gewas of na de oogst. Wat het beste is, hangt af van de situatie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/8/6/cid601198_corn-4457379_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-07-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_vollegrondsgroente", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis", "gkn_agri24" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }