{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_608442", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Publicatie: ‘Naar een natuurinclusieve maatschappij’", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Publicatie-Naar-een-natuurinclusieve-maatschappij-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 608442, "identifier": "mediaitem_608442", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Publicatie-Naar-een-natuurinclusieve-maatschappij-1.htm", "title": "Publicatie: ‘Naar een natuurinclusieve maatschappij’", "lead": "De publicatie ‘Naar een natuurinclusieve maatschappij’ zet projecten op een rij uit het Natuurinclusieve Transities onderzoeksprogramma waarmee WUR reflecteert en reageert op de belangrijkste problemen en uitdagingen op het gebied van biodiversiteit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/6/0/cid608442_Naar%2520een%2520natuurinclusieve%2520maatschappij%2520DSC06716_LR.jpg", "width": 1024, "height": 768, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-05T15:36+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-04T12:07+02:00", "expiration_date": "2026-08-31T00:00+02:00", "tags": [ "Dutch", "news", "kennisonline", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_biobased_economy", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT", "news_pv", "biodiversity" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het verlies van biodiversiteit is een gevolg van de cumulatieve effecten van een reeks door ons veroorzaakte factoren; zoals teloorgang en versnippering van leefgebieden van dieren en planten, diffuse vervuiling, uitputting van grondstoffen en de toenemende gevolgen van invasieve soorten en klimaatverandering.<\/p>

Het onderzoeksprogramma ‘Natuurinclusieve transities’ is gericht op het vinden van een duurzamere toekomst door oplossingen te zoeken voor de kritieke problemen voor het stoppen en omkeren van biodiversiteitsverlies en het maken van de transitie naar een meer natuurinclusieve samenleving.<\/p>

De publicatie ‘Naar een natuurinclusieve maatschappij’<\/a> toont een klein aantal van de onderzoeksprojecten die momenteel door het programma worden gefinancierd. Met dit onderzoek reflecteert en reageert WUR op de belangrijkste problemen en uitdagingen waarmee we vandaag worden geconfronteerd op het gebied van biodiversiteit.<\/p>


Natuurinclusieve transities is een van WUR’s strategische onderzoeksprogramma’s en het ontvangt financiële middelen van het ministerie van LNV voor de uitvoering.<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 19389171, "identifier": "element_19389171", "type": "list", "title": "Lees de publicatie", "url": "", "items": [{ "item": "Naar een natuurinclusieve maatschappij<\/a>", "indentlevel": 0 }] } , { "id": 19389174, "identifier": "element_19389174", "type": "list", "title": "Lees meer", "url": "", "items": [ { "item": "Kennisbasis onderzoeksprogramma: Natuurinclusieve transities", "indentlevel": 0 }, { "item": "Onderzoeksthema: Biodiversiteit", "indentlevel": 0 } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }