{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601760", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Project Vitale Lelieteelt 2030: volwaardige schubbol in kas geteeld zonder chemische gewasbescherming", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Project-Vitale-Lelieteelt-2030-volwaardige-schubbol-in-kas-geteeld-zonder-chemische-gewasbescherming-2.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601760, "identifier": "mediaitem_601760", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Project-Vitale-Lelieteelt-2030-volwaardige-schubbol-in-kas-geteeld-zonder-chemische-gewasbescherming-2.htm", "title": "Project Vitale Lelieteelt 2030: volwaardige schubbol in kas geteeld zonder chemische gewasbescherming", "lead": "Het is onderzoekers van Wageningen University & Research gelukt om in de kas, zonder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, vanuit weefselkweekmateriaal in 9 maanden een volwaardige lelie schubbol te telen. Wel vertoont het plantgoed dat uit deze schub in de kas geteeld is, nadat het buiten wordt geplant soms groeiafwijkingen. De onderzoekers gaan zich de komende periode verder verdiepen in de zoektocht naar de achterliggende oorzaak hiervan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/9/0/cid601760_lelieteeltindekas_januari2021.jpg", "width": 1000, "height": 673, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-13T10:15+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:15+02:00", "expiration_date": "2026-04-13T00:00+02:00", "tags": [ "Dutch", "news", "kennisonline", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT", "news_pv", "flower_bulbs_bollen" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

“De lelies groeien in de kas erg goed, maar ze sterven niet af”, legt projectleider Casper Slootweg van het Project Vitale Lelieteelt 2030 uit. “We snappen nog niet goed waarom een bol stopt met groeien en in rust gaat. Er zijn wel theorieën over, maar het hele proces begrijpen we nog niet. Waarschijnlijk verstoren de kasomstandigheden de processen die deze afsterving van de plant bepalen. Dat vraagt om verdiepend onderzoek. Deze verstoring zien we overigens niet alleen bij lelie. Ook bij andere bolgewassen nemen we vergelijkbare symptomen waar.”<\/p>

Kennisimpuls<\/h2>

Het project Vitale lelieteelt 2030 is in 2017 gestart en loopt nog door in 2021. Het is onderdeel van de kennisimpuls Groene Gewasbescherming en wordt gesubsidieerd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om te komen tot nieuwe weerbare teeltsystemen richting 2030.<\/p>

Om te laten zien wat het project betekent voor de sector is er een filmpje gemaakt dat een beeld geeft van de doelstellingen en resultaten van het project en visie naar de toekomst:<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18926684, "identifier": "element_18926684", "type": "list", "title": "Lees meer over dit onderwerp:", "url": "", "items": [ { "item": " Groene gewasbescherming<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18926688", "type": "contentitemslist", "title": "Bekijk ook dit project", "mediaitems": [] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }