{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600645", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Project Food Heroes beperkt voedselverliezen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Project-Food-Heroes-beperkt-voedselverliezen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600645, "identifier": "mediaitem_600645", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Project-Food-Heroes-beperkt-voedselverliezen-1.htm", "title": "Project Food Heroes beperkt voedselverliezen", "lead": "Het Europese project Food Heroes wil voedselverliezen in het begin van de voedselketen beperken. Ervaringen uit het 3,5 jaar lopend project kunnen dienen als inspiratie voor alle voedselproducenten die reststromen niet verloren willen laten gaan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/0/0/cid600645_apple-juice-1055331_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_voedselverspilling", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_voedselverspilling", "gkn_groenpact" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Wereldwijd gaat een derde van het geproduceerde voedsel verloren. In Nederland gaat er 150 kilo per persoon per jaar aan voedsel verloren. Rondom voedselverspilling ontplooien veel activiteiten. Dit gebeurt vooral aan het eind van de keten: bij afzetkanalen, supermarkten, catering en consument. Maar ook aan het begin van de keten kun je veel doen om verspilling te beperken.<\/p>

Project<\/h2>

Het doel van het Europese project Food Heroes is het verminderen van voedselverliezen in het begin van de voedselketen. Zo kun je reststromen beter benutten, minderwaardige producten zoals 2e of 3e klas fruit anders vermarkten of een afzetmarkt zoeken voor mannelijke dieren. Het project richt zich daarbij op innovatieve ondernemers in de agro-voedingsindustrie in de sectoren vlees, vis, fruit en groente. Leadpartner ZLTO werkt in dit 3,5 jaar durend project samen met partners uit België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Ierland.<\/p>

Het Vlaamse vakblad Boer&Tuinder schrijft in het artikel 'Helden met nieuwe horizons<\/a>' over de werkwijze van dit project. In het artikel worden een aantal voorbeeld genoemd van uitgewerkte ideeën. Zo onstond bij fruitteler Trippel Tree het idee om fruitsap te verrijken met een gezondheidsbevorderend extract. Een deel van het fruitsap kon via de traditionele afzetkanalen niet verkocht worden. Door het sap een meerwarde te geven, kun je het verkopen als gezonde ‘shot’ voor ́s ochtends bij het ontbijt. Tegelijk met de productontwikkeling werd ook een concept ontwikkeld om het 'sap met benefits' te vermarkten. Daarvoor zocht het bedrijf samenwerking met tv-producent Studio 100.<\/p>

Samenwerken<\/h2>

Om tot nieuwe concepten te komen, moet je samenwerken, zo blijkt uit het voorbeeld van preiteler Pieter Vandooren. Hij zocht een oplossing voor zijn overschot aan prei van categorie II. Via het netwerk van Food Heroes maakte hij kennis met Mokja, een Koreaanse catering-, pop-up- en workshopzaak. Dat bedrijf ontwikkelde voor hem een prei-kimchi. Voor de opschaling van zijn product zocht Vandooren bovendien samenwerking met een Camp’s, een producent van onder andere ingelegde groenten.<\/p>

Dat consumentgericht denken zinvol is, blijkt uit het voorbeeld van de Aardappelhoeve. Bij de Aardappelhoeve telen en verpakken ze biologische aardappelen. Het bedrijf zocht een oplossing voor bio-aardappelen die door de retail niet aanvaard worden. Door gebruik te maken van een nieuwe technologie kan het bedrijf nu een geschild en voorgegaard, gezond gemaksproduct aanbieden.<\/p>

Inspiratie<\/h2>

Er zijn meer voorbeelden van geslaagde projecten. Consulente Melanie van Raaij, van het Vlaamse Innovatiesteunpunt denkt dat de ervaring van ondernemers kan dienen als inspiratie voor alle landbouwers die reststromen niet verloren willen laten gaan.<\/p>

(Bron foto: Steve Buissinne<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18894442, "identifier": "element_18894442", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Helden met nieuwe horizons : voedselverlies beperken<\/a>, artikel Boer&Tuinder januari 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Onderzoek naar inclusieve dierlijke productiesystemen : mannelijke dieren in de biologische secto<\/a>r : eindrapportage Bionext 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18894446, "identifier": "element_18894446", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Food Heroes<\/a>, projectinformatie ZLTO", "indentlevel": 0 }, { "item": "Food Heroes, project summaray<\/a> Interreg North-West Europe", "indentlevel": 0 }, { "item": "MBO Challenge Voedselverspilling 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Dossier Voedselverspilling Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18894453", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600605", "title": "Handboek voor verminderen voedselverspilling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Handboek-voor-verminderen-voedselverspilling-1.htm" }, "lead": "Het Vakcentrum, een branchereorganisatie van zelfstandige detaillisten, vindt het belangrijk dat voedselverspilling beperkt wordt. Een ‘Handboek hergebruik reststromen’ laat zien wat er mogelijk is met praktische tips en inspirerende voorbeelden. Zo kun je van onverkocht brood ook bier maken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/c/f/cid600605_bag-1575702_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-08T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_voedselverspilling", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_voedselverspilling" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600698", "title": "MBO Challenge Voedselverspilling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/MBO-Challenge-Voedselverspilling-3.htm" }, "lead": "", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2019-04-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "", "theme": [], "keywords": [], "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600949", "title": "Samen tegen de voedselverspilling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Samen-tegen-de-voedselverspilling-1.htm" }, "lead": "Halvering van de voedselverspilling in 2030 wereldwijd is een van de doelen die voortvloeien uit de ontwikkelingsagenda voor 2015-2030 van de Verenigde Naties. Een groot aantal bedrijven en organisaties werkt in Nederland aan dit doel in de stichting Samen Tegen Voedselverspilling.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/e/7/cid600949_carrots-4095322_1280.jpg", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-04-25T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_voedselverspilling", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding", "gkn_voedselverspilling" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600937", "title": "Rapport IPCC: mogelijk voedseltekort vanaf 2050", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Rapport-IPCC-mogelijk-voedseltekort-vanaf-2050-1.htm" }, "lead": "Mensen zijn direct afhankelijk van land voor de productie van voedsel en het verkrijgen van zoet water. Echter is er een sterke relatie tussen de manier waarop wij wereldwijd land gebruiken en de toenemende klimaatverandering, droogte en verwoestijning. Als wij onze manier van landgebruik niet drastisch aanpassen, kan dat verstrekkende gevolgen hebben voor het klimaat, de biodiversiteit en de voedselzekerheid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/7/9/cid600937_Drought.jpg", "width": 2336, "height": 3504, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-08-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_voedselverspilling", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_voedselzekerheid" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_leefomgeving", "gkn_voedselverspilling", "gkn_voedselzekerheid", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }