{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601820", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Prijs biologische producten dekt meestal de hogere productiekosten", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Prijs-biologische-producten-dekt-meestal-de-hogere-productiekosten-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601820, "identifier": "mediaitem_601820", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Prijs-biologische-producten-dekt-meestal-de-hogere-productiekosten-1.htm", "title": "Prijs biologische producten dekt meestal de hogere productiekosten", "lead": "Agrarisch ondernemers ontvangen voor biologische producten vaak een meerprijs, maar de productiekosten zijn ook hoger. In veel gevallen dekt die meerprijs de hogere kosten, maar niet voor melk, zo blijkt uit de Agro-Nutri Monitor 2020", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/9/7/cid601820_shutterstock_135089834_vrouw_markt.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:16+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De kosten die agrarisch ondernemers maken voor de productie van biologische producten, wordt in vijf van de zes gevallen gedekt door de opbrengst, zo blijkt uit de Agro-Nutri Monitor 2020<\/a> die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en Wageningen Economic Research in oktober publiceerde.  Voor de productie van biologische uien, witte kool voor zuurkool, peren, en varkensvlees werden in de periode 2017-2018 de extra productiekosten vergoed, maar dat gold niet voor melk. <\/p>

Productiekosten<\/h2>

De monitor, die dit jaar voor het eerst gepubliceerd werd, is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV.  Het ministerie wil verduurzaming van de agrarische sector en voedselketens stimuleren, en wil daarom weten hoe je de de positie van boeren en tuinders in de keten kunt verbeteren. Belangrijke vragen zijn hoe de vergoedingen die boeren en tuinder ontvang zich verhouden tot de extra kosten? Wat zijn netto marges? Welke belemmeringen zijn er om te schakelen naar een duurzame productievarianten? <\/p>

Duurzame productie is een breed begrip, aldus de monitor. Vanwege praktische overwegingen en beschikbaarheid van data is vooral gekeken naar het verschil tussen gangbare en biologische producten. De onderzoekers hebben gekeken naar uien, witte kool voor zuurkool, peren, tomaten, koemelk en varkensvlees. <\/p>

Voor alle producten zijn de productiekosten voor de biologische producten hoger dan de gangbare producten. Het verschil in kosten ten opzicht van de gangbare producten varieert ongeveer een derde voor melk tot ongeveer twee en een half keer zoveel voor tomaten ten opzichte van gangbare producten. Met name in de glastuinbouw vraagt de biologische productie een flinke investering omdat het in feite een ander bedrijfssysteem is. Die meerkosten worden voor de meeste producten wel vergoed, maar niet voor melk. Een belangrijke verklaring is dat melkprijzen in 2017 - 2018 relatief laag waren.<\/p>

Marktomvang<\/h2>

De belangrijkste belemmering voor omschakeling naar biologische producten zitten in de beperkte marktomvang, de beperkte betalingsbereidheid van consumenten en in de omschakelingskosten. Voor alle producten geldt dat de afzetmarkt voor biologische producten in Nederland wel groeit maar dat die groei beperkt is. Daarnaast vindt ook export plaats. Van sommige biologische producten wordt wel 70-80% van de productie geƫxporteerd, meldt de monitor, maar de exportmarkt is doorgaans toch minder groot dan bij gangbare producten.<\/p>

Ook voor de supermarkten zijn er belemmeringen omdat er voor hen maar een beperkt winstmarge zit op biologische producten. Zij hebben te maken met hogere ketenkosten. Gemiddeld maken supermarkten op de meeste onderzochte biologische producten een nettoverlies, met uitzondering van uien en zuurkool. Supermarkten compenseren dit verliest met winsten die ze maken op andere producten; de zogenaamde margemix. <\/p>" } , { "id": 18928377, "identifier": "element_18928377", "type": "text", "title": "Agro-Nutri Monitor 2020", "url": "https://edepot.wur.nl/528928", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

De bedoeling is dat die monitor vanaf nu elk jaar uitgevoerd wordt om de ontwikkelingen in de sector nauwlettend in de gaten te kunnen houden.<\/p>

Van 18 tot en met 22 januari 2021 wordt de <\/em>Biokennisweek<\/em><\/a> georganiseerd. Groen Kennisnet besteedt in deze week extra aandacht aan biologische landbouw, met elke dag een bericht over een specifiek onderwerp.<\/em><\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18928382, "identifier": "element_18928382", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Agro-Nutri Monitor 2020 Monitor prijsvorming voedingsmiddelen en analyse belemmeringen voor verduurzaming<\/a>, rapport Wageningen Economic Research 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Biologisch wordt mainstream (ooit)<\/a>, artikel Resource 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Biologische landbouw kent trage maar gestage groei<\/a>, artikel Boer& Tuinder 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18928387, "identifier": "element_18928387", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Hoe rendabel is biologische productie?<\/a> Boerenbusiness 12 oktober 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Reactie op presentatie resultaten Agro-Nutrimonitor 2020<\/a> Persbericht LTO oktober 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "LTO: 'Margeverdeling zegt niets over verdienmodel' <\/a>bericht Nieuwe Oogst oktober 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18928392", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601459", "title": "Groei biologische varkenshouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groei-biologische-varkenshouderij-1.htm" }, "lead": "De biologische varkenshouderij groeit. Maar het overstappen op een biologische bedrijfsvoering is niet eenvoudig. Als varkenshouder moet je daarvoor de tijd nemen en een expert inschakelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/d/a/cid601459_shutterstock_55226125_varkens_big.jpg", "width": 800, "height": 531, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-07-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis", "gkn_agri24", "gkn_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601066", "title": "Flevoland koploper biologische landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Flevoland-koploper-biologische-landbouw-1.htm" }, "lead": "Flevoland is in Nederland koploper als het gaat om biologische landbouw. Maar wat is de betekenis van de Flevolandse biologische landbouw? Voor welke markten produceren die biologisch ondernemers. Waar gaan de producten naar toe, waar worden ze verwerkt en wie consumeert ze?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/1/8/cid601066_potato-cultivation-1427253_640.jpg", "width": 640, "height": 430, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:36+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_groenteteelt", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agri24", "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600716", "title": "10% groei biologische landbouw in Nederland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/10-groei-biologische-landbouw-in-Nederland-1.htm" }, "lead": "In 2018 is het areaal biologische landbouw in Nederland met 10% gegroeid van 60500 ha naar 66600 ha. De biologische akkerbouw is met een toename van 7% het sterkst gegroeid. Het aandeel biologische landbouw van de totale Nederlandse landbouwgrond blijft met 4% nog wel achter op het EU-gemiddelde van 7%.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/e/d/cid600716_shutterstock_284250092_koe_gras_NL.jpg", "width": 910, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }