{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601290", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Prestatieindicatoren voor kringlooplandbouw in ontwikkeling", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Prestatieindicatoren-voor-kringlooplandbouw-in-ontwikkeling-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601290, "identifier": "mediaitem_601290", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Prestatieindicatoren-voor-kringlooplandbouw-in-ontwikkeling-1.htm", "title": "Prestatieindicatoren voor kringlooplandbouw in ontwikkeling", "lead": "Een systematiek van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) kan agrarisch ondernemers helpen in de ontwikkeling naar kringlooplandbouw. Een set praktisch toepasbare KPI's voor de landbouw is in ontwikkeling.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/3/f/cid601290_93071317.jpg", "width": 1024, "height": 736, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-10-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_melkveehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_plant", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Sturen op doelen aan de hand van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) is een systematiek die in het bedrijfsleven al langer gebruikt wordt. Voor agrarische bedrijven biedt deze systematiek ook goede mogelijkheden, schrijven Jan Willem Erisman (Louis Bolk Instituut) en Frank Verhoeven (Boerenverstand) in een artikel<\/a> in het Tijdschrift Milieu. Je kunt het gebruiken om te toetsen in hoeverre je bedrijf voldoet aan de principes van kringlooplandbouw. <\/p>

Toetsingscriteria<\/h2>

Zo kun je toetsen of een bedrijf voldoet aan criteria als het sluiten van de kringloop, het beperken van verliezen en emissies, leefomgevingsopgaven of de vitaliteit van het platteland. Er zijn negen toetsingscriteria ontwikkeld. Door te kijken of je voldoet aan die criteria krijgen agrarisch ondernemers inzicht in de prestaties op het gebied van klimaat, biodiversiteit, waterkwaliteit en -kwantiteit, bodemkwaliteit, luchtkwaliteit, natuur, landschap en dierenwelzijn.<\/p>

In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is een verkennend onderzoek gedaan naar een set concrete, praktisch toepasbare KPI’s. Daarbij is voortgebouwd op de ervaringen van de KPI's die deel uitmaken van de biodiversiteitsmonitor voor de melkveehouderij. <\/p>

Biodiversiteitsmonitor<\/h2>

Met die biodiversiteitsmonitor is inmiddels vier jaar ervaring opgedaan. FrieslandCampina heeft de biodiversiteitsmonitor opgenomen in het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma Foqus Planet. Leden die deelnemen aan dat programma kunnen de extra investeringen bij een goede score terugverdienen met een hogere beloning.  <\/p>

Ook de Rabobank werkt aan een systeem om op basis van de biodiversiteitsmonitor boeren met meer oog voor natuur een rentekorting te geven op leningen. Het idee is dat melkveehouders zo gestimuleerd worden om te schakelen naar een andere manier van werken. Als meer partijen meewerken kan het verdienmodel zo worden dat duurzame productie interessant wordt. <\/p>" } , { "id": 18912854, "identifier": "element_18912854", "type": "text", "title": "Artikel over KPI's in voor kringlooplandbouw", "url": "https://edepot.wur.nl/531820", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Groen Kennisnet besteedt deze week extra aandacht aan kringlooplandbouw, met elke dag een bericht over een specifiek onderwerp. Meer informatie over Kringlooplandbouw vind je op het portaal Kringlooplandbouw.<\/p>

(Bron foto: Thinkstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18912859, "identifier": "element_18912859", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Vergroen landbouw door te sturen op indicatoren<\/a>, artikel tijschrift Milieu september 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Integraal op weg naar kringlooplandbouw 2030 : Een voorstel voor kritische prestatie indicatoren systematiek<\/a> Louis Bolk Instituut 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Drempel- en streefwaarden voor de KPI’s van de Biodiversiteitsmonitor melkveehouderij : normeren vanuit de ecologie<\/a>, Wageningen Environmental Research 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Doelwaarden op bedrijfsniveau voor de KPI’s binnen de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij<\/a>, rapport Wageningen Livestock Research 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18912865, "identifier": "element_18912865", "type": "text", "title": "Portaal Kringlooplandbouw", "url": "", "html": "" } , { "id": 18912867, "identifier": "element_18912867", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18912871", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601208", "title": "Groen Kennisnet ondersteunt kringlooplandbouwscan", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-ondersteunt-kringlooplandbouwscan-2.htm" }, "lead": "Om boeren te ondersteunen bij de omschakeling naar kringlooplandbouw lanceerde het ministerie van LNV in oktober de Kringlooplandbouwscan. Met het portaal Kringlooplandbouw biedt Groen Kennisnet ondersteuning met kennisbronnen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/9/2/cid601208_126197053.jpg", "width": 1024, "height": 681, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-10-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600627", "title": "Biodiversiteitsherstel met boeren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Biodiversiteitsherstel-met-boeren-1.htm" }, "lead": "Negentien partijen presenteerden december 2018 het Deltaplan voor Biodiversiteitsherstel. In 2030 moet Nederland weer een rijke biodiversiteit hebben. Bij het herstel spelen boeren een belangrijk rol, maar ze kunnen het niet alleen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/5/b/cid600627_cows-273489_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600569", "title": "Kringlooplandbouw in de melkveehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kringlooplandbouw-in-de-melkveehouderij-1.htm" }, "lead": "De Nederlandse landbouw moet omschakelen naar een kringlooplandbouw, zo luidt de toekomstvisie van minister Schouten. Maar hoe doe je dat? Je kunt een betere voerefficiëntie nastreven of meer eiwit van eigen land. Kringloopboeren zetten de bodem centraal, zegt Frank Verhoeven.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/f/e/cid600569_shutterstock_35640352_NL_koe_weide.jpg", "width": 800, "height": 510, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }