{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600166", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Precisielandbouw bespaart op kosten, maar het komt het nog niet van de grond", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Precisielandbouw-bespaart-op-kosten-maar-het-komt-het-nog-niet-van-de-grond-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600166, "identifier": "mediaitem_600166", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Precisielandbouw-bespaart-op-kosten-maar-het-komt-het-nog-niet-van-de-grond-1.htm", "title": "Precisielandbouw bespaart op kosten, maar het komt het nog niet van de grond", "lead": "Akkerbouwers kunnen met precisielandbouw soms wel 50% besparen op meststoffen of bestrijdingsmiddelen. Toch ziet onderzoeker Corné Kempenaar dat er veel aarzeling is bij akkerbouwers. Het is complex en er is veel onduidelijkheid over kosten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/2/d/cid600166_agriculture-2654157_640.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-08-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:54+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Een aardappelteler zou 25% aan kosten kunnen besparen door gebruik te maken van precisielandbouwtechnieken. Hij zou op bestrijdingsmiddelen kunnen besparen door gebruik te maken van grond- en biomassakaarten. Maar toch gebeurt het niet, schrijft vakblad Landbouwmechanisatie in het artikel 'Er blijft geld liggen<\/a>'. In dat artikel uit Corné Kempenaar, onderzoeker en lector bij Aeres Hogeschool, zijn zorgen over de stagnerende ontwikkeling.<\/p>

Kosten<\/h2>

Boeren vinden precisielandbouw complex, zo verklaart hij. Er is onduidelijkheid over kosten. En machines kunnen niet overweg met variabel strooien, spuiten, zaaien of poten. Rendementassymetrie is een obstakel, zo zegt hij. De bedrijven, ontwikkelaars van oplossingen voor precisielandbouw, vragen veel geld voor hun diensten. Als je 15 euro per hectare kunt besparen door een dronekaart voor 14 euro te kopen, dan blijft er voor een akkerbouwer 1 euro over. Dat zorgt niet voor een snelle acceptatie van die nieuwe technieken.<\/p>

Rekenregels<\/h2>

Om de juiste beslissing te nemen bij het toepassen van precisielandbouwtechnieken zijn rekenregels nodig. Die rekenregels moeten worden opgesteld op basis van diverse gegevens zoals bijvoorbeeld het organische stofgehalte, het lutumgehalte, het bodemvocht en de onkruiddruk. Het onderzoek naar die onderlinge relaties is duur, waardoor het opstellen van die regels kostbaar is. Maar Kempenaar is ervan overtuigd dat er meer rekenregels komen omdat het noodzakelijk is minder gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest te gebruiken. Voor telers kan dat een flinke besparing opleveren, mits hij investeert in een bijbehorend machinepark.

Telers kunnen nu al wel besparen - zo benadrukt Kempenaar - door vrij toegankelijke kaarten op
Akkerweb<\/a> te raadplegen. Zo is er een Phytophthora-module die je als aardappelteler kan helpen deze ziekte efficiënt te bestrijden.<\/p>

Proeftuin<\/h2>

Om de acceptatie van precisielandbouw te versnellen zijn er diverse projecten in het leven geroepen. In het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) <\/a>krijgen zes akkerbouwers hulp van experts om op hun bedrijven aan de slag te gaan met toepassingen van precisielandbouw. Het gaat bijvoorbeeld om plaatsspecifieke toediening van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen.<\/p>

De artikelen in Landbouwmechanisatie zijn niet vrij toegankelijk. Om ze te kunnen lezen, kun je een gratis account op Landbouwmechanisatie aanmaken. <\/em><\/p>

(Bron foto: Pixabay<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18881037, "identifier": "element_18881037", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Corné Kempenaar, onderzoeker precisielandbouw: Er blijft geld liggen<\/a>, artikel LandbouwMechanisatie, mei 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Doorontwikkeling van de precisielandbouw in Nederland<\/a>, rapport Wageningen Environmental Research, 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Open data voor precisielandbouw<\/a>, rapport WageningenPlant Research, 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Wiki Precisielandbouw<\/a>, Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18881043, "identifier": "element_18881043", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Dossier Precisielandbouw<\/a>, Wageningen Univeristy & Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nationale Proeftuin Precisielandbouw<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Akkerweb<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "'Precisielandbouw is voor de boer niet hot' zegt Corné Kempenaar<\/a>, Boer en Business, januari 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "id": 18881049, "identifier": "element_18881049", "type": "list", "title": "Berichten Groen Kennisnet", "url": "", "items": [ { "item": " Precisielandbouw op het grasland<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet mei 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Beperkte beschikbaarheid data voor precisielandbouw<\/a>, nieuws bericht Groen Kennisnet februari 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meten voor het mesten<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet juni 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }